הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 4 - התבססות מוקדמת

מטרות השלב: 

1. שמירה על רטיבות באזור השתילים ורמת מליחות נמוכה

2. עידוד התפתחות מערכת שורשים

3. התפתחות וגטטיבית

ימים משתילה

7 ימים משתילה עד 14 ימים משתילה

התחלת השלב

התפתחות עלים חדשים, פריצת שורשונים חדשים (לבנים) מגוש השתיל 1-3 ס"מ

סיום השלב

צימוח נמרץ של עלים חדשים (10+), צמח בגובה של יותר מ-30 ס"מ, פריצת שורשונים חדשים (לבנים) מגוש השתיל 7-10 ס"מ

 

מדדים חשובים:

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (PPM)

ריכוז חנקן (NO3) צפוי במי טפטפת (PPM)

ריכוז חנקן (NO3) צפוי במי משאב (PPM)

ריכוז חנקן (NO3) צפוי בפטוטרות   (PPM)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

6-6-6

0.7

50

180-220

180-250

-

באמצע היום 500-600 מיקרואיינשטין/ מטר

-

 

 דגש לשלב:

1. דישון:

מומלץ להשתמש בדשן דל אמון, להקל על קליטת החנקן

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2019 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.