הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

שלב 9 - קטיף וכניסה לעונה הקרה

מטרת השלב היא להתאים את ממשק ההשקיה לאירועי גשם ולעונה הקרה, לשמור על צמחים בריאים ולהמשיך בחנטות גל שלישי

1. התאמת כמות ותדירות ההשקיה לאירועי גשם ולעונה הקרה:

 • לאחר ירידת משקעים לעיתים ישנה נטייה לעליה במוליכות הקרקע כתוצאה מכניסת מלח מומס מגבלות הגוש לכיוון בית השורשים הפעיל. תופעה זו יכולה להתאפיין גם בהאטת צימוח ועייפות הצמח. לפיכך יש להקפיד על המשך השקיה סדירה גם באירועי גשם
 • תקופה זו מתאפיינת בפחיתה בצריכת המים על ידי הצמח בשל שינוי בתנאי האקלים. לפיכך יש להגיב בהפחתת כמות המים היומית המתוכננת להשקיה. עודפי מים לא זו בלבד שגורמים לחוסר אוורור וחמצון תמיסת הקרקע, הם גם מוסיפים כמות מלחים עודפים לטווח הרחוק
 • קרקע רטובה ובלתי מאווררת לאורך זמן עשויה לפגוע בקליטת מינרליים חיוניים. על כן, אחד הסימנים האופיניים לעודפי מים הוא סימני מחסור במנגן ובברזל - כלורוזה בעלים העליונים.
 • עקב צריכת המים הקטנה יחסית בתקופה לרווח את תדירות ההשקיה. שימוש בטנסיומטרים מאפשר את קביעת העיתוי המתאים להשקיה לכל קרקע על פי תכונותיה לאחר שהמתח בטנסיומטר העליון עולה לסף מסויים (ניתן להיוועץ באגרונום) על מנת המים הניתנת להיות גדולה עד כדי הפחתת המתח בטנסיומטר העמוק

2. דישון:

 • מקובל להשתמש בדישון יחסי. על סמך תוצאות בדיקות קרקע תקופתיות במעבדה. היחס הנפוץ באזור הערבה לתקופה זו הוא 7-1-7. ניתן להתייעץ עם אגרונום לשם קביעת הדישון המתאים ביותר.
 • חשוב להזמין דשנים במהילה חורפית, או למהול את הדשן הרגיל ב-25% תוספת מים.
 • היות וטמפרטורות השורשים פוחתת, יעילות הדישון יורדת אף היא. יש להקפיד שערכי החנקות הנמדדים במשאבי הקרקע לא יעלו מ- 250 ח"מ.
 • במידה והדשן אינו מועשר בברזל ובמנגן, יש ליישם מיקרואלמנטים אלו כעת.

3. חדירת קרינה למבנה:

במשך היום מתקצר משמעותית ומגיע למינימום ב- 21.12. כמו כן, עוצמת הקרינה פוחתת משמעותית.
במידה ורשת הגג אינה נקיה לחלוטין, נוצר הפסד של קרינה ופחיתה ביעילות הפוטוסינטטית של הצמחים. על כן, במקרה כזה מומלץ מאוד לשטוף את הגג שטיפה נוספת

4. כוורת הדבורים:

עד לסוף חודש נובמבר, ולעיתים אף מאוחר מכך, יש הזדמנות לחנטות נוספות. אולם, חיוניות האבקה פוחתת עם התקררות מזג האוויר. שימוש בדבורי במבוס מסייע להגדיל את כמות האבקה הפוגשת בצלקות עמודי העלי ומכאן עשויות לשפר את איכות הפרי.

5. הגנת הצומח:

מחלות החורף עלולות לגרום לנזקים לגידול בשני היבטים: ראשית נגרם נזק ישיר כתוצאה מתמותה של צמחים לפחיתה ביבול, נוסף על כך התבססות מחלת נוף בחלקה עלולה לגרום לאילוח הפרי בגורם המחלה במהלך הגידול ללא תסמינים כלשהם הנראים לעין המתפתחת אח"כ ע"ג הפרי מהלך המשלוח וגורמת לפסילת התוצרת ולנזקים חמורים למגדלים ולחברות השיווק, כפי שחווינו בעונה שעברה.

 

5.א) הגנת הצומח - מחלת פיתיום חורפי:

מחלה זו מתפתחת במרכז עונת החורף (בחודשים נובמבר-דצמבר) ופעילה בעיקר בטמפרטורות קרקע נמוכות (באזור 8 מ"צ). שכיחה יותר בבתי רשת, ובחלקות עם קרקעות כבדות בהם קיימת רטיבות גבוהה לאורך זמן רב. עלולה לגרום לפגיעה חמורה במערכת השורשים, וכתוצאה מכך לתפקוד לקוי של הצמח ואף לתמותה מהירה של צמחים. סימני המחלה נראים הצמחים ללא טורגור בעלים עם סימני כמישה, חשיפת שורשי הצמח מגלה החמה וריקבון לח (ראה תמונה) כאשר שורשי הצמח ניתקים בקלות מהצמח.

 • דרכי התמודדותהקפדה על משטר השקיה ודישון מתאים במיוחד במרכז החורף לאחר הגשמים, על מנת להמנע מרטיבות יתר בקרקע לאורך זמן וכמו כן, להמנע מעודפי דישון באמון המגבירים את רגישות הצמחים למחלה. טיפולי מניעה בתכשיר רידומיל גודל נוזלי מבית syngenta, במינון של 40 סמ"ק לדונם בתקופת הרגישות של הצמחים (מיד לאחר השתילה ואח"כ בחודש נובמבר) מונע את התפתחות המחלה בחלקה ואת נזקיה.

 

5.ב) הגנת הצומח - מחלת העובש האפור - בוטריטיס:

מחלה זו משמעותית מאוד בפלפל בעונת החורף אך היא עלולה להתפתח גם בעונת המעבר. היא מתפתחת היטב בתנאים של נוכחות מים חופשיים ע"פ הצמחים המתקיימת לאחר אירועי גשם או כאשר הלחות היחסית היא גבוהה עקב שתילה בעומד גבוה או במבנים בהם תחלופת האוויר נמוכה. המחלה מתפתחת על פי רוב באזורים בהם נוצרו פצעים ע"ג הצמחים או בהדבקות ישירות דרך הפרחים משם חודרת הפטריה לתוך הגבעול של הצמח, מפתחת תפטיר בתוך הרקמות הפנימיות אשר גורמות לתמותה של הגבעול הנגוע. ובמקביל מתפטיר הפטריה מגיחים נבגי הפטריה המופצים ברוח ומאלחים צמחים ופירות חדשים.

 • דרכי התמודדותמומלץ לדחות פעולות אגרוטכניות (כגון פריסת חוטי הדליה או דילול פרי) הגורמות לפציעת הצמחים ולבצעם בימים בהירים, כאשר הצמחים יבשים. במבנים עם קרקעות בינוניות/כבדות בהם ניקוז המים הוא איטי מומלץ לדחות השקיות בכדי לייבש את הקרקע ולהקטין את הרטיבות במבנה. יש להקפיד על משטר אוורור וסניטציה נאותים במקרה בו מופיעה המחלה בחלקה דהיינו סילוק קטעי צמחים ופירות נגועים ופתיחת רשתות הצד של המבנה כדי לאפשר תנועה מקסימלית של אוויר במבנה. במידה וישנה התרעה על ירידת גשמים מומלץ לבצע טיפול מניעה בתכשירים הבאים (בהתאם לרישוי ולאחר שהנוף התייבש): "סיגנום", "פולאר" (יעילות בינונית, מדבירים גם קמחונית), "טלדור" (יעילות גבוהה). התכשיר "סוויץ'" הוא בעל שני מרכיבים יחודיים: האחר הוא FLUDIOXONIL והשני הוא CYPRODINIL. שני המרכיבים פוגעים במגוון אתרים במחלה ולכן נחשבים ליעילים בהדברתה.

5.ג) הגנת הצומח - מחלות הנגרמות ע"י חיידים (ארוויניה וקסנטומונאס):

מתפתחות לאחר אירועי גשם. סימני המחלה הם ריקבון לח ומימי, כאשר בגבעול נראים כתמי המחלה בצבע חום כהה ולעיתים גם נראים תמותה של צמחים. חיידק הארוויניה דורש להתפתחותו תנאים של מים חופשיים ע"פ הצמח, ומפתחת בד"כ באזורי צמחים בהם תנאי הסניטציה לוקים בחסר במיוחד במקומות בהם מתפתחים רקבונות ע"ג הפירות (ע"פ רוב כתוצאה מאכילתם ע"י ציפורים עכברים או זחלים למינהם) ואלה אינם מורחקים מהמבנים כתוצאה מכך מופצת המחלה מהפרי אל גבעולי הצמחים. סימני המחלה של הקסנטומונאס על העלים הם כתמים עגולים שצבעם חום עם הילה בהירה אח"כ העלה מצהיב ונושר. כתמים חומים נראים לעיתים גם על הפרי. הפצת גורם המחלה נעשית דרך טיפות מים הנושאות את החיידק מעלה נגוע לעלה בריא, או במעבר דרך הידיים או כלי העבודה.

 • דרכי התמודדות: סינטציה - הרחקת פירות וקטעי גבעולים נגועים מהמבנים. כניסה וטיפול בצמחים רק כאשר הם יבשים בכדי לא להפיץ את המחלה. טיפולים בתכשירי נחושת במיוחד לפני אירועי גשם תוך הקפדה על כיסוי נוף מקסימלי

המידע המופיע בפרסום זה אינו מהווה יעוץ כלשהו ואינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי. תנאים ונסיבות בשטחי הגידול משפיעים במידה רבה על התוצאות הסופיות של הגידול. זרעים גדרה לא תישא בכל אחריות לתוצאות הגידול. זני פלפל בלוקי הינם מטיפוח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית בירושלים. התמונות בפרסום זה הנן להמחשה בלבד. ט.ל.ח. © 2018 - כל הזכויות שמורות לזרעים גדרה בע"מ.