קישורים שימושיים

ריכזנו עבורכם קישורים לאתרים שימושיים וחשובים עבור מגדלי הירקות בישראל.

מרכזי מחקר ופיתוח (מו"פ) אזוריים

מו"פ ערבה תיכונה וצפונית - תמר

מו"פ דרום

מו"פ צפון

מו"פ רמת נגב

מו"פ בקעת הירדן

ממשלתי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

Agri Meteo - נתונים מטאורולוגים משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירות המטארולוגי הישראלי

תנועות / התאגדויות / מועצות 

העמותה הישראלית למחלות צמחים

ארגון מגדלי הירקות בישראל

תנועת המושבים בישראל

התאחדות חקלאי ישראל

מועצת הצמחים - דף הבית

מועצת הצמחים - תקליט ירקות spa

ארגון עובדי הפלחה

עולמי פדרציית הזרעים הבינלאומית (ISF)
אתרי סינג'נטה (Syngenta)

Syngenta Group

Syngenta Vegetables Seeds

Syngenta Global

אתרי חדשות

משוב לחקלאות

יבול שיא

מבזק ירקות (ארגון מגדלי הירקות)

אגרונט

פורטל החקלאות הישראל

IsraelAgri

משתלות ומפיצים

אחים מקאלדה בע"מ

בני וליד פריד דיאב

הגרעין בע"מ

המשביר לחקלאי בע"מ

השתיל בע"מ

חישתיל בע"מ

משתלת שורשים בע"מ

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

שתיל נטו בע"מ