הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 4 - התבססות

מטרת השלב: פיתוח מערכת שורשים בריאה ומסועפת בקרקע, גדילת עלים ומפרקים והתמיינות פרחים ונשירתם.

1. התאמת תדירות ההשקיה:

 • תדירות ההשקיה נקבעת על פי תכונות הקרקע והרכבה המכני. בקרקעות הערבה ל 1-4 השקיות יומיות.
 • השקיות תכופות וקטנות אמנם מאפשרות זמינות מים גבוהה, אך עלולות ליצור בית שורשים רדוד וכן לגרום להמלחה.
 • מרווח זמן גדול מידי בין ההשקיות אמנם מאפשר הדחת מלחים יעילה יותר ועומק הרטבה עמוק יותר, אך עלול ליצור מקטעי זמן ארוכים ללא מים זמינים בקלות.
 • בשלב זה השורש מתחיל להיות גורם המשפיע על מתח המים בקרקע. השימוש בטנסיומטר מאפשר מעקב אחר מתח הקרקע ומאפשר תיקון תדירות ועיתוי ההשקיה.

 

2. צבירת מלחים:

 • על EC המים הנאספים במשאב הקרקע בעומק 15 ו 30 ס"מ להיות גדולים מ-EC של מי הטפטפת בלא יותר מחצי יחידה.
 • הצטברות מלחים בעומקים אלו מצריכים הדחה באמצעות מנת מים עודפת, עד אשר ערכי ה-EC חוזרים לערכי הנורמה. את מנות ההדחה, כדאי לתת בשעות של התאיידות נמוכה (עדיף בשעות הערב או הלילה).

 

3. דישון:

 • ההרכב המתאים לדישון בשלב זה במרבית החלקות הוא דשן ביחסים 7-3-7. בחלקות חדשות יש להמשיך ולדשן ב 6-6-6.
 • במידה ויש בדיקות קרקע, מומלץ להיוועץ באגרונום מומחה על מנת לבחור את הרכב הדשן המתאים.
 • יש להתחיל ולבדוק את רמת החנקן בפטוטרות מהשבוע השלישי לשתילה.

4. מעקב אחר קצב התארכות הצמח והתמינות פרחים וחנטים:

 • קצב גדילה יומי תקין הוא 1.5 ס"מ ביום ה- 15. לאחר מכן קצב הגדילה מתגבר ומגיע עד כדי 2.5 ס"מ ביום 30.
 • הסרת פרחים: פרחים רבים נושרים מעצמם עקב ההצללה. נשירה או הסרה של הפרחים מהצמח מאפשרת צימוח וגטטיבי. אם מתעורר צורך בפרחים להתבססות האוריוס, יש לדאוג להסיר את החנטים/ פירות מהמפרקים 0-1-2.

pepper guide - phase 3

5. דגשים לזני "זרעים גדרה" נוספים:

 • לזנים נועם, ג'ורדן, שיר, אופק ויהב יש נטיה לפרקים ארוכים והסתעפות ענפים מאוחרת יחסית.
 • בזנים אלו, במידה ומתקיימת חנטה יש לדאוג להסיר את הפירות תוך ימים בודדים.
 • בזן יהב, על ערכי החנקות הנמדדים בפטוטרת להיות מקסימום 4,500 ח"מ.

 

6. קרינה:

 • בשלב זה רשת הצל עדיין פרוסה ומגינה על הצמח הצעיר מפני קרינה ישירה.
 • הערכים הרצויים הם 500-600 מיקרואיינשטיין למטר.

 

8. הגנת הצומח:

 • בדיקת ניקיון השתילים מ- TSWV.
 • בדיקת ניקיון מבנה מתריפסים (קיקיון וקליפורני) וכנימות עלה, טיפול במידת הצורך.
 • טיפול בתכשירי גופרית נוזלית למניעת קימחונית ואקרית עיוותים.

תקופה: שבועיים עד חודש משתילה.

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2018 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.