הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 3 - מסוף שתילה ועד להתבססות שתילים

1. שמירה על קרקע רטובה ומים זמינים בקלות:

  • רצוי להשקות בין שתיים לארבע השקיות ביום בהתאם למרקם הקרקע (ככל שהקרקע כבדה יותר, תדירות ההשקיות פוחתת).
  • במידת האפשר יש להשקות את כל ההשקיות בזמן ההתאיידות (משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הערב).
  • רצוי לתת מנה התחלתית של מים ללא דשן בתחילת ההשקיה, לצורך מילוי קו ומנת מים בסיום ההשקה לשטיפת הקו.
  • על ערך EC המים הנאספים במשאב הקרקע שבעומק 15 ס"מ, להיות גבוה מערך ה- EC הנמדד בפועל במי הטפטפת, בלא יותר מ- 0.5 דציסימנס/מטר.

 

2. דישון:

דישון עשיר בזרחן ודל אמון.

3. הגנת הצומח:

  • סריקה לאיתור צמחים הנגועים ב - TSWV.
  • בדיקת ניקיון מערכת שורשים מפיתיום וטיפול במידת הצורך ברידומיל גולד.
  • טיפול כנגד תריפסים (קליפורני וקיקיון) בטרייסר (0.08%), ספרטה (40 סמ"ק/דונם) או פרוקליים (40 סמ"ק/דונם).
  • הגמעה של קונפידור במינון של 50 סמ"ק/דונם – כשבוע לאחר השתילה.

4. קצב גדילת צמח תקין:

קצב גדילה יומי תקין של צמח לשלבים 3 ו- 4 הם כ- 1 עד 1.5 ס"מ ליום. במידה והקצב שונה, יש להיוועץ באגרונום של זרעים גדרה- סינג'נטה.

 

5. עוצמת קרינה מתאימה:

על עוצמת הקרינה הנמדדת בחלקה באמצע היום להיות בין 500-600 מיקרואיינשטיין למטר. במידה ונמדדת עוצמה חלשה או חזקה מטווח זה יש להיוועץ באגרונום זרעים גדרה – סינג'נטה על מנת לבדוק פעולות אפשריות.

 

6. מידע נוסף

שלב 3: מתום השתילה ועד כשבוע משתילה (התארכות שורשים כ - 3 עד 4 ס"מ לתוך הקרקע המקומית ותחילת הופעה של עלים חדשים)

שלב 4: שבוע משתילה ועד שבועיים (התארכות השורשים כ - 8 עד כ- 10 ס"מ לתוך הקרקע וצימוח נמרץ של עלים חדשים) 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2018 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.