הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

פלפל בלוקי

 קנון

 • גודל פרי: L-XL
 • משקל פרי ממוצע: 220 גרם
 • מתאים לשתילות לאורך כל העונה
 • צימוח חזק הניתן לשליטה ואיזון
 • חנטות מצוינות בתנאי סביבה משתנים
 • עמידויות: L3

 


מרכבה 

 • גודל פרי: L-XL
 • משקל פרי ממוצע: 180-230 גרם
 • מצטיין בהשתמרות פרי על הצמח ולאחר קטיף
 • פרי גדול ואחיד בעל דופן עבה
 • חנטות חום מצויינות
 • מצטיין בחנטות גל שלישי
 • מתאים לשתילות מוקדמת בבתי רשת ובחממות
 • צמח פתוח עם כיסוי עלוותי טוב
 • עמידויות: L4 ,TSWV

 

 


 

בוטארוס

 • גודל פרי: L-XL
 • משקל פרי ממוצע: 225 גרם
 • מתאים לשתילות לאורך כל העונה
 • צימוח ויגורי הניתן לשליטה ואיזון
 • חנטות חום טובות
 • עמידויות: L3, TSWV

 


 

נועם

 • גודל פרי: L-XL
 • משקל פרי ממוצע: 230 גרם
 • מתאים לשתילות לאורך כל העונה
 • צימוח ויגורי בעל כיסוי עלוותי טוב המעניק הגנה על הפרי בסוף העונה
 • חנטות קור טובות
 • עמידויות: L4, TSWV

 


 

אופק

 • גודל פרי: M-L שקול
 • משקל פרי ממוצע: 185 גרם
 • צבע ארגמני מושלם
 • מצטיין בהשתמרות פרי לאחר קטיף
 • מתאים לשתילות כל העונה
 • צימוח ויגורי הניתן לשליטה ואיזון
 • חנטות חום טובות
 • כיסוי עלוותי טוב
 • התחדשות גבוהה בעונה המאוחרת
 • עמידויות: L4, TSWV

 


 

סובק

 • גודל פרי: L שקול
 • משקל פרי ממוצע: 200 גרם
 • אחוז גבוה מאוד של פרי שקול
 • מתאים לשתילות מרכז העונה
 • צימוח ויגורי בעל כיסוי עלוותי טוב המגן על הפרי המאוחר
 • התחדשות צימוח טובה מאוד
 • מצטיין בחנטות קור
 • 70-60 אחוזים מהפרי נקטף במועד המאוחר
 • עמידויות: L4 ,TSWV 

 


 

יהב

 • גודל פרי: L שקול
 • משקל פרי ממוצע: 200 גרם
 • פרי מוצק עם דופן עבה
 • מתאים לשתילות כל העונה
 • חנטות חום וקור טובות
 • המשכיות חזקה ובולטת בחנטת גל שלישי
 • צמח ויגורי מאוד בעל כיסויי עלוותי טוב
 • עמידויות:  L4 ,TSWV

 


 

יזיר 

 • גודל פרי: L-XL
 • משקל פרי ממוצע: 180-230 גרם
 • עמיד לנמטודות
 • זן בכיר
 • חנטות חום טובות
 • המשכיות חנטה טובה לאורך כל העונה
 • צמח וויגורי מאוד בעל כיסוי עלוותי טוב
 • עמידויות: TM 0-3 , M, TSWV(IR) 

 

ג'ורדן

 

 • גודל פרי: L-XL
 • משקל פרי ממוצע: 220 גרם
 • פרי גדול ובכיר בעל מוצקות מצוינת
 • מתאים לשתילות מרכז העונה ואילך
 • צימוח ווגטטיבי חזק עם יבול גבוה בגל השלישי (חודשים פברואר-אפריל(
 • עמידויות: L4, TSWV

שיר

 • גודל פרי: L-XL
 • משקל פרי ממוצע: 220 גרם
 • פרי מוצק מאוד עם דופן עבה
 • סבילות גבוהה מאוד לסידוקים
 • מתאים לשתילות כל העונה
 • עוצמת צימוח חזקה
 • חנטות קור טובות
 • יבול גבוה בגל השלישי (חודשים פברואר-אפריל)
 • עמידויות: L4, TSWV