Share page with AddThis

דורדון

 

  • צילינדרי בעל יבול גבוה
  • אורך 20-18 ס"מ
  • קוטר 4-3 ס"מ
  • אחידות פרי טובה המאפשרת ניצולת גבוהה
  • זן שמתאים לתעשייה ולפרי ארוז
  • לא מומלץ לזריעות בקרקע בטמפרטורה מעל 36 מעלות
  • מתאים לזרעים פברואר-מאי