הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

מגנים על העגבניה מסטנפיליום ואלטרנריה

מאמרים מקצועיים
30.10.2016

עגבניית מוזה רושמת כבר תקופה רבה הצלחה בקרב החקלאים בדרום הרבה בזכות עמידות לחום, יציבות הצמח, טעם וצבע מרשימים וחיי מדף ארוכים. יורם כחלון, אחראי תחום הגנת הצומח בזרעים גדרה, אגרונום ואיש פיתוח תכשירי הדברה יותר משני עשורים, ערך לאחרונה תצפית אשר מטרתה לבחון את שיטות ההדברה השונות ויעילותן כנגד מחלת הסטמפיליום והאלטרנריה בזן האשכול מוזה.

מקום התצפית היה משק אסולין במושב מבטחים ותאריך השתילה היה 15 במאי 2013. בתצפית זו נבחנו כאמור מספר שיטות הדברה לבחינת יעילותן כנגד מחלות הסטמפיליום והאלטרנריה.

שיטה 1: מניעה, ריסוס בתכשיר בראבו מבית סינג'נטה ומנצידן כל שבעה ימים לחילופין.

שיטה  2: מניעה, הגמעה של תכשירים סיסטמיים למערכת הטפטוף כל 14 ימים.

שיטה 3: תגובה, טיפולי ריסוס  בתכשיר קומודור מבית סינג'נטה שניתנו על פי ניטור כל 14-10 ימים.

ביקורת - ללא טיפול

 

הערכת הנגיעות לסוגי המחלות נעשתה לפי:

סטמפיליום - הערכת המחלה התבססה על מס' כתמים בעלה בכל חלקה

אלטרנריה - שיטת  הערכה התבססה על אחוז כיסוי העלה במחלה , ללא קשר למס' הכתמים  (או הבדלים בגודל הכתם)

תוצאות:

סטמפיליום: בשלב הראשון - 45 ימים אחר שתילה, ניתן להסיק שכל הטיפולים היו יעילים בהדברת מחלת הסטמפיליום בהשוואה לחלקת הביקורת.  אולם לאחר 45 ימים, ניתן להבחין שטיפולי ההגמעה עם תכשירים סיסטמיים נפלו ביעילותם בהשוואה לטיפולי הריסוס . ראה בגרף 1

אלטרנריה: מחלת האלטרנריה התפתחה בשלבי הגידול המתקדמים, מאמצע אוגוסט עד סוף ספטמבר. גרף התפתחות המחלה בטיפולים השונים מתואר בגרף 2.

נמצא כי טיפולי הריסוס השונים נמצאו יעילים בהדברת מחלת האלטרנריה . טיפול המניעה שרוסס כל שבוע ע"י החומר בראבו מבית סינג'נטה  ומנצידאן נמצא יעיל ביותר. 

לסיכום, חומרי ההדברה של Syngenta בראבו וקומודור  מהווים פתרון יעיל ומוצלח להתמודדות כנגד מחלות הסטמפיליום והאלטרנריה.