עגבניה מאוזנת גדלה על כנה

עם הוצאתם של חומרי הדברה כימיים משימוש וניסיון להתמודד עם תנאי קרקע קשים, נכנסות יותר ויותר לשימוש כנות לגידול עגבניות, בראשן כנה מסוג ארנולד. לפניכם הסיבות, היתרונות והחסרונות.

הרכבת צמחי עגבניה על כנות מקובלת בחקלאות ברחבי העולם ובארץ. הרכבה על כנות נכנסה לשימוש בגידולים, בהם בעגבניות צ'רי ובעגבניות אשכול ובודדות. הסיבה ברורה - שימוש במערכת השורשים החזקים של הכנה כדי לגדל בעזרתה את זן העגבניות הנבחר. ג'ואל סיגל, מנהל מוצר העגבניה בזרעים גדרה, מסביר שבשוק הישראלי נועדה הטכניקה של שימוש בכנות להשגת שלוש מטרות עיקריות:

הסיבה הראשונה היא התגברות על חוסר עמידויות של זן העגבניות הנבחר למחלות קרקע טפיליות שונות, בראשן נמטודות, ומחלות  פטרייתיות שונות, שלולא הכנה היו מגיעות לשורשי הצמח ופוגעות בו בהדרגה.

הסיבה השנייה נעוצה בסוג הקרקע הקשה שנפוץ באזורי הגידול – הבשור (שם גדלות רוב העגבניות בארץ), רמת הנגב, הערבה והנגב. הקרקע באזורים אלו קשה והמים המליחים שבהם נעשה שימוש להשקיה מחייבים את החקלאים להשתמש בכנות כדי להתגבר על הקשיים. הכנה מאפשרת שימוש במערכת שורשים חזקה שתתמודד ביתר צלחה עם התנאים הקיצוניים של שטח הגידול.

הסיבה השלישית לשימוש בכנות, כפי שמסביר סיגל, טמונה באורך עונת הגידול. כיום נעשה מעבר לעונות גידול ארוכות יותר מבעבר. כשרוצים להגיע לעונת גידול ארוכה חשוב להשתמש בכנה בכדי להשיג צמח חזק בהרבה מאשר צמח נטול כנה.

ביניים: מטרת העל היא צמח מאוזן

סיגל מסביר שמבחינת החקלאים הדבר החשוב ביותר הוא לבחור את הכנה המתאימה לגידול שלהם. לדבריו אין חסרונות בשימוש בכנות אלא רק יתרונות, אלא אם כן משתמשים בכנה שאינה מתאימה. "גם לקבל צמח חזק מדי זה לא טוב מכיוון שהעניין עלול להפוך את הצמח לויגורי, חזק מדי, בעל יבול נמוך וגודל פרי קטן. צמח חזק מדי לא מנתב את האנרגיה בצורה מיטבית, ומטרת העל היא לקבל צמח מאוזן היטב, שמצויד בכל העמידויות הנכונות", מפרט סיגל. 

איך הפך השימוש בכנות לנפוץ?

"לזנים המסחריים יש חוסר בעמידויות קרקע ולכן אנחנו נאלצים להרכיב על גבי כנות במקום שיטות שהיו נפוצות בעבר. אם בעבר נהגו לטפל בקרקע בחומרים כימיים רעילים שנשארו בקרקע, כיום נעשה מעבר לשימוש בכנות. החומרים הכימיים לחיטוי קרקע ולהדברה, בראשם מתיל ברומיד, הוצאו משימוש ברוב העולם, ואילו הכנות נותנות מענה חלופי הולם", אומר סיגל.

אילו כנות מציעה זרעים גדרה למגדלים?

"כנה בשם ארנולד של זרעים גדרה היא טובה, מאוזנת ומתאימה לכל השימושים וכן היא מצוידת בכל העמידויות", מסביר סיגל.

עד כמה רווח השימוש בכנות בתחום העגבניות?

"ב-100% מגידול עגבניות הצ'רי בארץ נעשה שימוש בכנות מכיוון שמדובר בגידולים ארוכי טווח, בעגבניות הבודדות ובעגבניות האשכול מדובר על שימוש בכ-15% מהגידולים, והמגמה תלך ותגדל", מסכם סיגל.

105_105_arnold.png