הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 7 - חנטות גל ראשון

מטרת השלב: חנטה וקבלת פרי איכותי בגל ראשון תוך שמירה על איזון בהתפתחות הנוף.

1. אמצעים להגברת החנטה – דבורים וניעור:

 • עם פתיחת רשתות הצל, והעקה הדישונית תחל פריחה משמעותית. אך כפועל יוצא של עומס החום, עמוד העלי מתארך ומרחיק את הצלקת מן האבקנים. על מנת לגרום לכמות מספיקה של אבקה להגיע אל הצלקת, יש לנקוט אמצעים לשיפור האבקה. מומלץ: - להכניס דבורים עם פתיחת רשת הצל בכל המבנה ,2 כוורות ל 10 דונם, לבדוק רעייה ב 8 בבוקר ולתגבר במידת הצורך - במקרה של עיכוב בהכנסת הדבורים, יש לנער את הצמחים באמצעות משיכה בחוטי ההדליה בכל מספר מטרים, עד השעה 9:30 בבוקר אחת לשלושה ימים. בטרם פעולת הניעור כדאי לוודא במספר פרחים שאבקה אכן מתפזרת מהם בזמן ניעור

 

2. מעקב אחת חנטה:

 • על מנת לעקוב ביעילות אחר שלב רגיש זה, מומלץ לספור חנטים בקוטר 1 ס"מ בכל יום לפחות בעשרה צמחים ולחשב את ממוצע החנטים לצמח.
 • מספר החנטים המקובל לגל ראשון הוא 6 חנטים בממוצע לצמח. אולם, במקרה שהתפתח צמח חזק אפשר להעמיס עליו מספר חנטים גדול יותר.
 • במידה וחונטים פירות מעוותים, דילול מוקדם יחסוך את בזבוז משאבי הצמח על פרי שלא ישווק

3. הוצאת כוורות הדבורים:

כאשר נספרים כ 6 חנטים בממוצע לצמח, מומלץ להוציא את כוורות הדבורים בכדי להמנע מחנטת יתר ועומס על הצמח. ניתן יהיה להחזיר את הדבורים מאוחר יותר לבניית גלי החנטות הבאים

4. מעקב אחר מדדים צמחיים - חנקות בפטוטרת, קצב גדילה ואורך המפרק העליון:

 • לאחר הפסקת הדשן ערכי החנקות בפטוטרת יורדים. הערך המינימאלי שנרצה למדוד בפטוטרות הוא 2000 ppm.
 • קצב הגדילה הרצוי לשלב זה הוא 1.5-2 ס"מ ליום. האטה משמעותית מצביעה על עצירת הצמח.
 • בצמח שאינו בעומס יתר, ניראה מפרק באורך של 5 ס"מ לפחות מעל הפרח העליון הפתוח. במידה ואורך המפרק קצר מזה, נשקול תוספת של דישון או דילול של פירות במידה ויש חנטת יתר.

5. החזרת הדשן:

 • כאשר נספרים על צמח כ- 4 חנטים יש להתחיל להחזיר את הדישון.
 • כאשר נספרים יותר מ - 6 חנטים - יש להחזיר את הדישון במלא העוצמה. חוזרים לדשן עם 7-3-7 על מנת להשלים במהירות את דרישות החנקן של הצמח.
 • בקרקעות דלות באשלגן, כדאי לעבור לשדן ביחס חנקן:אשלגן של 1:1.5 כדוגמת 5-3-8 לתקופה של גדילת פירות גל ראשון.
 • במידה ומליחות הקרקע גבוהה יש להגדיל את מנת הדשן החנקתי בכדי לשפר את קליטת החנקות ע"י הצמח.
 • עם החזרת הדשן מומלץ לתת מנה של יסודות הקורט ברזל (0.5 קילו לדונם) על מנת להימנע ממחסור. רצוי לתת את הטיפול בזמן ההשקיה במקום דשן.

6. התאמת תדירות ההשקיה:

 • חשוב לעקוב אחר העליה במתחי המים בקרקע ולהגביר את תדירות ההשקיה במקרה הצורך על מנת להמנע מהופעת שחור פיתם.
 • עם פתיחת הרשתות תיתכן עליה גדולה במוליכות החשמלית בקרקע (EC). יש לשקול משטר השקייה ושטיפות מתאימים.

7. עם סיום המעקב אחר קרינה במבנה:

 • במידה ועוצמת הקרינה נמוכה מ - 900 מיקרואיינשטיין יש לשטוף את רשת החרקים של המבנה ולהגביר את עוצמת הקרינה במבנה. במקרה שהקרינה גבוהה מ - 1,200 מיקרואיינשטיין יש להגדיל את מנות המים הניתנות לחלקה.

8. הגנת הצומח:

 • טיפולי מניעת קמחונית: בד"כ מספיקים שני ישומי הגמעה בתכשירים: חוסן - 100 סמ"ק לדונם, עמיסטר - 150 סמ"ק לדונם ו/או פריורי אקסטרא (עמיסטר+אטמי) - במינונים של 100 סמ"ק לדונם, בהפרש של חודש למניעת נזקי קמחונית. טיפול ראשון נעשה בשלב החנטה גל ראשון (אמצע ספטמבר) והישום השני נעשה בחודש אוקטובר.
 • לעיתים נראים בחלקות בהן נעשו ישומי הגמעות תופעות תקיעה של הצמחים המלווה בהצהבת עלים, על כן: - מומלץ שהיישום יעשה ללא דישון - ליישם בימים בהם הצמחים לא נמצאים בעקה (מים או מלח) - במקרה של חשש או היסטוריה של תקיעה מומלץ לחלק את מנת התכשיר לשני יישומים בהפרש של שבוע - במקרים של סימני תקיעה מומלץ לבצע תגבור במנגן במינון של 2 ליטר לדונם לצורך שיחרור הצמח.
 • בנוסף ליישומי ההגמעה מומלץ גם לבצע טיפולי נוף בתכשירי הדברה מהקבוצות השונות: תכשירי גופרית נוזלית, קבוצת הטריאזולים, קבוצת הסטרובילורינים וכ'ו.
 • לפני היישום חשוב לבדוק את רישוי התכשיר לחברת בשיווק בה מייצאים את הפרי ואת מספר ימי ההמתנה מיישום ועד קטיף.

9. דגשים לזני "זרעים גדרה" נוספים:

 • בזנים ג'ורדן ויהב הנוטים לוגטטיביות, עקת הדשן נמשכת עד להופעת 6 חנטים.
 • בזן שיר חנטות איכותיות מתקבלות מקומה 4 ומעלה. עקת הדשן נמשכת עד להופעת 4 חנטים.
 • בזנים אופק וסובק בהם ריבוי חנטים יוביל לפירות קטנים, עקת הדשן נמשכת עד להופעת 4 חנטים. הוצאת הדבורים בשלב זה הכרחית.
 • בזן נועם המתאפיין בפירות גדולים - עקת הדישון נמשכת עד הופעת 4 חנטים.
 • בזן בוטארוס הנחיות הגידול זהות לאלו של הקנון

10. תקופה: 45-60 ימים משתילה.

 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2018 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.