הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

על עגבניות ועוד...

מפגש מגדלים מקצועי
15.05.2017
בקעה - Jordan Valley

שמחנו לפגוש את מגדלי העגבניות באזור הבקעה, להם הצגנו את ממצאי הניסיונות והפעילות האגרוטכנית שערכנו באזור.