הינך נמצא כאן

Share page with AddThis
zg_buffon_14_heb_1120x110.jpg

בופון

Last update date: 
22.07.2019
גידול: 

עגבניה

zg_buffon_1_480x160.jpg
סגמנט: 
כנת עגבניה

כנה סתוית עם התאמה מירבית לאיקראם

תיאור הזן

  • כנה חזקה לצמח מאוזן.
  • וויגוריות ופוריות גבוהה.
  • פריחה מוקדמת ובכירות.
  • מערכת שורשים משנית מסועפת באזורים העשירים במיקרו-אלמנטים.
  • סל עמידויות רחב.
  • מתאימה לרוכבים בעלי כושר צימוח חזק.
  • כושר התאמה מעולה לזן איקראם.
  • כנה גבוהה, להפחתת שורשי האויר המגיעים לקרקע.
  • מתאימה לשתילות סתיו מוקדם-אביב (אוגוסט-אפריל).

עמידויות