Share page with AddThis

קארדיה - kardia

מה כנה מסוגלת לחולל?

יום פתוח
17.07.2019

כתבה מתוך העיתון 'יבול שיא' על היום הפתוח בו הצגנו למגדלים את כנת הקארדיה המופלאה לצד חידושים בתחום העגבניה מבית זרעים גדרה-סינג'נטה. לכתבה היכנסו>>

עמודים