הנחיות גידול פלפל


שלב 1 - שתילה

 

דגשים                                                                                                            

1.מומלץ לבצע שטיפת קרקע לפני השתילה על מנת לסלק מלחים מאזור השורשים ( לפחות 10 קוב, לדונם). 
                                                                                                     

2.מומלץ להכין את חורי השתילה מראש ובזמן השתילה, ולא לכסות לגמרי  את הגוש בכדי שהקרקע המקומית לא תבוא במגע עם הגבעול.

 

3.מומלץ לבצע את השתילה בשעות אחה"צ בכדי להקל על קליטת השתיל בשל עומסי חום.

 

4.יש לשתול את השתיל צמוד לטפטפת.

 

5. כעבור 3-4 ימים מהשתילה, רצוי לבדוק שהשורשים יוצאים מהגוש של השתיל ונכנסים לקרקע.

 

6.יש לוודא שהשורשים בצבע לבן.

 

7.אם מתקיימים החמה וריקבונות בשורשים, קיים החשש להיווצרות מחלת הקרקע – פיתיום.

 

לחץ על התמונה להגדלה                                                                                                         

  

לפרטים נוספים:

יוגב קליין - 0524260200, ארנון להב - 0528-730927

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 

השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר

הנחיות גידול פלפל


שלב 2 - מהו המועד הנכון לשלב פתיחת רשת שחורה ?

 

המועד הנכון לשלב פתיחת רשת שחורה הינו כאשר:     

 

1. גובה הצמח מעל 50 ס"מ

 

2. הצמח הינו בעל 3 קומות של התפצלויות ורואים כבר פרח שמתחיל  להיפתח בקומה השלישית.

 

3. חשוב שההתפתחות הראשונית של הצמח תהיה חזקה ובריאה  בכדי שכאשר נפתח את רשת הצל הצמח יתמודד עם עקת הקרינה וסגירת הדשן בצורה טובה יותר. 

 

המלצות להמשך טיפול נכון לשלב זה:

 

לאחר פתיחת הרשת בקנון יש לסגור את הדישון עד להופעת 2-3 חנטים ראשונים.

 

תאריך שתילה : 21.7.11

תאריך צילום: 24.8.11

 

לחץ על התמונה להגדלה 

 

לפרטים נוספים:

יוגב קליין - 0524260200, ארנון להב - 0528-730927

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 

 

השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר

הנחיות גידול פלפל


שלב 3 - דגשים לתחילת חנטה של הגל הראשון

                                                                  

1. גל החנטה הראשון מתרחש בקומות 3-6

 

2. כעבור שבוע עד עשרה ימים מפתיחת הרשתות, ניתן להבחין בחנטים מקומה שלישית ורביעית (ראה תמונה).

 

3. חוסר קרינה במבנה או עודפי חנקן המצויים בקרקע, עלולים לגרום להפלת הפרחים או לאי-חנטתם.

 

4. בתנאי חום קיצוניים, צלקת פרחי הפלפל עלולה להתארך ולהתרחק מהאבקנים. מצב זה יוצר בעיות חנטה המצריכות התערבות פיזית  על ידי הכנסת דבורי דבש לתוך המבנה או ניעור של הצמחים. פרח בעל צלקת הקרובה לאבקנים יצור חנטה טובה ללא התערבות (ראה תמונה).

 

5. כאשר מבחינים ב 2-3 חנטים בקומה השלישית, יש  לחזור ולדשן בהדרגה.

 

6. בזני זרעים גדרה מומלץ לא להוריד ענפים בהתפצלות ראשונה של הצמח.

תאריך שתילה : 21.7.2011

תאריך צילום : 31.8.2011                                                                                                

 

• לחץ על התמונה להגדלה 

 

לפרטים נוספים:

יוגב קליין - 0524260200, ארנון להב - 0528-730927

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 

 

השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר

הנחיות גידול פלפל


שלב 4 - חזרה לדישון (49 ימים משתילה)

דגשים לעיתוי החזרה לדישון:

 

1. לאחר שנצפים 2-3 חנטים בגל הראשון בקומות 3-6 (ראה תמונה), יש לחזור ולדשן בהדרגה:

 

ביומיים-שלושה הראשונים יש לדשן עם חצי מכמות הדשן ורק לאחר מכן לחזור לדישון מלא. חשוב לבצע בדיקת קרקע

להמשך דישון יעיל.

 

2. חשוב להסיר את החנטים מקומות 0,1,2 לאחר התבססות האוריוס בפרחים בגל הראשון ( קומות 3-6). 
 

לאלו שמשתמשים בדבורים לחנטה : חשוב להוציא את הדבורים לאחר בניית הגל הראשון בין 5-6 חנטים, פלפלים באיכות

לייצוא בקומות  3-6 ( כשלושה שבועות לאחר ההכנסה).

 

3. אין להסיר ענפים בהתפצלויות הראשונות בזן קנון.

 

המלצות למניעת קמחונית:

 

בעונה הנוכחית, הקימחונית מתחילה להופיע כבר בשלבים המוקדמים של הגידול, וזאת בעקבות תנאי מזג האוויר הנוחים ( טמפרטורות יום ולילה נמוכים מהרגיל). על כן יש להתחיל בטיפולי מנע כבר בתחילת החנטה של הגל הראשון.

 

" הטיפול היעיל ביותר נגד קימחונית היא מניעת תחילת המחלה "

 

תאריך שתילה : 24.7.2011

תאריך צילום : 11.9.2011

 

לחץ על התמונה להגדלה

 

 

לפרטים נוספים:

ג'ואל סיגל - 0526-179250, ארנון להב - 0528-730927

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 

 

השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר

הנחיות גידול פלפל


המלצות לטיפול מיידי בעודף חנטים בשתילים בני 50 יום.

                                                                                 

בביקור בשטחי הגידול המוקדמים צפינו בתופעה של עודף חנטים על שתילים בני 50 יום. ראינו 12-14 פירות איכותיים בקומות 3-7.

 

אנו ממליצים להוסיף דבורים להגברת החנטה. יחד עם זאת, במידה והחנטה מוגזמת מעבר ל – 8-10 חנטים, יש להוציא את הכוורות.

 

כדי להימנע ממצב של עקת צימוח (העלים מזדקרים כלפי מעלה, פרקים קצרים וחנטים בחלק העליון), אנו ממליצים על דילול פירות על מנת להגיע למצב של לא יותר מ – 5-6 חנטים עד קומה 6.

 

דישון - אנו ממליצים לשים לב לרמות החנקן לאחר הפסקת דישון ( במספר מקומות זיהינו קושי של מערכת הצמח בקליטת החנקן ). מומלץ להתייעץ לגבי רמות הדישון החנקני בתקופה זו.

במקרים קיצוניים יש צורך לכסות ברשת השחורה מחדש למשך שבוע ימים.

 

במידה וניתן, מומלץ לתגבר בכמות המים ולפצל עד 2-3 השקיות ביממה, למניעת תופעת שחור פיטם.

 

כמו כן במקרים בהם ישנה התלבטות, נשמח לעמוד לשירותכם.

 

צוות השיווק, זרעים גדרה.

                                      

תאריך שתילה : 22.7.2011

תאריך צילום : 21.9.2011

 

לחץ על התמונה להגדלה 

 

לפרטים נוספים:

יוגב קליין - 0524260200, ארנון להב - 0528-730927

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 

 

השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר

הנחיות גידול פלפל


שלב 5 - טיפולי ברזל וקורטין מנגן

 

דגשים

 

1. על מנת לעודד את החנטה של הגל הראשון, לאחר תקופה ארוכה שבה הצמח לא קיבל דישון, יש להוסיף לתזונה של הצמחים, מעבר לדשן הרגיל, גם טיפול בברזל וקורטין מנגן. הטיפול יתבצע בימיו הראשונים של חידוש הדישון.
 


טיפולי ההגמעה בברזל וקורטין מנגן:

 

ברזל -  חצי קילו לדונם (בסוגי הברזל השונים)

 

קורטין מנגן -  1-2 ליטר לדונם, (במקרה של סימני מחסור בצמחים לאחר טיפול בעמיסטאר ניתן לתת גם יותר משני ליטר לדונם) רצוי לתת את הטיפול בזמן השקייה במקום דשן.

 

2. הטיפול הנ"ל יחזיר לצמחים את הצבע והחיוניות לאחר התקופה של חוסר ההזנה.

 

* כדאי להתייעץ לגבי תוספת ההזנה  עם נציגי חברות הדשנים לפני יישום החומרים. 

 

תאריך שתילה : 22.7.2011

תאריך צילום :   20.9.2011

 

לפרטים נוספים:

יוגב קליין - 0524260200, ארנון להב - 0528-730927

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 
השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר

הנחיות גידול פלפל


שלב 6 - ניהול ממשק דבורים ועצירת צימוח

 

הגדרת התופעה - עצירת צימוח ועודפי חנטה

 

דגשים:

 

1- תופעה זו נובעת ממספר סיבות: שימוש מופרז בדבורים, עודף קרינה, המלחה של הקרקע, חוסר השקייה.

 

2- סימנים בולטים המעידים על התופעה: הפסקת הצימוח, יצירת עודפי פרחים וחנטות בעיקר בקודקוד הצמח.

 

3- אופן התמודדות :

 

א -יש להוציא במיידית את דבורי הדבש מהמבנה.

ב - יש לסגור במיידי את רשת הצל השחורה לפחות לשבוע.

ג - יש לדלל את עודפי החנטים ולהשאיר 5-6 פירות לייצוא.

 

 4 - חנטה ע"י דבורים – התנאים השנה מייטיבים לקבלת חנטות טובות באמצעות דבורי דבש (טוב יותר מניעור פרחים). יש להשתמש בדבורי הדבש עד ליצירת כ-8 חנטים בריאים, כדאי להוציא את הדבורים לפחות עד גל החנטה הבא.

 

5 - כדאי לשמור אופציה להחזיר את הדבורים לשלבים היותר מאוחרים.

 

6 - המלחת הקרקע- יש להתייעץ לגבי דרכים להפחתת המלחים באזור בית השורשים. בכל מקרה כדאי לנטר את תמיסת הקרקע באמצעות משאב.

 

תאריך שתילה : 3.8.2011

תאריך צילום :   27.9.2011

 

לחץ על התמונה להגדלה 

                                                                                        

לפרטים נוספים:

 

יוגב קליין - 0524260200, ארנון להב - 0528-730927

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 
השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר

הנחיות גידול פלפל


שלב 7 - הקרינה האופטימאלית בשלבי חנטה ויצירת הפרי בפלפל קנון

 

דגשים:

 

1. רמת הקרינה הינה מדד מאוד חשוב בשלבי החנטה של הפלפל ויצירת הפרי. צמח הפלפל מקבל אינדוקציה לחנטה ויצירת הפרי ברמת קרינה מסוימת.

 

2. רמת הקרינה הרצויה במבנה היא 900-1100 מיקרואיינשטיין למטר מרובע.

 

3. במצב בו הקרינה יורדת מתחת ל- 900 מיקרואיינשטיין, יש לבצע שטיפה של רשת החרקים. אם הקרינה הינה מעל 1100 מיקרואיינשטיין, יש לדאוג להצללה של המבנה.

 

4. את רמת הקרינה יש למדוד בשיא היום בין השעות 11:00-13:00.

 

צילום : 10.10.2011   

תאריך שתילה : 9.8.2011

 

לחץ על התמונה להגדלה 

 

לפרטים נוספים :

 

יוגב קליין - 0524260200, ארנון להב - 0528-730927

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 

 

השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר

הנחיות גידול פלפל


שלב 8 - שבירת צבע לקראת קטיף של הגל הראשון

 

בתמונה ניתן לראות את זן הקנון בשלב שבירת הצבע לקראת קטיף של הגל הראשון. ניתן להקדים את הקטיף של הזן על ידי שתילה מוקדמת.

 

השתיל בתמונה נשתל בתאריך 20.7.2011  והפרי מוכן לקטיף בתאריך 15.10.11. 

 

87 ימי גידול בלבד עד לקטיף! הזן קנון ( FAR-7158 ) מתאים לשתילות מוקדמות.

 

דגשים לקטיף:                                                                                                

 

1- חשוב לבצע את הקטיף בזמן על מנת להקל על הצמח מעומס הפרי. פעולה זו תשחרר את הצמח לחנטה של הגל השלישי ולהגעתו ליבול מרבי.

 

2- רצוי לבצע את הקטיף בשעות הבוקר ולכסות את הפרי בחממה עם רשת צל.

 

3- יש להכניס את הפרי לתוך חדר קירור תוך 4 שעות מהקטיף.

 

תאריך שתילה: 20.7.11

תאריך צילום: 16.10.11

 

• לחץ על התמונה להגדלה

 

לפרטים נוספים:

יוגב קליין - 0524260200, ארנון להב - 0528-730927

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 

 

השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר

הנחיות גידול פלפל


שלב 9 - חשיבות הסרת הפרי  המעוות  במהלך הגידול

 

דגשים

 

1. חשוב להוריד פירות מעוותים מהצמחים במהלך הגידול על מנת לשחרר את הצמח להמשך חנטה של פירות לא מעוותים. הורדת פירות מעוותים מהצמחים היא בעצם מיון ראשוני של איכות הפרי בשטח. המשך המיון יבוצע בבית האריזה וכל הפירות יהיו באיכות יצוא.

 

2. דוגמאות לפירות מעוותים - פרי בעל שתי אונות בלבד, פרי עם אונה אחת קצרה (תוכים), פרי פחוס (גמבות) ופרי בעלי כתפיים שמוטות) (ראה תמונה)

 

3. עיוות מכני- ישנם פירות שמתעוותים כתוצאה מגורם חיצוני כגון קשירה של החוטים בהדליה, פרי שנתפס בין ענפי הצמח.  חשוב לשחרר את הפירות מגורמים אלו עוד בשלב המוקדם של התפתחותם, על מנת שלא יתעוותו.

 

לחץ על התמונה להגדלה

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 
השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר

הנחיות גידול פלפל


שלב 10 - רצף החנטה של הקנון

 

1. לאחר עיצוב נכון של הצמח, על ידי הורדת פירות עודפים בגל הראשון, נוצר רצף חנטה לאורך הצמח (ראה תמונה).

 

2. בתמונה ניתן לראות את הגל הראשון בשבירת צבע מקומה 3-6, גל שני מקומה 6-9 וגל שלישי מקומה 9 ומעלה.

 

3. חשוב להמשיך להוריד פירות מעוותים ולהשאיר רק את הפירות האיכותיים על הצמח.

                                                                                                                                                                                                                                  

צולם בתאריך 30.10.2011
מועד שתילה -21.7.2011

 

לחץ על התמונה.להגדלה

 

לפרטים נוספים:

יוגב קליין - 0524260200, ארנון להב - 0528-730927

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 
השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר

הנחיות גידול פלפל


שלב 11 - הקטיף המהיר של הקנון (FAR- 7158

 

1. זן הקנון נקטף בקלות ובמהירות בעזרת רקמת הניתוק . אין צורך להשתמש במזמרות בזמן הקטיף, דבר היוצר חיסכון של 20% בכוח העבודה.

 

2. רקמת הניתוק מגלידה במהירות ובכך מונעת התפתחות של בוטריטיס ורקבונות אחרים בעוקץ.

 

מועד השתילה : 22.7.11

מועד הקטיף  : 15.11.11

 

(הקטיף השני בחלקה)

 

לחץ על התמונה להגדלה 

 

לפרטים נוספים:

יוגב קליין - 0524260200, ארנון להב - 0528-730927

 

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול. 

 
 
השלב הבא השלב הקודם
הדפס מאמר