הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 9 - חנטות גל שני

מטרת השלב: 

שמירה על איזון בין המשך חנטות וגדילת פרי ובין המשך צימוח ווגטטיבי

ימים משתילה

65 ימים משתילה עד 85 ימים משתילה

התחלת השלב

חנטת פרי בקוטר 1-2 ס"מ בקומות 7-10

סיום השלב

חנטת פרי בקוטר 1-2 ס"מ בקומות 11-14

 

מדדים חשובים:

סוג דשן

ליטר דשן/קוב

ריכוז חנקן (N) מומלץ (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי במי טפטפת (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי במי משאב (ppm)

ריכוז חנקה

(-NO3) צפוי בפטוטרות   (ppm)

קרינה

קצב צימוח בס"מ

7-3-7

1.5-2

100

300-350

250-350

4000-6000

באמצע היום 900-1200 מיקרואיינשטין  למטר

1.5

5-3-8

1.6-1.7

100

300-350

250-350

4000-6000

באמצע היום 900-1200 מיקרואיינשטין  למטר

1.5

 

 דגשים לשלב:

1. עיצוב הצמח ודילול פירות מעוותים:

​לאחר חנטה בגל ראשון הצמח משקיע אנרגיה רבה בהגדלת הפרי. אנרגיה זו באה על חשבון התפתחות ווגטטיבית. לכן, מומלץ לבצע דילול מוקדם של פרי שלא יהיה ראוי לשיווק לבנות צמח ויגורי וחזק תוך דחיית חנטות ראשונות על ידי דחיית פתיחת רשת צל, עיצוב ודילול פירות מעוותים. גורמים נוספים שעשויים להשפיע על האיזון של הצמח ויש להתחשב בהם: קרינה במבנה, מליחות הקרקע ותדירות ההשקייה, רמות דישון, עבודת דבורים תקינה ודגש על הגנת הצומח.

בתמונה: פירות מעוותים

פירות מעוותים - פלפל

בתמונה: פירות ראויים לשיווק

פירות ראווים לשיווק - פלפל

2. ריכוזי חנקן:

​יש להגיע לרמה יציבה של NO3 בפטוטרות ובמשאבים בהתאם להמלצות בטבלה.

3. מעקב קרינה:

אם מדידת הקרינה נמוכה מ-900 מיקרואיינשטין יש לשטוף רשתות. התקצרות הימים ופחיתה בעוצמת הקרינה גורמים להאטה בגדילת הצמח.

4. מליחות קרקע ותדירות השקייה:

במידה ומליחות הקרקע גבוהה יותר מ-3.5 EC משאב/טפטפת, יש להגדיל את מנות ההשקייה ולרווח את התדירות. עם התקצרות הימים והפחתה בעוצמות הקרינה משתנה צריכת המים- יש לשים לב למעקב טנסיומטרים.
במקרים קיצוניים בהם לא מצליחים להוריד את המליחות ונדמה שהכיוון ל"תקיעה", ניתן לפרוס רשת צל למספר ימים. פעולה זו תביא להפחתת האידוי והורדת המליחות.

5. דישון:

מומלץ לא לעבור ערכים של 450 ppm חנקות בקרקע. במידה וערכי המליחות בקרקע גבוהים, נוצרת תחרות בין האניונים שיכולה להשפיע על יעילות קליטת החנקן בקרקע.

6. דבורים:

בשלב זה לרוב הטמפרטורות עדיין יחסית גבוהות ועמוד העילי גבוה יחסית לאבקנים. ידוע מהספרות שהדבורים תורמות לחנטת זרעים מיטבית במצעית הזרעים ולרגולריות הפרי. לכן, השימוש בדבורים באופן כללי חשוב ובתנאים אלו יעילותן באה לידי ביטוי באופן ספציפי.

7. תוספת מיקרואלמנטים לקראת חנטות גל שלישי:

מומלץ לתת מנה של יסודות קורט ברזל (0.5 ק"ג לדונם) וקורטין מנגן (1-2 ליטר לדונם) כדי להמנע ממחסורים. רצוי לתת את הטיפול עם ההשקייה ובמקום מנת הדשן היומית. טיפולים אלה עוזרים לכיסוי עלוותי טוב יותר וחיוניות טובה יותר.
בשלב זה, כדי להמנע מפרי קוני ו/או מאורך, יש חשיבות על שמירת דישון זרחני והגדלת הדישון האשלגני. פעולות אלו יעזרו לשמירת מופע פרי איכותי יותר תוך ריסון הגודל הסופי. בנוסף, ישנה חשיבות לפעילות הדבורים בעזרה לחנטת הזרעים במצעית לקבלת פרי רגולארי. לרוב בזמנים אלו הלחות היחסית גבוהה והאבקנים דביקים ולכן יש צורך בהמשך הפעילות התקינה של הדבורים.

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2019 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.