הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 5 - הכנה לפתיחת הרשת ולעקת חנקן

מטרת השלב: יצירת תנאים מתאימים לפתיחת רשתות צל ולהשראת עקת חנקן. 

1. הדחת עודפי מלחים:

 • לאחר פתיחת רשת הצל, צריכת המים על ידי הצמח עולה ויותר מלחים עודפים מצטברים באזור בית השורשים. מלחים עודפים אלה גורמים לירידה בתפוקות הצמח.
 • הדחת מלחים יעילה כאשר ניתנת השקיה רצופה של מנת מים גדולה מן הרגיל.
 • אם עולה הצורך בהדחת מלחים, כדאי לתכנן יחד עם אגרונום את אופן הביצוע. ניתן למשל, לאחד שתי השקיות לכדי השקיה ארוכה אחת, או להקטין את מרווח הזמן בין השקיות.
 • הבקרה על הדחת המלחים היא מדידת EC במי המשאב בעומק 15 ו 30 ס"מ. לאחר פעולת ההדחה יש להגיע לרמה קרובה ככל הניתן ל-EC של מי הטפטפת, ובכל מקרה לא גבוהה יותר מ-0.5 לעומת מי הטפטפת.

2. התאמת רמת הדישון על פי ערכי החנקות הנמדדים בפטוטרת וסוג הקרקע:

 • בטמפ' גבוהות, רמות חנקן גבוהות בעלי הצמח מעודדות צימוח נוף והפלת חנטים. ריסון רמת החנקן בעלים יחד עם חשיפה לקרינת שמש גבוהה ושימוש בדבורים מעודדת פריחה וחנטה יעילה בזני זרעים גדרה.
 • בשלב זה, שלב טרום פתיחת הרשת, יש להתחיל ולהכין את הצמח לקראת פתיחת הרשת וליצב את רמת החנקות הנמדדות בפטוטרות העלים על כ-4000 ppm.
 • בהתאם לערכים המתקבלים בפטוטרות יש להתאים את כמות הדשן המוספת למי ההשקיה. במידה וערכי החנקן בפטוטרות גבוהים מ-4000 ppm וגם במי המשאב נאספים מים עם תכולת חנקות גבוהה, יש להפחית את הדישון למינימום של 40 ppm חנקן צרוף ולעקוב אחר ירידת רמת החנקות בפטוטרת עד להגעה לערך 4000 ppm.
 • בקרקעות קלות, בעלות אחוז החומר אורגני נמוך, קצב הדחת חנקות הוא מהיר. על כן, כדאי לתכנן שלב זה לזמן מוגבל של יומיים שלושה, ולנטר ערכי חנקות בפטוטרת בכל יום.

3. קביעת מועד פתיחת רשת הצל בהתאם למופע הצמח:

 • בחלקה בה הצמח לא פיתח די נוף - יש להמתין עם פתיחת הרשת עד אשר יתפתח מספםיק נוף בכדי לאפשר התאיידות מוגברת בימים שלאחר פתיחת רשת הצל.
 • על הצמח להיות בגובה של לפחות 50 ס"מ ועל הפרחים בקומה 3 להיות במצב תפוח.
 • עיתוי פתיחת הרשת הוא גורם מהותי במהלך הגידול. את מועד פתיחת הרשת יש לכוון למצב בו התנאים הללו מתקיימים. במקרה של ספק כדאי להיוועץ באגרונום.

4. תיאום מועד הכנסת כוורות הדבורים:

הכנסת הדבורים תהיה כיממה לאחר פתיחת הרשתות. על מנת להימנע ממצב של איחור בהכנסת הדבורים למבנה כדאי לתאם כבר בשלב זה מול ספק הדבורים את המועד בו מתוכננת הכנסתן.

5. דגשים לזני "זרעים גדרה" נוספים:

 • ייצור נוף משמעותי לפני פתיחת הרשת הוא הכרחי בזני "זרעים גדרה" נוספים לצורך איזונים. לכן בזנים: שיר, נועם, ג'ורדן ויהב (זנים בעלי גבעול מרכזי ארוך טרם פיצול ראשוני), בזן אופק (זן בעל נוף קטן יחסית) ובזן סובק (זן בעל נטיה לחנטה חזקה בגל ראשון), שלב זה ידחה עד שהצמח יהיה בגובה של כ - 55 ס"מ ובהנצת פרח מעל למפרק 4.
 • את הזן בוטארוס יש לגדל בדומה לזן קנון לפי הנחיותיו.

6. תקופה משוערת:

31-40 ימים משתילה (מופע: גובה צמח כ – 45-50 ס"מ, פרחים שמעל מפרק 3 או 4 הנצו). 

 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2018 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.