הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 10 - חנטות גל שלישי

שים לב - השלב מחולק לפי חנטות גל שלישי מוקדמותמרכזיות ומאוחרות


מטרת השלב:

שמירה על איזון בין המשך הבשלה וגדילת פרי מגלים קודמים, לבין המשך צימוח ווגטטיבי ויצירת חנטים חדשים.


חנטות גל שלישי מוקדמות:

ימים משתילה

80 ימים משתילה עד 95 ימים משתילה

התחלת השלב

חנטת פרי בקוטר 1-2 ס"מ בקומות 11-14

סיום השלב

תחילת קטיף פרי ראשון

 

מדדים חשובים:

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (ppm)

ריכוז חנקה 

(-NO3) צפוי במי טפטפת (ppm)

ריכוז חנקה 

(-NO3) צפוי במי משאב (ppm)

ריכוז חנקה 

(-NO3) צפוי בפטוטרות   (ppm)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

7-3-7

1.5-2

100

300-350

250-350

4000-6000

באמצע היום 900-1200 מיקרואיינשטין למטר

1

 

דגש לשלב:

לזן צימוח וחנטה טובים גם בתנאי קור, לכן יש להקפיד על הערכים ושמירת האיזון בצמח.
בשלב זה הפרי מגל חנטות ראשון כבר הגיע לבשלות מלאה. מומלץ לקטוף פירות אלו בזמן כדי לשחרר את הצמח מוקדם ככל הניתן להמשך צימוח וגטטיבי ויצירת נוף בחלקו העליון. פעולות אלו יעודדו המשך חנטות תקינות וגל שלישי משמעותי.

 ****


חנטות גל שלישי מרכזיות:

ימים משתילה

90 ימים משתילה עד 105 ימים משתילה

התחלת השלב

תחילת קטיף פרי ראשון

סיום השלב

חנטת פרי בקוטר 1-2 ס"מ בחלק העליון של הצמח

 

מדדים חשובים:

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (ppm)

ריכוז חנקה 

(-NO3) צפוי במי טפטפת (ppm)

ריכוז חנקה 

(-NO3) צפוי במי משאב (ppm)

ריכוז חנקה 

(-NO3) צפוי בפטוטרות   (ppm)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

7-1-7

1.5-2

100

300-350

250-350

4000-6000

באמצע היום

900-1200 מיקרואיינשטין למטר

1

 

 

דגש לשלב:

גל זה מתאפיין לעיתים בפרי גדול מידי ופחות איכותי. הגברת החנטות יכולה להקטין באופן משמעותי את הגודל ולשפר את הרגולריות של הפרי. עיוותי הפרי השונים מושפעים גם מחוסר אנרגיה בצמח ו/או חנטות לקויות. שמירה על רמות אנרגיה סבירות (הזנה/שיחרור צמח) ואיזון נכון בין העלווה לחנטים עשוי לעזור. המנעות מהשקיות אחר הצהריים יכולה לשמור על גודל פרי רצוי וכן למנוע/להקטין משמעותית סידוקי פרי.

 ****


חנטות גל שלישי מאוחרות:

ימים משתילה

100 ימים משתילה עד 130 ימים משתילה

התחלת השלב

חנטת פרי בקוטר 1-2 ס"מ בחלק העליון של הצמח

סיום השלב

סיום חנטות: טמפרטורת לילה יורדת מתחת ל-5 מעלות, קרינה ממוצעת בתוך המבנה מתחת ל-1,000 מיקרואיינשטין למטר.

 

מדדים חשובים:

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (ppm)

ריכוז חנקה 

(-NO3) צפוי במי טפטפת (ppm)

ריכוז חנקה 

(-NO3) צפוי במי משאב (ppm)

ריכוז חנקה 

(-NO3) צפוי בפטוטרות   (ppm)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

4-1-6

1.8-2.2

100

300-350

250-350

4000-6000

באמצע היום

900-1200 מיקרואיינשטין למטר

1

 

דגש לשלב:

קצב הצימוח הווגטטיבי קטן יחסית לקצב צימוח הפרי, לכן יש נטיה להצטברות של משקל רב יחסית על הענפים. כתוצאה מכך אנו עדים לתופעה של שבירת ענפים והתפתחות בוטריטיס. במצבים כאלו קריטי לבצע הדליות סדירות ובזמן. במקרים בהם נוצרים תנאים של לחות גבוהה/גשם, מומלץ להכנס למשטר טיפולי ריסוס מניעתיים (סוויץ).

 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2019 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.