Share page with AddThis

בקיץ מגדלים איקראם

מפגש מגדלים מקצועי
11.05.2017
הבשור

כינסנו בחדר אחד את מומחי האגרו-טכניקה של החברה יחד עם מגדלי העגבניות בחבל הבשור. במפגש הוצגו הנחיות מקצועיות בתחום השתילה, הדישון והשקייה של עגבניית האיקראם שלנו בחודשי הקיץ (אוגוסט עד מרץ ואפריל עד יולי, מורכב). המגדלים העלו בפני המומחים שלנו שאלות ותובנות מניסיונם הרב ואילו המומחים שלנו שמחו לספק תשובות המבוססות על ניסיונות רבים שבוצעו באזור הבשור והוכיחו שהאיקראם גדולה על הקיץ הישראלי.