הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

דגשים לגידול פלפל מרכבה

הנחיות גידול
17.08.2017
ערבה - Arava

דגשים כלליים:

 1. מומלץ לבנות צמח חזק לפני חנטה – פתיחת רשת בקומה 4.
 2. בשלב העקה – מומלץ להוריד את רמת הדשן ל  0.5 ליטר/קוב (7:3:7).
 3. הזן יודע לחנוט גם בתנאים חשוכים - תחת רשת צל. לכן, ההמלצה היא להוריד את הפרחים/חנטים עד קומה 4.
 4. לא מומלץ לשטוף את רשת המש לאחר פתיחת הרשת.
 5. על מנת להימנע מעודף חנטה, יש להוציא את הדבורים לאחר חנטת 6 פירות (סביבות 10-14 ימים).

 

הכנה לקראת פתיחת רשת:

הדחת עודפי מלחים:

 • לאחר פתיחת רשת הצל, צריכת המים על ידי הצמח עולה ויותר מלחים עודפים מצטברים באזור בית השורשים. מלחים עודפים אלה גורמים לירידה בתפוקות הצמח. 
 • הדחת מלחים יעילה כאשר ניתנת השקיה רצופה של מנת מים גדולה מן הרגיל.
 • אם עולה הצורך בהדחת מלחים, כדאי לתכנן יחד עם אגרונום את אופן הביצוע. ניתן למשל, לאחד שתי השקיות לכדי השקיה ארוכה אחת, או להקטין את מרווח הזמן בין השקיות.
 • הבקרה על הדחת המלחים היא מדידת EC במי המשאב בעומק 15 ו-30 ס"מ. לאחר פעולת ההדחה יש להגיע לרמה קרובה ככל הניתן ל-EC של מי הטפטפת, ובכל מקרה לא גבוהה יותר מ-0.5 לעומת מי הטפטפת.

 

 

 

רמת הדשן הרצויה:

התאמת רמת הדישון על פי ערכי החנקות הנמדדים בפטוטרת וסוג הקרקע:

 • בטמפרטורות גבוהות, רמות חנקן גבוהות בעלי הצמח מעודדות צימוח נוף והפלת חנטים. ריסון רמת החנקן בעלים יחד עם חשיפה לקרינת שמש גבוהה ושימוש בדבורים, מעודדת פריחה וחנטה יעילה בזני הפלפל של זרעים גדרה – סינג'נטה.
 • בשלב זה, שלב טרום פתיחת הרשת, יש להתחיל ולהכין את הצמח לקראת פתיחת הרשת וליצב את רמת החנקות הנמדדות בפטוטרות העלים על כ-3,500 ppm.
 • בהתאם לערכים המתקבלים בפטוטרות, יש להתאים את כמות הדשן המוספת למי ההשקיה. במידה וערכי החנקן בפטוטרות גבוהים מ-3,500 ppm וגם במי המשאב נאספים מים עם תכולת חנקות גבוהה, יש להפחית את הדישון לכמות של 0.5 ליטר דשן ולעקוב אחר ירידת רמת החנקות בפטוטרת עד להגעה לערך 3,500 ppm
 • בקרקעות קלות, בעלות אחוז חומר אורגני נמוך, קצב הדחת חנקות הוא מהיר. על כן, כדאי לתכנן שלב זה לזמן מוגבל של יומיים שלושה ולנטר ערכי חנקות בפטוטרת בכל יום.

 

 

 

קביעת מועד פתיחת רשת הצל בהתאם למופע הצמח:

 • בחלקה בה הצמח לא פיתח די נוף - יש להמתין עם פתיחת הרשת עד אשר יתפתח מספיק נוף בכדי לאפשר התאיידות מוגברת בימים שלאחר פתיחת רשת הצל.
 • על הצמח להיות בגובה של לפחות 50 ס"מ ועל הפרחים בקומה 4 להיות במצב פתוח.
 • עיתוי פתיחת הרשת הוא גורם מהותי במהלך הגידול. את מועד פתיחת הרשת יש לכוון למצב בו התנאים הללו מתקיימים. במקרה של ספק כדאי להיוועץ באגרונום.

 

 

 

תיאום מועד הכנסת כוורות הדבורים:

·         הכנסת הדבורים תהיה כיממה לאחר פתיחת הרשתות. על מנת להימנע ממצב של איחור בהכנסת הדבורים למבנה כדאי לתאם כבר בשלב זה מול ספק הדבורים את המועד בו מתוכננת הכנסתן.

 

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול.