הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

הנחיות גידול פלפל

שלב 1 - הכנות טרום עונה

הבאת החלקה למצב מתאים לפתיחת עונה חדשה – איפיון השטח, בדיקות והגנת הצומח

שלב 2 - הכנות לקראת שתילה

מוכנות החלקה לקליטת השתילים מהמשתלה

שלב 3 - שתילה

שתילה נכונה, יצירת תנאים נאותים למעבר שורשים מהשתיל לקרקע והגנת הצומח

שלב 4 - התבססות מוקדמת

שמירה על רטיבות באזור השתילים ורמת מליחות נמוכה, עידוד התפתחות מערכת שורשים, התפתחות...

שלב 5 - התבססות

פיתוח מערכת שורשים בריאה ומסועפת בקרקע, גדילת עלים ומפרקים, התמיינות פרחים ונשירתם

שלב 6 - הכנה לפתיחת הרשת ולעקת חנקן

יצירת תנאים מתאימים לפתיחת רשתות צל ולהשראת עקת חנקן

שלב 7 - ניהול עקה

מעבר הצמח מהשלב הווגטטיבי (נוף) לשלב פרודוקטיבי (פרי)

שלב 8 - חנטות גל ראשון

חנטה וקבלת פרי איכותי תוך שמירה על איזון בהתפתחות הנוף

שלב 9 - חנטות גל שני

שמירה על איזון בין המשך חנטות וגדילת פרי ובין המשך צימוח ווגטטיבי

שלב 10 - חנטות גל שלישי

שמירה על איזון בין המשך הבשלה וגדילת פרי מגלים קודמים, לבין המשך צימוח וגטטיבי ויצירת...

שלב 11 - העונה הקרה

שמירה על בריאות וחיוניות החלקה, מתן דגש על תגובתיות מהירה לאירועי מזג אוויר קיצוניים,...

שלב 12 - יציאה לאביב (קור לחום)

גודל פרי טוב תוך הבשלה אחידה והמנעות מהתרככויות לחי

שלב 13 - סיום עונת גידול והכנה לעונה

פעולות חשובות לביצוע בסיום עונת הגידול והכנת השטח לעונה הבאה כמקדם להצלחתה

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2019 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ