הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

אחריות תאגידית

זרעים גדרה מבית  Syngentaרואה חשיבות רבה במעורבות חברתית, תרומה לקהילה, שיתוף ידע ושיפור איכות החיים. לצד הדאגה לסביבה ולשמירה על סטנדרטים גבוהים של בטיחות ונהלי עבודה בלתי מתפשרים, אנו דוגלים ביכולותיהם של עובדינו ומעודדים מעורבות חברתית. אנו בזרעים גדרה Syngenta מאמינים כי יצירת ערך תלויה בשילוב נכון בין ביצועים עיסקיים, חברתיים וסביבתיים.