הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

על עגבנייה, הדברה ומה שביניהם

מאמרים מקצועיים

הדברה ביולוגית משולבת (IPM) הפכה למושג שגור וכמעט יומיומי בעולם המושגים של החקלאות המתקדמת. אך לא בטוח שכולנו מבינים היטב את משמעות המושג ואת מהותו. לכן אנסה בשורות אלו להסביר על קצה המזלג את עקרונותיה של שיטת ההדברה הביולוגית – המשולבת, דרכי ישומה וכמובן–איך כל זה קשור לעגבניה ולחברת זרעים גדרה.

עולם ההדברה המשולבת כולל בתוכו רכיבים רבים, שונים ומשונים אשר המטרה המשותפת לכולם היא יצירת "אקלים" וסביבה מיטביים עבור הצמח, על מנת להפיק יבול מקסימלי ואיכותי בבטחון ולאורך שנים.

בהגדרה זו כלולים אלמנטים פיסיקליים כגון רשתות כנגד חרקים, מלכודות צבע/דבק וכד'. כמו כן מתבצע שימוש במלכודות פרומונים למיניהן. תחום ההדברה הביולוגית הוא נידבך חשוב ועיקרי בעולם זה ומהווה את "הלב-הפועם" של תחום הגנת הצומח מפני מזיקים.

שיטת ההדברה הביולוגית המשולבת (להלן הדב"מ) שואפת לשילוב אופטימלי בין המועילים (אותם בעלי החיים ממשפחת פרוקי הרגליים, שתפקידם להדביר את המזיקים) לבין שימוש מקומי, סלקטיבי, מדוד ומבוקר באותם תכשירים כימיים אשר משתלבים ותומכים במערכת הביולוגית מבלי לפגוע בה.

כצפוי, שיטה זו היא וותיקה במיוחד ולמעשה התפתחה בד בבד עם המעבר לגידולי חקלאות מתורבתים. המעבר לשיטות גידול אינטנסיביות חייב התאמה גם של שיטות ההדב"מ המסורתיות לשיטות מתקדמות ויעילות יותר.

בהדב"מ האינטנסיבית מבוצע יישום של המועילים. קרי: הבאת המועיל באופן יזום על ידי החקלאי אל החלקה בתיזמון ובמינון המדוייקים. (הכול על פי ההנחיות איש שרות שדה של ביו-בי, שיפורטו בהמשך). המועילים אשר פוזרו בחלקה מתחילים מיד עם פיזורם להתבסס בחלקה ולהקים אוכלוסיה יציבה שתהיה נוכחת בחלקה כל עוד הגידול בה נמשך. חלק חשוב מההתבססות של המועילים מתבצע תוך כדיועל-חשבון אוכלוסיית המזיקים. (בשלב זה באות לידי ביטוי צורות ההתנהגות השונות של המועילים: ישנם כאלה שפשוט טורפים את  המזיק על מנת להתפתח ולהתרבות. אחרים משתמשים במזיק כאתר להטיל בו את ביציהם, וקיימות עוד שיטות רבות ומופלאות). מרגע שאוכלוסיית המועילים התבססה בחלקה (תוך כדי צימצום משמעותי של אוכלוסיית המזיק) משמשת אותה אוכלוסיה כ"חליפת-מגן" על הגידול.

במפעל ביו-בי אשר בקיבוץ שדה אליהו מגדלים כ שלושים שנה בעלי חיים קטנטנים לצורך שימושים שונים בחקלאות. תחום המועילים, שתפקידו לייצר את אותם "מועילים" שיתמודדו עם מגוון רחב של מזיקים, מהווה תחום פעילות רחב מאד מכלל הפעילויות של המפעל.

ישנם כעשרה מועילים שונים אשר מיוצרים במפעל ונשלחים למשימותיהם בארץ ובחו"ל כאחד. כמובן שכל מועיל ומועיל מהווה התמחות נפרדת בגידול, התמחות אשר נרכשת במשך שנים רבות עד לקבלת תוצאות מקצועיות טובות ויציבות.

שירות השדה של ביו-בי אמון על שלבי הליווי וההטמעה של המועילים (ואולי אף יותר מכך, של המגדלים) בכל תקופת הגידול. בשירות השדה של ביו-בי מועסקים כ- 70 פקחים, אגרונומים ואנשי מקצוע, בפריסה ארצית מצפון ועד דרום, שתפקידם להבטיח כי המועילים יבצעו את המוטל עליהם כיאות וכי הם לא ייפגעו לרעה כתוצאה משימוש לא נכון בחומרים כימיים.

צמח העגבניה היה מאז ומתמיד אתגר קשה בכל הקשור ליישום הדב"מ. השערות הבלוטיות וצורת העלים הקשו מאד על המועילים להרגיש בנוח, ולכן היה קשה ביותר לבסס אוכלוסיה מדבירה של מועילים. כידוע, אחד המזיקים הקשים והעקשנים ביותר בגידול העגבניה היא אקרית הקורים (המצויה/הצהובה) אשר מהווה נטל כלכלי ותיפעולי על גידול העגבניה. מן הצד השני, טורף יעיל ומוכר היטב כבר עשרות בשנים, האקרית הטורפת ( Phytoseiulus persimilis) המכונה בקיצור "פֶרסִי" אשר למרות תאבונה הבריא לאקריות מזיקות  (ולביציהן) היא התקשתה לבצע הדברה יעילה על צמח העגבניה. אחת הסיבות שהקשתה על ביסוס אוכלוסית הטורפות היתה הריסוסים הכימיים התכופים הנדרשים כנגד כנימת עש הטבק (כע"ט), אשר נושאת ומעבירה בתוכה את נגיף ווירוס צהבון האמיר (TYLCV-Tomato yellow leaf curl virus).

כניסתו של הזן "פרווטי" מבית חברת "זרעים גדרה", הידוע בעמידותו הטובה כנגד ווירוס צהבון האמיר, היוותה הזדמנות יוצאת מן הכלל לבחון את יעילות האקרית הטורפת, אשר במהלך השנים טופחה במפעל ביו-בי להתמחות על צמח העגבניה.

ואכן, תוך פרק זמן קצר, שמחנו לגלות כי הצמד "פֶרְסִי – פָרוָוטִי" התגלה כשילוב מנצח של זן עגבניה העמיד לצהבון האמיר ומועיל קטלני אשר מדביר את אקרית הקורים ביעילות רבה. התוצאה מבחינת החקלאי היא הפחתה משמעותית בריסוסים כנגד שני מזיקי מפתח, כע"ט ואקרית הקורים והתוצאה היא חלקה בריאה וחיונית ותוצרת שהיא נקיה בצורה משמעותית משאריות חומרי הדברה כימיים.

למותר לציין כי שיתוף פעולה הדוק בין גורמי השדה של שתי החברות הוא תנאי חשוב והכרחי בהצלחת הקשר "מועיל-צמח" והכל לרווחת החקלאי.

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול.