הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

הנחיות הגנת הצומח עגבניות בתי צמיחה שתילות סתיו

הנחיות גידול
20.12.2016

כללי 
כמדי שנה, עם בוא הסתיו, מופיעות בחלקות העגבניות מחלות נוף רבות. תחילה נראות מחלות נוף שאינן זקוקים ללחות גבוהה ולמים חופשיים על גבי העלים, כגון קימחון/קימחונית, בהמשך מופיעות המחלות עובש עלים וחלפת, ועם ההתקררות והופעת הטללים והגשם מתחילות להופיע מחלות "אוהבות לחות" וטמפרטורות ממוזגות (25-15 מ"צ), כגון  מחלת הכימשון בעגבנייה ומחלת הסטמפיליום בעגבנייה. במרכז החורף מופיעות מחלות אוהבות לחות גבוהה ומים חופשיים, אשר "מסתדרות" גם בטמפרטורות נמוכות יחסית (15-5 מ"צ), כגון מחלת העובש האפור ומחלות הארוויניה והניקוד הבקטרי.  
 
קימחון/קימחונית 
 
מחלה זו פעילה  בקיץ ובסתיו ותוקפת תחילה היא מתפתחת בעיקר בעלים תחתונים ומבוגרים, ואחר-כך עולה לעלים העליונים. מחלת הקימחונית נראית בצורת כתמים צהובים בצד העליון של העלה, כשבצדו התחתון נראים כתמים לבנים, שהם נושאי הנבגים ונבגי הפטרייה.

במחלת הקימחון, לעומת זאת, נראים כתמים לבנים (תפטיר הפטרייה, נושאי הנבגים והנבגים) על צדו העליון של עלי העגבנייה. כאשר הנגיעות נמוכה, חשוב למנוע את התפתחות המחלה על-ידי הורדת עלים נגועים וריסוסים סדירים בתכשירים מקבוצות שונות, כגון תכשירי גופרית נוזלית המורשים לגידול, או קבוצת הטריאזולים (כדוגמת אופיר,אטמי, סקור של Syngenta) או קבוצת הסטרובילורינים (עמיסטאר של Syngenta) וקבוצות חדשות/ייחודיות כדוגמת נץ, פולאר נימגרד וסיגנום , חשוב לבצע החלפות בתכשירים בין הקבוצות השונות ולא בתוך אותה קבוצה, כדי להימנע מהיווצרות עמידות ולשמירה על התכשירים.
 
ניתן ליישם את התכשיר עמיסטאר בהגמעה במינון של 150 סמ"ק לדונם, בניסיונות שנעשו בעגבניות ופלפל נמצא כי היישום התכשיר בהגמעה יעיל בהדברת המחלה באופן משמעותי בהשוואה לריסוס מכיוון שהוא נקלט ע"י מערכת השורשים של הצמח לאורך זמן ארוך (כשלושה שבועות עד חודש) ומובל לכל חלקי הצמח וזאת לעומת יישום בריסוס אשר נמצא בצמח זמן קצר בהרבה ואינו נע לעלים צעירים שלא רוססו. בנוסף מקנה עמיסטאר הגנה מפני מחלות קרקע כגון דוררת, וריזוקטוניה.  
 
חלפת ועובש עלים 
 
מחלות אלו מופיעות בחודשים אוקטובר-נובמבר תחילה על עלים תחתונים ואח"כ המחלה מתפשטת אל העלים העליונים, סימני המחלה של החלפת הם כתמים בצורת טבעות בתוך טבעות ע"ג העלים,בעוד שבעובש עלים נראים כתמים נקרוטיים בצדו העליון של העלה בעוד שבצידו התחתון נראה לבד בצבע אפור/חום בהיר שהוא נושאי הנבגים ונבגי הפטרייה. בכדי להימנע מנזקי המחלה מומלץ הבצע טיפולי מניעה בתכשירים המניעתיים  ברבו, או מנקוזב, התכשירים סקור, עמיסטאר, וסיגנום יעילים בהדברת המחלות  במידה והם מתפתחת בשדה. 
 
כימשון  
 
גורם המחלה הוא הפטרייה Phytophthora infestans,  סימני המחלה בעגבנייה הם בעלים נגועים מופיעים כתמים חומים המוקפים בהילה אפורה - ירוקה, על גבי הגבעולים או הפטוטרות ישנם כתמים חומים כהים ומוארכים. עם התפתחות המחלה בשדה ,ניכרת כמישה כללית של הצמח. בפרות העגבנייה מופיע ריקבון מוצק בצורת כתמים ירוקים עד חומים בד"כ בעלי צורה מחוספסת. בחדירת גורמים משניים הריקבונות בפרות הופכים לרכים המחלה תוקפת את הצמחים מעונת הסתיו והחורף בבתי צמיחה הנשתלים בקיץ ונכנסים לסתיו עם נוף צפוף, בהם הלחות גבוהה.
 
מגדלים, אשר אינם מודעים לסכנה ואינם מבצעים טיפולי מניעה, נתקפים במחלה, אשר מתפשטת במהירות וגורמת לנזקים קשים לצמחים.

תנאי סביבה האופטימאליים להתפתחות המחלה הם לחות גבוהה הגורמת להיווצרות מים חופשיים ע"ג העלים למשך מספר שעות, וטמפרטורות שבין  15-25 מ"צ.  ההתמודדות המקובלת ביותר נגד מחולל המחלה היא טיפולים בתכשירי הדברה. כיום יש מגוון רחב של תכשירים מניעתיים הפוגעים בנבגי הפטרייה ותכשירים בעלי כושר פעילות סיסטמית, אשר משיגים הדברה יעילה של המחלה (במידה שהיא מתגלית בזמן). אולם חשוב לזכור, כי ההתבססות על תכשירי הדברה נגד המחלה יכולה להיות מסוכנת משתי סיבות עיקריות:

א. שימוש מופרז בתכשירי ההדברה יוצר מצב של התפתחות תבדידי פטרייה עמידים לתכשירים, תוך ירידה ביעילותם.

ב. שימוש מופרז יוצר רמת שאריות גבוהה על התוצרת, דבר המביא לפסילתה ולנקיטת צעדים כנגד המגדל. ישנן שתי פעולות מרכזיות אשר יכולות לצמצם משמעותית את נזקי המחלה, מלבד השימוש בתכשירי הדברה אשר עשויים להפחית את מספר הריסוסים ואת נזקי המחלה:

חיפוי קרקע בתוך המבנה ביריעות פוליאתילן (ישנם צבעים שונים של יריעות, אולם היריעה המקובלת ביותר בקרב המגדלים היא היריעה האפורה). יריעה זו נפרסת על כל הגמלון, מפחיתה משמעותית את הלחות במבנה ומקטינה את הסיכון של הופעת המחלה ואלימותה.

יש יתרונות נוספים לחיפויים ביריעות, כגון חיסכון במים ובדשן, הדברת עשבים, מניעת היווצרות לכלוך על גבי הפרי ה"מושכב" על גבי הקרקע, תוספת קרינה בחורף. אולם, ליריעה יש מספר מגבלות, כגון עומסי חום על השתילים בשלב השתילה (בדרך כלל ספטמבר), ולא ניתן לבצע חיפוי רציף בבתי רשת בגלל בעיות ניקוז, אך ניתן לבצע חיפוי על גבי ערוגת השתילה. 

במידה שהופיעה המחלה בחלקה, סניטציה, כלומר סילוק קטעי גבעולים ועלים נגועים, בטרם הגיע גורם המחלה לגבעול המרכזי של הצמח, צמצמה באופן ניכר את נזקי המחלה, הבאה לידי ביטוי בתמותת צמחים כאשר גורם המחלה מגיע לגבעול המרכזי.  

תכשירי הדברה 
 
כיום עומד לרשות המגדלים מגוון רחב של תכשירים מניעתיים הפוגעים בנבגי הפטרייה ותכשירים בעלי כושר פעילות סיסטמית, אשר משיגים הדברה יעילה של המחלה (במידה שהיא מתגלית בזמן). לפני היישום יש לבדוק היטב את מספר ימי ההמתנה לקטיף.

תכשירי הדברה מניעתיים (לפני הופעת המחלה), עם קבוצה זו נמנים:

1. תכשירים מקבוצת הדיתיוקרבמטים, (תכשירי מנקוזב)

2. תכשירי כלורוטלוניל: (ברבו ) 

3. אנטרקול.

תכשירים בעלי פעילות סיסטמית (תגובתיים) מכילים על-פי-רוב תכשיר מניעתי ותכשיר סיסטמי: 

1. תכשירים המכילים את המרכיב הסיסטמי Mefenoxam של Syngenta המשולב עם מרכיב הגנתי דיתיוקרבמט (רידומיל גולד) או עם ברבו (פוליו גולד).

2. תכשירי מנקור מכילים את המרכיב הפמניעתי מנקוזב בתוספת CYMOXANIL. 

3. התכשיר "אקרובט" מכיל את ה"מנקוזב" בתוספת למרכיב הסיסטמי DIMETHOMORPH.

4. התכשיר מבית Syngenta בשם קריאל  המכיל את המרכיב סיסטמי חדש בשם MANDIPROPAMID. המשולב עם המרכיב הגנתי מנקוזב.

מחלת העובש האפור (בוטריטיס)

מחלה זו משמעותית מאוד במרכז עונת החורף ותוקפת עגבניות ומלפפונים במיוחד בחממות לחות בעגבניות המחלה מתפתחת בעיקר באזורים בהם נוצרו פצעים בגבעול המרכזי בעיקר בגלל הורדת ענפים צדדיים או עלים בימים גשומים (ראה תמונה) מעודדת מאוד את המחלה (הבוטריטיס יכול לחדור אל תוך הצמח בעיקר דרך פצעים). בכדי להפחית את שיעור הדבקת הצמחים מומלץ לבצע את הפעולות האגרו טכניות הגורמות לפציעת הצמחים ולחדירת גורם המחלה דרכם בימים בהירים, כאשר המבנה יבש. כמו-כן יש להקפיד על משטר אוורור וסניטציה נאותים במקרה בו מופיעה המחלה. מטפלים עם תכשירים (בהתאם לרישוי ולימי המתנה עד לקטיף):

התכשיר סוויץ של Syngenta בעל 2 מרכיבים האחד FLUDIOXONIL הפוגע בתהליך הנביטה של נבגי הפטרייה המתקיים ע"פ העלה והמרכיב השני הוא CYPRODINIL בעל פעילות סיסטמית ופוגע בשלב התארכות התפטיר של הפטרייה בתוך העלה על כן נחשב תכשיר זה יעיל מאוד בהדברת המחלה. מלבד הסוויץ מומלץ לבצע אלטרנציה עם תכשירים בעלי מנגנון פעולה שונה כגון רובראל, טלדור, פולאר וסיגנום. מלבד זאת מומלץ לבצע מריחות בתמיסה מרוכזת של אחד מהתכשירים המומלצים נגד בוטריטיס (2-1 אחוזים) על האזורים בגבעול אשר נמצאו נגועים במחלה (במקרים של נגיעות מתקדמת בגבעול מומלץ לבצע חיתוך מתחת לאזור הנגוע עם מזמרה ולמרוח על הפצע בתמיסה מרוכזת).  

מחלות בקטריאליות  

ישנם מספר מחלות בקטריאליות העלולות לתקוף את נוף הצמחים בעונת החורף בניהם גרב בקטרי, וארוויניה אך הגורם הנפוץ ביותר הוא הניקוד הבקטרי הנגרם ע"י החיידק pseudomonas syringae pv/tomato מחלה זו תוקפת בעיקר עגבניות המגודלות בבתי רשת ומופיעה במרכז החורף, לאחר שירדו כמויות רבות של גשם, המפיץ את החיידק בין הצמחים. צפיפות גבוהה של צמחים במבנה מגבירה את תחלואת הצמחים במחלה. 

אמצעים להתמודדות כנגד מחלות הבקטריאליות:

א. קיום תנאי אוורור מיטביים במהלך הגידול  ובמיוחד חשוב למנוע טפטוף של מי עיבוי או גשמים מגגות החממה או מהמרזבים על נוף הצמחים. 

ב. טיפולי מניעה בתכשירי נחושת (קוצייד, צמפיון בלו שילד, פונגורן, פרסול), תוך כיסוי מרבי של הנוף, במיוחד באזורים בהם יש רטיבות רבה של הנוף (מתחת למרזבים ובשולי החממות) עשויים להפחית את נזקי מחלה.  

הערת המחבר: כל ההמלצות הכלולות בפרסום זה הן בגדר עצה מקצועית בלבד ועל מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות ביצוע האמור לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של מקבל העצה. לפני כל יישום של תכשיר הדברה יש לבדוק בקפידה את רישוי תכשיר ההדברה לגידול. אם הגידול מיועד ליצוא, יש לבדוק מול חברת השיווק אם הוא מורשה, בנוסף לימי ההמתנה לפני הקטיף, והאם מותר לשלבו עם דבורים בחממה.

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול.