Share page with AddThis

עגבניה - tomato

שחור הפיטם – מה זה וכיצד למנוע את הנזק?

מאמרים מקצועיים
20.03.2022

תופעת שחור הפיטם מאפיינת גידולים כמו העגבניות והפלפלים כשהביטוי שלה הוא תמותה של תאי הפרי המרוחקים ממקור המים. הפגיעה מתרחשת בצד הפיטם ונראית ככתמים כהים, שחורים-חומים ומכאן היא...

עמודים