הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

הנחיות גידול פלפל

שלב 1 - הכנות לפני תחילת עונה

הבאת החלקה למצב מתאים לשתילה וקליטת שתילים

שלב 2 - הכנות לקראת שתילה ושתילה נכונה

יצירת תנאים מתאימים למעבר שורשים מהשתיל אל הקרקע המקומית, שתילה נכונה ותשומת לב להגנת...

שלב 3 - מסוף שתילה ועד להתבססות שתילים

שמירה על רטיבות ורמת מליחות נמוכה באזור השתילים ועידוד התפתחות מערכת השורשים

שלב 4 - התבססות

פיתוח מערכת שורשים בריאה ומסועפת בקרקע, גדילת עלים ומפרקים והתמיינות פרחים ונשירתם

שלב 5 - הכנה לפתיחת הרשת ולעקת חנקן

יצירת תנאים מתאימים לפתיחת רשתות צל ולהשראת עקת חנקן

שלב 6 - ניהול עקה

מעבר הצמח משלב פיתוח נוף (ווגטטיבי) לשלב ייצור פרי (רה-פרודוקטיבי / גנרטיבי)

שלב 7 - חנטות גל ראשון

חנטה וקבלת פרי איכותי בגל ראשון תוך שמירה על איזון בהתפתחות הנוף

שלב 8 - חנטות גל שני

בגמר חנטת הגל הראשון, הצמח משקיע אנרגיה מרובה לפיתוח הפירות. לפיכך, האנרגיה הפנויה...

שלב 9 - קטיף וכניסה לעונה הקרה

התאמת ממשק ההשקיה לאירועי גשם ולעונה הקרה, לשמירה על צמחים בריאים והמשך בחנטות גל...

שלב 10 - סיום גידול והכנה לעונה הבאה

פעולות חשובות לביצוע בסיום עונת הגידול והכנת השטח לעונה הבאה כמקדם להצלחתה

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2018 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ