פלפל

    
פלפל בלוקי
פלפל ללא גרעינים
פלפל שטח פתוח
פלפל חריף


* התמונות בקטלוג ממחישות את סוג הגידול בלבד ולא זן מסויים. כל המידע כפוף לדרישות השוק ולתנאים מקומיים.