הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

על עגבניות ועוד...

מפגש מגדלים מקצועי
15.05.2017
בקעה

שמחנו לפגוש את מגדלי העגבניות באזור הבקעה, להם הצגנו את ממצאי הניסיונות והפעילות האגרוטכנית שערכנו באזור.