הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

מחלת הפיתיום בפלפל – סיבות סימנים ודרכי התמודדות

מאמרים מקצועיים
01.03.2017

הפיתיום גורמת לפגיעה במערכת השורשים של הצמחים, וכתוצאה מכך לעיכוב בהתפתחות הצמח ולעיתים אף לתמותה מהירה של צמחים. הפיתיום תוקף את צמחי הפלפל בשני גלים, הגל הראשון (פיתיום קיצי) מתרחש מיד לאחר השתילה, בחודשים אוגוסט ספטמבר. הגל השני (פיתיום חורפי) מתרחש במרכז עונת החורף, בחודשים נובמבר - דצמבר, כאשר הצמחים נמצאים בשיא התנובה. בשני המקרים סימני המחלה דומים מאוד, בתחילה נראים הצמחים ללא טורגור בעלים ועם סימני כמישה. חשיפת שורשי הצמח תגלה החמה וריקבון לח ושורשי הצמח ניתקים בקלות מהצמח. 

הגורמים  העיקריים להתפתחות המחלה

אחד הגורמים העיקריים להתפתחות מחלת הפיתיום הוא חיטוי קרקע לקוי או העדר חיטוי, דבר המסייע למחולל המחלה לשרוד בקרקע מהעונה הקודמת ולאלח את הצמחים כאשר שוררים תנאים המאפשרים את התפתחותו. גורם נוסף הוא רטיבות גבוהה של הקרקע הנובעת מעודפי השקיה לאחר השתילה או לאחר ירידת הגשמים בחודשי החורף - במיוחד בקרקעות בעלות ניקוז לקוי. אלו הם תנאים מיטביים להתפתחות המחלה. הרעלת אמון היא גורם שלישי ריכוזים גבוהים של אמון בסביבות בית השורשים גורמים לפגיעה בחיוניותם ומגבירה את רגישותם לפיתיום.

במרכז עונת החורף הפיתיום החורפי פעיל בעיקר בטמפרטורות נמוכות של כ-8 מעלות צלזיוס ולכן הינו שכיח יותר בבתי רשת בהם שוררים טמפרטורות נמוכות וקרקע רטובה שהם כאמור התנאים המיטביים להתפתחות המחלה.

דרכי התמודדות – חיטוי ומשטר השקיה ודישון

הקפדה על ביצוע חיטוי קרקע אחת לעונה עם תכשירי מתאם סודיום המשולב עם חיטוי סולארי, במיוחד בחלקות בהם סיכויי התפתחות המחלה הינם גבוהים, כגון חלקות עם ניקוז לקוי, חלקות עם ריכוז גבוהה של קומפוסט או חלקות בהם נצפתה המחלה בעבר.

הקפדה על משטר השקיה ודישון מתאים, במיוחד בסמוך לשתילה ובמרכז החורף לאחר הגשמים, על מנת לא לאפשר רטיבות קרקע לאורך זמן ולהימנע מעודפי דישון באמון. טיפולי מניעה בתכשיר מסוג רידומיל גולד נוזלי במינון של 40 סמ"ק לדונם בתקופת הרגישות של הצמחים, מיד לאחר השתילה ולאחר מכן במהלך חודש נובמבר, ימנעו את התפתחות המחלה בחלקה ואת נזקיה.

חברת זרעים גדרה ואנשיה ניצבים לצד החקלאים במאבקם במזיקים ובמחלות ועמלים כל העת לפתח פתרונות ולתת יעוץ מקצועי כחלק ממחויבות החברה ללקוחותיה ולמגדלים בארץ ובעולם.

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול.