הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

נֶבֻּולָה

  • עמידויות:  M(a,i,j), Ff ,Fol 0-1, For, Vad, Pst, ToMV.
  • משקל פרי ממוצע: 25 גר'
  • יבול גבוה
  • עגבניית טעם מעולה, בעלת בריקס 8
  • עוצמת צימוח וכיסוי עלוותי טובים מאוד
  • פרי מוצק
  • השתמרות פרי טובה על הצמח
  • חנטות טובות
  • חיי מדף ארוכים
  • מתאים לשתילות סתיו אביב