הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 1 - הכנות לפני תחילת עונה

מטרת השלב: הבאת החלקה למצב מתאים לשתילה וקליטת שתילים.

1. הגנת הצומח:

לוודא אטימה הרמטית של רשתות ההיקף על מנת להבטיח חלקה נקיה מחרקים, נברנים וציפורים בשתילה.

2. דליפות מים ממערכת ההשקיה:

לוודא שאין דליפת מים מאחד הרכיבים של מערכת ההשקיה.

3. כיול מערכת ההשקיה:

 • איסוף מי טפטפת לתוך כוסות במשך 5 דקות. יש למקם שלוש כוסות בתחילת, אמצע וסוף שלוחה, בשלוש שלוחות בברז - סה"כ 9 כוסות.
 • על כמות המים הנאספת בכל המקומות להיות זהה.
 • כמות המים שנאספה בכל כוס צריכה להתאים לספיקת הטפטפת על פי הצהרת היצרן (למשל אם ספיקת הטפטפת 1.6 ל''/שעה - בחמש דקות נצפה למצוא 130 סמ"ק בקירוב מכל טפטפת).

 

4. בדיקת לחץ:

הפרש הלחץ בין התחלת הקו הראשון בברז לסוף שלוחות ההשקייה צריך להיות קטן מ - 10%. במידה ויש הפרשים גדולים יותר כדאי להיוועץ עם איש השירות של ציוד ההשקיה.

5. פתיחת טפטפות סתומות:

אם חלק מהטפטפות סתומות יש להפעיל פרוטוקול ניקוי בהתאם להוראות יצרן.

 

6. שטיפת השלוחות:

משקעים וגבישים שמגיעים עם מי ההשקיה נוטים להצטבר בסופי השלוחות. על מנת לשמור על אחידות ההשקיה לאורך כל השלוחה, בעת הפעלת השקיה יש לפתוח את הסגירה הסופית של כל שלוחה בנפרד עד אשר יוצאים מים נקיים ללא משקעים.

7. שטיפת עודפי המלחים בעומק הקרקע:

 • מציבים משאבים בעומק 15 ו- 30 ס"מ ב - 3 אזורים שונים למבנה.
 • שוטפים את הקרקע משאריות המתאם סודיום, סמוך ככל האפשר למועד השתילה, במינון של 40-50 קוב לדונם. את השטיפות מומלץ לבצע כאשר יריעות הפוליאתילן עדיין פרוסות, כך יעילות השטיפה תהיה גבוהה יותר.
 • דורכים את המשאבים כשעה - שעה וחצי לאחר סיום השטיפה הראשונית של הקרקע ובודקים את המליכות החשמלית (EC).
 • במידה והמוליכות החשמלית בעומקים 15 ו - 30 זהה למוליכות החשמלית של מי הקו בכל המשאבים שהוצבו, אין צורך בהמשך השטיפה.
 • במידה והמוליכות החשמלית במשאבים גבוהה מזו של מי הקו, יש להמשיך ולבצע שטיפות במנות של 15 קוב לדונם והמשך בדיקת משאבים, עד אשר ערכי המוליכות החשמלית של הקרקע יהיו זהים לאלו של מי הקו.

8. כיול ספיקת משאבת דשן:

 • חיבור המשאבה לדלי של 10 ליטר מים.
 • הפעלת תכנית דישון של 2 ליטר לקוב.
 • בדיקה שבכל מעבר קוב מים, נגרעים 2 ליטרים מן הדלי.

 

9. בדיקת תקינות דישון פרופורציונלי:

 • אל דלי שבו 10 ליטר מי קו, מוסיפים 10 סמ"ק דשן ממיכל הדישון (זהו יחס השקול לליטר/קוב), מודדים EC, ורושמים את התוצאה.
 • לאחר מכן, מפעילים את ההשקיה ומתכנתים את תכנית הדישון על 1 ליטר/קוב, ומודדים את ערך EC שבטפטפת לאחר שהמערכת פועלת כמה דקות ברציפות.
 • חוזרים על הפעולה לאחר תכנות לפרופורציה של 2 ליטר לקוב וכן הלאה עד ל-4 ליטר לקוב.

 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2018 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.