הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 2 - הכנות לקראת שתילה ושתילה נכונה

מטרת השלב: יצירת תנאים מתאימים למעבר שורשים מהשתיל אל הקרקע המקומית, שתילה נכונה ותשומת לב להגנת הצומח.

1. הדחת מלחים לפני שתילה:

 • לקבוע משאבים בחלקה, בעומק 15 ו 30 ס"מ ב- 3 אזורים שונים במבנה ולהשקות במנות של 15 קוב לדונם. יש לדרוך את המשאבים כשעה-שעה וחצי לאחר סיום ההשקייה של הקרקע ולבדוק את המוליכות החשמלית (EC).
 • במידה והמוליכות החשמלית בעומקים 15 ו- 30 זהה למוליכות החשמלית של מי הקו בכל המשאבים שהוצבו, אין צורך בהמשך השטיפה.
 • במידה והמוליכות החשמלית במשאבים גבוהה מזו של מי הקו יש להמשיך ולבצע שטיפות במנות של 15 קוב לדונם והמשך בדיקת משאבים עד אשר ערכי במוליכות החשמלית של הקרקע יהיו זהים לאלה של מי הקו.

2. דישון:

ביום שלפני השתילה יש לדשן ביחס של 0.5 ליטר דשן 6-6-6 לקוב מים, על מנת לאפשר זמינות דשן מירבית.

3. פריסת רשתות צל:

שלושה ימים לפני השתילה יש לפרוס את רשתות הצל בחלקה על מנת להפחית את טמפרטורת הקרקע. יש למדוד ערכים של 500 עד 600 מיקרואינשטיין מתחת לרשת.

4. שתילה נכונה:

 • להקפיד לשמור את השתילים במקום מוצל ומוגן מפני חדירת חרקים, מהגעת השתילים למשק ועד לשתילה עצמה.
 • לתכנן את עיתוי השתילה לשעות הפחות חמות– מוקדם בבוקר או אחה"צ.
 • ליצור את חורי השתילה לפני הגעת השתילים.
 • למקם את חור השתילה במרכז ההרטבה של הטפטפת.
 • למנוע מגע של הקרקע המקומית בגבעול.
 • בזמן השתילה, יש להקפיד להדק את הקרקע סביב בית השורשים של השתיל כך שכולו יהיה במגע רציף עם הקרקע.
 • בהידוק, יש להקפיד שלא ללחוץ על בית השורשים באופן שיסחט את המים המוחזקים בו ושלא יעוות את צורתו.

5. הגנת הצומח:

 • טיפול הגמעה ברידומיל גולד במינון של 40 סמ"ק/דונם השתילה – משתילה ועד שלושה ימים לאחר השתילה.
 • טיפול הגמעה של קונפידור במינון 50 סמ"ק/דונם - כשבוע לאחר השתילה.
 • ריסוס הצמחים בטרייסר בריכוז 0.08% או ספרטה במינון של 40 סמ"ק/דונם למניעת נגיעות בתריפסים הנשאים את ה TSWV - מיד לאחר השתילה.
 • בדיקה ואיתור קיני נמלים ומזיקי קרקע.

תקופה: שלושה ימים לפני השתילה ועד תום השתילה. 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2018 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.