הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 2 - טרום שתילה

מטרת השלב: מוכנות החלקה לקליטת השתילים מהמשתלה

ימים משתילה

3 ימים משתילה עד שתילה

התחלת השלב

3 ימים לפני שתילה

סיום השלב

החלקה מוכנה לשתילה וננקטו הצעדים לקליטת השתילים מהמשתלה

 

 

מדדים חשובים:

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (ppm)

ריכוז חנקה   (-NO3) צפוי במי טפטפת (ppm)

ריכוז חנקה   (-NO3) צפוי במי משאב (ppm)

ריכוז חנקה    (-NO3) צפוי בפטוטרות   (ppm)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

-

-

-

-

-

-

באמצע היום 500-600 מיקרואיינשטין למטר

-

  

 דגשים לשלב:

1. הדחת מלחים:

יש לקבוע משאבים בחלקה בעומק של 15 ו־30 ס”מ בשלושה אזורים שונים במבנה ולהשקות במנות של 15 קוב לדונם. את המשאבים יש לדרוך כשעה-שעה וחצי לאחר סיום ההשקייה של הקרקע ולבדוק את המוליכות החשמלית (EC). במידה והמוליכות החשמלית במשאבים גבוהה מזו של מי הקו, יש להמשיך ולבצע שטיפות במנות של 15 קוב לדונם ולהמשיך בבדיקת המשאבים, עד אשר ערכי המוליכות החשמלית של הקרקע יהיו זהים לאלו של מי הקו.

2. פריסת רשתות צל:

שלושה ימים לפני השתילה יש לפרוס את רשתות הצל בחלקה על מנת להפחית את טמפרטורת הקרקע.

3. דישון:

ביום שלפני השתילה יש לדשן ביחס של 0.5 ליטר דשן 6-6-6 לקוב מים, על מנת לאפשר זמינות דשן מירבית.

 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2020 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.

להרחבה על מדיניות השימוש בשירות 'מדריך הפלפל הדיגיטלי' לחץ כאן