שלב 1 - הכנות טרום עונה | זרעים גדרה Syngenta | חברת הזרעים המובילה בישראל

הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 1 - הכנות טרום עונה

מטרת השלב: 

הבאת החלקה למצב מתאים לפתיחת עונה חדשה – איפיון השטח, בדיקות והגנת הצומח

ימים משתילה

50 ימים עד 3 ימים לפני שתילה

התחלת השלב

50 ימים לפני שתילה - הכנות לתחילת העונה

סיום השלב

3 ימים לפני שתילה - הכנת החלקה לעונה החדשה

דגשים לשלב:

1. סוגי קרקעות:

נהוג להתייחס לקרקע מאוזנת ביחסי חומר של: 1% חומר אורגני, 49% מינרלים, 25% מים ו- 25% אויר.

 1. קרקע קלה – אדמה בעלת חלקיקים גדולים (חולית) שמחלחלים אליה מים בקלות גם במצב של קיבול שדה – אפקט של בידוד.
 2. קרקע בינונית – אדמה המכילה מרקמים שונים ביחס שווה, קיימים מספר אפקטים.
 3. קרקע כבדה – אדמה בעלת חלקיקים קטנים יותר (חרסיתית) אשר מים אינם מחלחלים בקלות ונוצרים עליה שיטפונות במצב של קיבול שדה – אפקט של מסה תרמית.

בתמונה: משולש סיווג הקרקעות

משולש סיווג קרקעות

2. חשוב לבדוק ולוודא:

 • רשתות היקפיות
 • מערכות השקייה ודליפות מים
 • כיול מערכת השקייה
 • בדיקות לחץ מים
 • פתיחת טפטפות סתומות
 • שטיפת שלוחות
 • שטיפת עודפי מלחים בעומק הקרקע
 • כיול ספיקת משאבת דשן
 • בדיקת תקינות דישון פרופורציולני

3. הגנת הצומח:

 1. חיטוי קרקע - חיטוי בתכשירי מתאם סודיום: אדוכם סופר (תרסיס), מתמור (אפעל) ואדיגן סופר (אגן)- 40 ליטר לדונם לקטילת עשבים ופגעי קרקע שאינם נמטודות או 25 ליטר לדונם.
 2. כנגד פיתיום בלבד- פורמלין (פורדור 36) לקטילת חיידקים ופגעי קרקע (200 ליטר לדונם פורדור+ 30 ליטר לדונם אדיגן סופר).
 3. נמטודות- קונדור/אגרוצלון (20 ליטר לדונם + 30 קוב לדונם מים), או פלדין (רימי) או נימיץ (אדמה מכתשים).

4. איפיון סוג הקרקע:

ניתוח חתך קרקע אופייני לאזור/חלקה לאיפיון סוגי קרקעות.

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2020 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.

להרחבה על מדיניות השימוש בשירות 'מדריך הפלפל הדיגיטלי' לחץ כאן