הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 13 - סיום עונת הגידול

מטרת השלב: 

הכנת השטח לעונת הגידול הבאה

ימים משתילה

250 ימים משתילה עד 284 ימים משתילה

התחלת השלב

סיום קטיף – סיום מחזור הגידול

סיום השלב

שטחים נקיים מחומר אורגני ומוכנים לאחרי חיטוי

  

 דגשים לשלב:

1. סיום גידול:

תכשירי מתאם סודיום 12-15 ליטר לדונם או בקונדור 8 ליטר לדונם.

2. נמטודות:

הדברת פגעי שורש וייבוש מהיר של הצמח.

בתמונה: נזקי נמטודות בפלפל

נזקי נמטודות - פלפל

3. הכנת הקרקע לחיטוי:

  1. בכדי לזהות ערכים של אחיזת המים ולאפיין את סוג הקרקע יש לבצע בדיקת קרקע הכוללת חומר אורגני ואחוז רוויה
  2. סילוק חומר צימחי
  3. בחינת שורשים למחלות ונמטודות

4. פיזור קומפוסט טרם החיטוי (איכותי):

מילוי יסודות מאקרו, שיפור חתך הקרקע, מיקרואורגניזמים.

5. עיבודי קרקע:

חנקן אורגני, חמצן, שטיפה יעילה (למעט תעלות הזנה וקרקע קלה).

בקרקעות בינוניות או כבדות – חשוב לבצע עיבוד מעמיק בכדי לנקז עודפי מים ולשפר את אחוז החמצן בקרקע.

6. פריסת צינורות טפטוף:

כיסוי מלא של הקרקע (לפחות 2 שלוחות לערוגה).

7. חיטוי סולארי:

פריסת פוליאטילן למשך 6 שבועות במהלך יוני-אוגוסט, בשילוב עם תכשירי הדברה ליעילות מקסימלית.

8. חומרים מומלצים לחיטוי קרקע:

  1. מתאם סודיום- אדיגן, אדוכם, מתמור (תמיסה נוזלית). פטריות (פיטיום, קישיונה, דוררת), עשבייה. 40 ליטר לדונם. כל 3 קוב מים = 1 ס"מ עומק. מומלץ לפחות 10 ימים עם החיפוי ועד שבוע לפני שתילה.
  2. טלון- קונדור, אגרוצלון (תרכיז מתחלב). נמטודות, מזיקי קרקע, עשבים קשים (עלקת). התכשיר הופך לזג המתפרק בסוף ל-CO2, מים וכלור המתנדף. ימים עד מס' שבועות (טמפ'). תכשיר קורוזיבי ויש להמתין 2-3 שבועות עד שתילה.
  3. פלדין- DMDS (צמח השום) נמטודות, מזיקי קרקע ועשבים. יש להמתין 14 ימים לפעולה ועד שבוע מינימום לפני שתילה.

9. שטיפת מלחים:

מקובל 40-60 קוב לדונם. מומלץ לפזר משאבים בעומק של 20-40 ס"מ ולבדוק. יש להשוות למי קו.

10. הכנת המבנה - דגשים חשובים:

  1. תקינות מערכת הטפטוף- שטיפה בחומצה זרחתית או גפריתית.
  2. תקינות הרשתות ועקירת העשבייה מסביב למבנים.
  3. טיפול נגד חיפושיות במידת הצורך.
  4. כיול טנסיומטרים.

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2019 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.