הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 12 - יציאה לאביב (קור לחום)

מטרת השלב: 

גודל פרי טוב תוך הבשלה אחידה והמנעות מהתרככויות לחי

ימים משתילה

190 ימים משתילה עד 250 ימים משתילה

התחלת השלב

התחלת חידוש צימוח ופריחה, עליית טמפרטורת לילה, קרינה ממוצעת בתוך המבנה עולה על 1,200 מיקרואיינשטין למטר

סיום השלב

סיום קטיף - סיום מחזור הגידול

  

מדדים חשובים:

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי במי טפטפת (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי במי משאב (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי בפטוטרות   (ppm)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

7-1-7

1-1.5

80-100

250-300

200-250

-

באמצע היום 900-1200 מיקרואיינשטין למטר

-

   

 דגשים לשלב:

1. רשתות צל והפחתת קרינה:

עם עליית הטמפרטורה והקרינה, יש לבחון פתיחת רשת צל להגנה כללית על הפרי הקיים בחלקו העליון של הצמח. יש לשים לב כי במידה וישנם אירועי גשם והקרקע רטובה, הלחות היחסית במבנה תעלה, דבר אשר עלול להוביל להופעתם של פגעים.

2. התאמת השקיות:

לאחר פריסת רשתות צל יש לרווח השקיות כדי למנוע רטיבות קרקע עודפת, לעקוב אחר קריאות הטנסיומטר וייתכן שיש להעלות כמויות מים.

3. קימחונית, אקריות, כנימות עלה, עשבייה:

ניטור תכוף בהתאם להתחממות האקלים, דגש על איוורור מבנה והגנה סביבתית שלו.

בתמונה: תריפס הקיקיון

תריפס הקיקיון - פלפל

 

בתמונה: אקרית העיוותים

אקרית העיוותים - פלפל

 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2019 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.