הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 10 - סיום גידול והכנה לעונה הבאה

מטרת השלב: לקראת סיום הגידול והכניסה לתקופת הסניטציה אנו נכנסים לתקופת הכנת השטחים לקראת עונת הגידול הבאה.

הכנות עלו כוללות: ייבוש השטח, עקירת הצמחים והספיח, הכנסת קומפוסט, עיבודים, ביצוע חיטויי קרקע ושטיפת המלחים מהקרקע. לכל אחת מהפעולות הללו עשויה להיות השפעה על הפעולות הבאות אחריה ולסך פעולות אלו יש השפעה מכרעת על פוטנציאל הניבה של הגידול.

 

1. סיום גידול:

יישום של אחד מתכשירי מתאם סודיום במינונים של 12-15 ל\ד. בסוף הגידול (בחלקה הנגועה במחלות) או בקונדור במינון של 8 ל\ד. (בחלקה הנגועה בנמטודות) עשוי לתרום להדברת פגעים הנמצאים בשורשי הצמחים תרם התפתחות גופי התשמורת העמידים יותר לתכשירי החיטוי. בנוסף, קטילת המצח על כל חלקיו מאפשרת ייבוש מהיר יותאר ולכן עקירת הצמחים והוצאתם מהמבנים נעשית ביעילות רבה יותר. 

 

2. הכנת הקרקע לחיטוי:

 • סילוק שאריות צמחים מהשטח, כולל שורשים: פעולה זו עשויה להפחית את אילוח הקרקע במחלות שורש ובנמטודות וחשובה בעיקר באדמות הנגועות במחלות שורש ווירוסים. גם כשמתכוונים לבצע חיטוי קרקע, ככל שכמות המידבק (אינוקולום) בקרקע קטנה יותר, כך גדלה יעילות החיוטי. 
 • התבוננות בשורשי הצמחים הנשלפים מהקרקע ובכך ניתן לגלות את סוגי הפגעים, מידת תפוצתם ומיקומם בשדה ובכך להתאים את סוג החיטוי. 
 • פיזור קומפוסט:

​​נעשה לצורך מילוי יסודות ההזנה בקרקע (בעיקר מקרו), משפר את מבנה הקרקע, מכניס מיקרואורגניזמים מועילים ומעלה את תכולת החמצן באיזור בית השורשים (בעיקר בקרקעות בעלות תכולה גבוהה של לס\ סילט). לצד היתרונות יש לוודא שהקומפוסט בשל והוכן כראוי. עבר תהליך קומפוסטציה של 5-6 חודשים ונבדק במעבדה מוסמכת. הסימנים העקריים לקומפוסט איכותי הם שהוא אינו חם, אינו מדיף ריע, ללא רגבים ולח. קומפוסט שלא הוכן כראוי ומכיל את אחד מהרכיבים הלא רצויים בתוכו (בעיקר עודפי אמוניה או מלחים) יגרום לפגיעה קשה בשורשי הצמח ולעיכוב בקליטה והתבססות. בנוסף, נגיעות בגורמי מחלות שורש (בעיקר פיתיום). בנוסף, יש לוודא שפיזור הקומפוסט על הקרקע יהיה אחיד. את הקומפוסט מומלץ לפזר לפני החיטוי כדי למנוע אילוח הקרקע בפגעים שעלולים להיות בתוכו.

 • עיבודי קרקע: 

בשנים האחרונות יותר ויותר חקלאים נמנעים מלבצע עיבודי קרקע בין העונות ובכך לחסוך את העלות הכרוכה בפעולה. היתרון בעיבוד הקרקע הוא בכך שהוא מאפשר חלוקה מאוזנת של החומר האורגני, מחדיר חמצן לקרקע ומאוורר אותה. באופן זה הוא חושף את גורמי המחלה לחומר החיטוי ובכך מגביר את יעילותו. בנוסף, פליחת הקרקע מאפשרת חדירה טובה יותר של מים לעומק הקרקע והכך מושגת שטיפה יעילה יותר של המלחין שהצטברו במהלך העונה. החיסרון (בנוסף לעולת הכספית) הוא שבמידה וישנה מחלת קרקע כלשהי ביצוע העיבוד יגרום לפיזור גורם המחלה בכל החלקה. חלקות בהן מומלץ לבצע עיבודים: בעיקר קרקעות בינוניות\ קבדות או מהודקות בהן הניקוי לקוי ויש הצטברות מלחים ויש לבצע שטיפת קרקע. קרקעות בהן ניתן לא לבצע עיבוד: קרקעות קלות או תעלות הזנה למיניהן.

 • פריסת צינורות טפטוף: 

הפריסה תתבצע באופן שיגרום לתכשיר החיטוי להגיע לכיסוי מלא של הקרקע המחוטאת ובכך לקטול את גורם המחלה. חשוב לזכור כי תכשירי החיטוי המקובלים כיום- בעיקר תכשירי מתאם סודיום וקונדור הם נוזלים המיושמים דרך מערכת ההשקייה. לכן פריסה וחלוקה נכונה של שלוחות הטפטוף הלוקחת בחשבון את המרחק בין הטפטפות ובין השלוחות באופן שיאפשר למים להגיע אל כלל האיזורים הדורשים חיטוי, יקבע במידה רבה את יעילות החיטוי. בכל מקרה חשוב לפרוס לפחות שתי שלוחות טפטוף לערוגה. 

3. חיטוי סולארי ע"י פריסת פולאטלין

זהו הבסיס הראשוני והמרכזי של חיטוי הקרקע בערבה ומומלץ מאוד שלא לוותר עליו. חיטוי זה גורם לקטילה באמצעות חימום הקרקע של גורמי המחלה ע"י חיפוי הקרקע ביריעות פוליאטילן למשך 6 שבועות, בחודשים יוני-אוגוסט. בתקופה זו הקרינה מקסימאלית וגורמת לחיום הקרקע לטמפרטורות גבוהות בשכבת הקרקע העליונה היורדת עם הירידה לעומק הקרקע. הטיפול יעיל למגוון רחב של גורמי מחלות קרקע, נמטודות חופשיות ועשבים.. ניתן לשלב חיטוי סולארי עם תכשירי מתאם סודיום ו\או תכשירי קונדור. באופן זה מושגת הדברה יעילה יותר היות שהחיטוי הסולארי מחליש את גורמי המחלה בקרקע ומגדיל את רגישותם לתכשירים הכימיים.

4. תכשירים כימיים לחיטוי קרקע המורשים לייצוא פלפל

 • מתאם סודיום- אדיגן, אדוכם, מתמור 

מדביר: מיני פטריות (פיתיום, דוררת (וורטציליום), קשיונה), עשבייה קיימת ומניעה חלקית של נביטת עשבים. אינו יעיל בהדברת נמטודת העפצים, מחלות בקטריאליות ועשבים רב שנתיים מסוגים שונים.  תכשירים אלה הינם תמיסות נוזליות המוחדרות לקרקע באמצעות מערכות ההשקייה. כמות המים הנדרשת תלויה בעומק הקרקע בו מצוי גורם הפקרע והסוג הקרקע. בקרקעות הערבה נדרשות כמויות מים של 1.5-3 קוב להחדרת החומר לעומק 1 סמ.

מינון: 40 ל\ד. (בהתאם לתווית). מומלץ להשאיר את החיפוי לפחות 10 ימים ולהסירו לפחות שבוע לפני השתילה.

 • טלון- קונדור\אגרוצלון 

מדביר: את כל מיני הנמטודות, מזיקי קרקע, עשבים קשי הדברה כדוגמת העלקת. אינו מדביר מחלות הנגרמות ע"י פטריות וחיידקים. התכשיר הינו תרכיז מתחלב המוזרק לקרקע ע"י מערכות ההשקייה. התכשיר הופך לגז שבא במגע עם פגעי הקרקע השונים ופוגע בחיוניותם. לבסוף מתפרק התכשיר ל CO2, מים וגז כלור שמתנדף. התהליך נמשך מימים ספורים למס. שבועות, בהתאם לטמפרטורת הקרקע. התכשיר פגוע בצמחים קיימים. לכן, ניתן להשתמש בו רק לפני שתילה והוא מחייב חיפוי קרקע בפוליאטילן. התכשיר הינו קורוזיבי העלות לתקוף מתכות (אלומיניום, מגנזיום, אבץ, קדמיום, בדיל) וכן פלסטיק מסוג PVC וגומי. יש להמתין 2-3 שבועות מיישום ועד שתילה. השימוש בתכשיר מחייב רישיון מיוחד הניתן לאחר השתתפות בקורס של משרד החקלאות או באמצעות קבלן.

 • פלדין

​​תכשיר המכיל את החומר הפעיל DMDS שהוא חומר המצוי באופן טבעי בצמח השום. מדביר את כל מיני הנמטודות, מזיקי קרקע ועשבים כדוגמת רגילת הגינה ושיבות שועלת. יש להמתין 14 יום לאחר הזרמת התכשיר ולשתול לפחות 7 ימים לאחר מועד הסרת החיפוי.

 

5. שטיפת קרקע מעודפי מלחים

לרוב נמצא שכמות המלחים בתום העונה גבוהה מאוד בשל דחיקה שאינה מספקת של עודפי המלח לעומק הקרקע. בנוסף, במידה ומוסיפים קומפוסט לקרקע הוא מעלה את ריכוז המלח. לכן, יש חשיבות מכרעת לדחיקה יעילה של מירב המלחים בקרקע וזאת בשל העובדה שדחיקת המלחים לאחר בשתילה כמעת שאינה אפשרית בשל המחסור במים. מומלץ לפזר משאבים באזורים שונים בחלקה בעומקים 20 ו-40 ס"מ ולבדוק את המוליכות החשמלית. שטיפה יעיל אמורה להתבצע עם כמות של 40-60 קוב לדונם. לאחר השטיפה יש לבדוק את ערכי ה-EC בקרקע שאמורים להיות באותם ערכי ה-EC של מי הקו.

 

6. הכנת מבנים

 • בדיקת תקינות מערכות הטפטוף ושטיפת הטפטפות בחומצה זרחתית או גפריתית בכדי למנוע סתימות.
 • בדיקת תקינות רשתות המבנה וסתימה או החלפה של רשתות קרועות. 
 • השמדה של העשבייה מסביב למבנים בכדי למנוע אילוח במזיקים או מחלות.

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2018 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.