הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

תכנית הצמיחה הטובה (The Good Growth Plan)

דור ארץ אחד - שש התחייבויות

 

אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים כיום בפני האנושות הוא פתרון מצוקת המזון אשר הולכת ומחמירה עם השנים. בכל יום הפלנטה שלנו מתעוררת עם עוד 200,000 פיות שצריך להאכיל. במקביל מתרחש תהליך עיור ושחיקת קרקעות המתאימות לחקלאות. בשנת 1950 הקטר אחד האכיל 2 אנשים, בעוד בשנת 2030 הקטר אחד יצטרך להאכיל 5 אנשים. 

 

כחברה העוסקת בתחום החקלאות, Syngenta שמה לעצמה למטרה לסייע בהבטחת עתיד החקלאות ברחבי העולם ולסייע לקהילות חקלאיות לשגשג (במיוחד חקלאים קטנים במדינות מתפתחות), באמצעות שיפור התפוקה, השבחת קרקעות חקלאיות, הכשרה טכנולוגית ושמירה על ביטחון בעבודה ובריאות העמלים בשטח. 

 

לצורך כך, בשנת 2013 הכריזה Syngenta על תוכנית כלל עולמית המכונה "The Good Growth Plan" אשר כוללת 6 התחייבויות לתרומה מהותית וברת מדידה להבטחת עתיד החקלאות והמזון בעולם: 


 ייעול התפוקה החקלאית

 

הגדלת ממוצע התפוקה של הגידולים המרכזיים בעולם בכ- 20% מבלי לנצל יותר קרקע, מים או תשומות 

 

על ידי שימוש בטכנולוגיות משולבות ושיתופי פעולה החברה תפעל להגדלת ממוצע התפוקה ותתמקד בעיקר בחקלאים זעירים אשר מרביתם חיים במדינות המתפתחות, על מנת לשפר את תפוקתם. החברה מתחייבת לבצע מעקב ומדידה לצורך בחינת השיפור בתפוקה מידי שנה, באמצעות המדדים שהוגדרו לבחינת פריון הקרקע, יעילות תזונתית, יעילות השימוש בחומרי הדברה, שימוש במים וחיסכון באנרגיה. 

 

 הצלת השטחים החקלאיים

 

 

שיפור פוריות הקרקע של 10 מיליון הקטר של שטח חקלאי אשר נמצא על סף שחיקה  

 

בכל שניה מאבד העולם שטח חקלאי בגודל מגרש כדורגל בשל שחיקת קרקעות, תהליכי מדבור ועיור. שיטות חקלאיות מיושנות ועניות חושפות את הקרקע בידי רוח והגשם. החברה מתחייבת לסייע לחקלאים להגדיל את פוריות הקרקעות לשחיקת הקרקע בידי הרוח והגשם. החברה לסייע לחקלאים להגדיל את פוריות הקרקע על ידי השבחה של הקרקעות, שימוש נכון בהוספת חומרים אורגנים, דשנים, מחזורי שתילה וטכניקות להפחתת פעולת החרישה אשר מסייעת בשחיקת הקרקע. החברה תקדם שיתופי פעולה עם ארגונים גלובלים דוגמת האו"ם על מנת להאבק בתהליך המדבור ולקדם חינוך וידע בנושא טיפול נכון בקרקעות. 

 

 

 טיפוח והגדלת השונות והגיוון הביולוגי

 

 

שיפור המגוון הביולוגי על פני מליון הקטר של אדמה חקלאית   

 

חקלאות ברת קיימה תלויה בשונות ובמגוון הביולוגי שקיים בשטחים החקלאיים, אשר נועד להבטיח האבקה, גדילת הצמחים ועוד. כרי דאש ו"גדר חיה" של צמחיה ופריחת מגוונת, יכולים להבטיח מקום מקלט לחי ולצומח בסביבת הגידול החקלאי. לשם כך, החברה תסייע לחקלאים לייצר בתי גידול מגוונים בשולי השטח. החברה תפעל בשיתוף פעולה לשימור זרעי עצים וצמחיה טבעית החיונית לשימור עולם החי שאחראי בין היתר על האבקה. החברה תבצע סקרים באמצעות צד שלישי במטרה לפקח על מספר הדונמים של שטחי חקלאות אשר כוללים של "גדר חיה" הכוללים צמחיה ופריחה מגוונת. 

 

 

 העצמה וחיזוק משקים חקלאים זעירים

 

 

סיוע לכ- 20 מליון משקים חקלאים זעירים להגדיל את התפוקה ב - 50%   

 

יותר מ - 2.5 מיליארד איש תלויים בחקלאות לפרנסתם. חקלאים זעירים חיוניים ביותר להבטחת עתיד המזון בעולם ואלו מתמודדים עם סיכונים פיננסים גבוהים ותשואות נמוכות. מידי יום כ- 180,000 איש עוזבים את הכפרים על מנת לחיות בערים. על מנת להבטיח את המשך קיום החקלאות יש לסייע לקהילות חקלאיות לשגשג. החברה מתחייבת להעניק לאותן קהילות כלים לשיפור הפעילות שלהם במטרה להבטיח חקלאות יעילה ורווחית יותר על ידי שיתופי פעולה עם ארגונים גלובלים. 

 

  סיוע בשמירה על בטיחות ובריאות החקלאים

 

אימון 20 מיליון בעלי משקים על עקרונות והנחיות של בטיחות ובריאות בעבודה, במיוחד במדינות מתפתחות   

 

הגברת המודעות לסיכונים הכרוכים בעבודה חקלאית, שיתוף והעברת ידע כיצד להתנהל בצורה חכמה, יעילה ובריאה יותר. הכשרת חקלאים באמצעות ארגונים ומפיצים, אימוץ עקרונות בטיחות מקצועית בעבודה ושמירה על בריאות העובדים. דיווחים על מספר תאונות עבודה ותקריות בריאותית. 

 

 

 דאגה לכל אחד מן העובדים בשרשרת האספקה

 

 

דאגה לכל אחד מן העובדים בשרשרת האספקה   

 

החברה תעודד את ספקיה לפעול על פי הסטנדרטים הקפדניים שלה בכל הנוגע לתנאי עבודה הכוללים בין היתר תקני עבודה, איסור העסקה וניצול ילדים, כללי בריאות ובטיחות, מודעות לזכויות עובדים, שכר והטבות, שעות עבודה, הטרדה, התעללות ואפליה, כל זאת באמצעות הדרכות, חוזים ומתן תמריצים. 

 

 

לאתר Good Growth Plan ולפרטים נוספים לחצו כאן>>