הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 5 - התבססות

מטרות השלב: 

1. שתילה נכונה

2. יצירת תנאים נאותים למעבר שורשים מהשתיל לקרקע 

3. הגנת הצומח 

ימים משתילה

14 יום משתילה עד 35 יום משתילה

התחלת השלב

צימוח נמרץ של עלים חדשים (10+), צמח בגובה של יותר מ-30 ס"מ, פריצת שורשונים חדשים (לבנים) מגוש השתיל 7-10 ס"מ

סיום השלב

ניצני פריחה בקומות 3-4, גובה הצמח 40-50 ס"מ

  

מדדים חשובים:

 

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (PPM)

ריכוז חנקן (NO3) צפוי במי טפטפת (PPM)

ריכוז חנקן (NO3) צפוי במי משאב (PPM)

ריכוז חנקן (NO3) צפוי בפטוטרות   (PPM)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

אפשרות מס' 1

6-6-6

1

70

200-240

180-280

4000-6000

באמצע היום 500-600 מיקרואיינשטין/ מטר

1.5

אפשרות מס' 2

7-3-7

0.8

70

200-240

180-280

4000-6000

באמצע היום 500-600 מיקרואיינשטין/ מטר

1.5

 

 דגשים לשלב:

מומלץ להקפיד על הסרת / הפלת פרחים / חנטים בקומות 0-3

  1. EC במשאב צריך להיות בלא יותר מחצי יחידה גבוה ממי טפטפת.
  2. התאמת תדירות ההשקייה, צבירת מלחים בקרקע, הרכב הדשן, מעקב אחר רמת הניטראט בפטוטרות הצמח, מעקב אחר קצב התארכות הצמח והתמיינות פרחים וחנטים, קרינה מתאימה, הגנת הצומח.

 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2019 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.