הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 7 - ניהול עקה

מטרת השלב: 

מעבר הצמח מהשלב הווגטטיבי (נוף) לשלב פרודוקטיבי (פרי)

 

ימים משתילה

35 ימים משתילה עד 55 ימים משתילה

התחלת השלב

ניצני פריחה נפוחים בקומות 3-4, גובה הצמח 50-60 ס"מ 

סיום השלב

חנטת 4-6 פירות בקוטר של 1-2 ס"מ בקומות 3-5

  

מדדים חשובים:

שלב

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי במי טפטפת (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי במי משאב (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי בפטוטרות (ppm)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

הפסקת דשן

7-3-7

-

-

50-80

50-100

1500-2000

באמצע היום

900-1300

מיקרואיינשטין למטר

1.5

ייצוב רמת חנקן נמוכה בצמח

7-3-7

0.25

20

90-110

80-120

2000-2500

באמצע היום

900-1300

מיקרואיינשטין למטר

1

  

 דגשים לשלב:

1. מליחות:

מליחות נמוכה באיזור בית השורשים- הדחה במים טרם שלב זה.

2. חנקן:

  • ייצוב רמת חנקן נמוכה לצורך שמירה על איזון נכון של הצמח
  • הדחת עודפי חנקן בקרקע- במידה ובמשאבים נמדדים יותר מ-100 ppm חנקן יש לבצע הדחה במים.

3. פרחים:

צמח בשלב פיזיולוגי עם פרחים תפוחים בקומה 3 ומעלה.

4. הפסקת דישון:

  • הפסקת דשן עד לירידת ריכוז החנקן בפטוטרות
  • בערכי חנקן בפטוטרות של 4000-5000 ppm, יש להפחית דישון מוקדם יותר משלב העקה. לאחר פתיחת רשת וללא דשן, יש להתייצב על כ-1500-2000 ppm חנקן.

5. רשת צל:

פתיחת הרשת תתבצע אחר הצהריים ו/או בשני שלבים, ובתנאי שיש פרח שמתחיל להפתח בקומה 3.

צמח בעל 3 קומות של התפצלות - 34 ימים ממועד שתילה

6. שטיפת רשת המש:

המלצה כללית לשטוף רשתות עם פתיחת רשת הצל. קצב צבירת החנטים נמוך מהממוצע, הקרינה הכללית נמוכה יחסית.

7. השקייה:

מרווחי השקייה קטנים או הגדלת מנות המים. חשיבות מעקב אחר הצטברות מלחים ואופצייה להדחה.

8. דבורים:

עם פתיחת הרשת יש להכניס דבורים. מקובל יחס של 2 כוורות ל-10 דונם.

9. חנטה:

חישוב מס' חנטים לצמח שמעל 1 ס"מ קוטר. בהתאם לעוצמת הצמח יש לצבור 5-8 חנטים לסיום השלב.

10. החזרת דישון:

ערך ממוצע ורצוי 2000 ppm. מדידות החנקן בפטוטרות צריכות להיות עקביות ולהילקח בשעות הבוקר המוקדמות מהעלים החדשים מקודקוד הצימוח.

 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2020 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.

להרחבה על מדיניות השימוש בשירות 'מדריך הפלפל הדיגיטלי' לחץ כאן