הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 6 - הכנה לפתיחת הרשת ולעקת חנקן

מטרת השלב: 

יצירת תנאים מתאימים לפתיחת רשתות צל ולהשראת עקת חנקן

ימים משתילה

30 יום משתילה עד 40 יום משתילה

התחלת השלב

ניצני פריחה בקומות 3-4, גובה הצמח 40-50 ס"מ

סיום השלב

ניצני פריחה נפוחים בקומה 3-4, גובה הצמח 50-60 ס"מ

  

מדדים חשובים:

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (PPM)

ריכוז חנקן (NO3) צפוי במי טפטפת (PPM)

ריכוז חנקן (NO3) צפוי במי משאב (PPM)

ריכוז חנקן (NO3) צפוי בפטוטרות   (PPM)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

7-3-7

0.5

40

100-150

120-160

3000-4000

באמצע היום 500-600 מיקרואיינשטין/ מטר

 עד 2.5

 

 דגשים לשלב:

1. מופע הצמח:

צמח בגובה 40-50 ס"מ. הנצת פרח מעל למפרק 3-4.

צמח בעל 3 קומות של התפצלות - 34 ימים ממועד שתילה

2. מלחים:

הדחת עודפי מלחים.

3. דשן:

התאמת רמות דשן בהתאם לרמות חנקן בפטוטרות וסוג הקרקע ורמות קרינה במבנה.

4. דבורים:

תיאום מועד הכנסת כוורות דבורים - מייד עם פתיחת הרשת (תיאום מראש).

5. קביעת מועד פתיחת רשת צל לפי מוכנות הצמח:

  1. צמח עלוותי, בגובה 50 ס"מ לפחות, פרחים בקומה 3-4 במצב תפוח.
  2. חשוב לבנות את הצמח היטב עד לפני העקה כדי להעלות את כושר העמסת החנטים עם פתיחת הרשת.

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2019 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.