הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 11 - עונה קרה

מטרת השלב: 

שמירה על בריאות וחיוניות החלקה, מתן דגש על תגובתיות מהירה לאירועי מזג אוויר קיצוניים, איוורור.

ימים משתילה

130 ימים משתילה עד 190 ימים משתילה

התחלת השלב

סיום חנטות: טמפרטורת לילה יורדת מתחת ל-5 מעלות, קרינה ממוצעת בתוך המבנה מתחת ל 1,000 מיקרואיינשטין למטר.

סיום השלב

התחלת חידוש צימוח ופריחה, עליית טמפרטורת לילה, קרינה ממוצעת בתוך המבנה עולה על 1,200 מיקרואיינשטין למטר.

  

מדדים חשובים:

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי במי טפטפת (ppm)

ריכוז חנקה 

(-NO3) צפוי במי משאב (ppm)

ריכוז חנקה 

(-NO3) צפוי בפטוטרות   (ppm)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

7-1-7

1-1.5

80-100

250-300

200-250

-

באמצע היום 500-800 מיקרואיינשטין למטר

-

  

 דגשים לשלב:

1. השקיות:

  1. ריווח השקיות - מעבר מהשקייה אחת ביום להשקייה אחת כל יומיים-שלושה בהתאם לסוג הקרקע.
  2. איוורור חמצן בקרקע.
  3. התחשבות באירועי גשם: מעט מ"מ- שטיפה ודחיקת מלחים.

2. פיתיום חורפי, אירווניה, בוטריטיס:

ניטור תכוף בהתאם לאקלים המשתנה. דגש על איוורור הקרקע והמבנה/חימום המבנה.

בתמונה: פיתיום חורפי

פיתיום חורפי - פלפל (1)

פיתיום חורפי - פלפל (2)

בתמונה: בוטריטיס

בוטריטיס - פלפל (1)

בוטריטיס - פלפל (2)

בתמונה: ארוויניה

ארוויניה - פלפל (1)

ארוויניה - פלפל (2)

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2019 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.