אבטיח

    
אבטיח ללא גרעינים


* התמונות בקטלוג ממחישות את סוג הגידול בלבד ולא זן מסויים. כל המידע כפוף לדרישות השוק ולתנאים מקומיים.