הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 8 - חנטות גל ראשון

שים לב - השלב מחולק לפי חנטות גל ראשון מוקדמות וחנטות גל ראשון מרכזיות 

מטרת השלב:

 חנטה וקבלת פרי איכותי תוך שמירה על איזון בהתפתחות הנוף


חנטות גל ראשון מוקדמות:

ימים משתילה

45 ימים משתילה עד 60 ימים משתילה

התחלת השלב

חנטת 4-6 פירות בקוטר של 1-2 ס"מ בקומות 4-6

סיום השלב

חנטת 6-10 פירות בקוטר של 1-2 ס"מ בקומות 4-6

 

מדדים חשובים:

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי במי טפטפת (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי במי משאב (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי בפטוטרות   (ppm)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

דגש חשוב

7-3-7

0.5

40

150-170

90-120

1500-2000

באמצע היום 900-1200 מיקרואיינשטין למטר בריבוע

1.5-2

החזרת דישון באופן הדרגתי עם הופעת 4 חנטים

 ****

חנטות גל ראשון מרכזיות:

ימים משתילה

50 ימים משתילה עד 65 ימים משתילה

התחלת השלב

חנטת 6-10 פירות בקוטר של 1-2 ס"מ בקומות 4-6

סיום השלב

חנטת פרי בקוטר 1-2 ס"מ בקומות 7-10

 

מדדים חשובים:

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי במי טפטפת (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי במי משאב (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי בפטוטרות   (ppm)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

דגש חשוב

7-3-7

1.5

120

330-380

300-350

4000-6000

באמצע היום 900-1200 מיקרואיינשטין למטר

1.5-2

החזרת דישון באופן הדרגתי עם הופעת
 6 חנטים

 

 

 דגשים לשלב:

הזן מתאפיין בגל ראשון מאסיבי - על מנת לשמור על האיזון והאנרגיה הדרושה בהמשך יש לתגבר דישון והשקייה בהתאם ובמידת הצורך.

1. הגברת חנטה- דבורים/ניעור:

הכנסת כוורות דבורים עם פתיחת הרשת (2 כוורות ל-10 דונמים) ובדיקת רעייה ב-8 בבוקר. במקרה של איחור הכנסת הדבורים- יש לבצע ניעור עד 9 בבוקר.

2. מעקב אחר חנטה:

חישוב מספר חנטים לצמח שמעל 1 ס"מ קוטר. בהתאם לעוצמת הצמח יש לצבור 5-8 חנטים. בכל מקרה לא מומלץ לצבור מעבר ל-8 חנטים כדי לקבל חנטות איכותיות בגודל סביר.
דילול מוקדם של פרי מעוות יחסוך בזבוז משאבי הצמח.

בתמונה: פירות מעוותים

פירות מעוותים - פלפל

בתמונה: פירות ראויים לשיווק

פירות ראווים לשיווק - פלפל

3. הוצאת כוורת דבורים:

בכדי להימנע מחנטות יתר על הצמח, מומלץ להוציא את הדבורים לתקופה המינימאלית הנדרשת לצמחים כדי לחזור לאיזון ווגטטיבי פרודוקטיבי.

4. מדדים צמחיים:

  1. חנקות בפטוטרות - ערך מינ' בפטוטרות 4000 ppm.

  2. קצב צימוח רצוי 1.5-2 ס"מ ליום.

  3. מעקב צמוד על קצב הצימוח / אורך מפרקים - במידה ולקראת עצירת צימוח- תוספת דישון או דילול פירות.

5. דשן:

מומלץ לתת מנה של יסודות קורט ברזל (0.5 ק"ג לדונם) וקורטין מנגן (1-2 ליטר לדונם) כדי להמנע ממחסורים. רצוי לתת את הטיפול עם ההשקייה ובמקום מנת הדשן היומית. ניתן ליישם "ערבה סופר" שכולל את המיקרו (לתקופה מוגבלת- ללא זרחן).

6. התאמת תדירות ההשקייה:

לרב עם פתיחת הרשתות ישנה עליה במוליכות החשמלית (EC) בקרקע. יש לשקול משטר השקייה ושטיפות מתאימות כדי להמנע משחור פיטם בפירות. עם העלייה במתח המים בקרקע, יש להגדיל את תדירות ההשקייה. בנוסף ניתן לתת השקיית לילה של 1.5 קוב לדונם.

7. קרינה:

אם מדידת הקרינה נמוכה מ-900 מיקרואיינשטין יש לבצע שטיפת רשת. אם מדידת הקרינה גבוהה מ-1,200 מיקרואיינשטין יש להגדיל את מנת המים בהתאמה. ההגדלה יכולה להתבצע על-ידי השקייה באינטרוולים.

 

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2020 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.

להרחבה על מדיניות השימוש בשירות 'מדריך הפלפל הדיגיטלי' לחץ כאן