הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

הבשלה עם כתמים - Blotchy Ripening

מאמרים מקצועיים
04.04.2017

הבשלה עם כתמים היא מחלה שמקורה איננו בנוכחות טפיל, והיא מופיעה כפגמי צבע על פני חלק משטח הפרי. הכתמים הם אזורים ירוקים שאינם הופכים אדומים. הם אינם אחידים בצורתם או בגודלם, ולעתים קרובות הכתמים מתמזגים. אזורים ירוקים ולא בשלים אלה נותרים בדרך כלל מוצקים יותר מהאזורים האדומים, בתוך קירות הפרי ישנה השחמה והקירות אפורים בפנים. הבעיה נפוצה בעיקר בסתיו ובתחילת עונת האביב.  

סיבות:

קיימים מספר גורמים המשלבים יחד ויוצרים הבשלה עם כתמים.

 - רמות נמוכות של מוליכות חשמלית (EC) באדמה

 - רמות גבוהות של חנקן (N) הגורמות לצמיחה וגטטיבית רבה.

 - רמות נמוכות של אשלגן (K), שחשיבותן רבה ביותר בתהליך ההבשלה של הפרי ובהבטחת צבעו האדום הנאות של הפרי עם סיום תהליך ההבשלה.

תנאים אקלימיים

- טמפרטורות גבוהות ביום לעומת טמפרטורות נמוכות בלילה

- ימים עם עננות גבוהה ובעקבותיהם כמויות גדולות של אור שמש

- הבשלה עם כתמים נפוצה בעיקר כאשר הקטיף באשכולות הנמוכים מתחיל בסוף הסתיו ובתחילת האביב.

- דוגמה קלאסית להבשלה עם כתמים מופיעה בשתילים של סוף הקיץ/ תחילת הסתיו. הצמיחה הווגטטיבית גבוהה, ועלים גדולים מכסים את האשכולות הנמוכים. 

- כתוצאה מכך, האשכולות לא מוארים מספיק, אין זרימה מספקת של אויר לידם והם מוקפים בלחות גבוהה. כל אלה הופכים אותם לפגיעים להבשלה עם כתמים בסוף הסתיו, כאשר הקטיף נמצא בשלביו המוקדמים.

פיקוח

- שמור על יחס חנקן לאשלגן N:K של 1 : 2 וגבוה יותר אם נדרש. אשלגן הוא הגורם המרכזי בהבשלה של הפרי שעוזר למנוע הבשלה  עם כתמים. 

- חשוב לפקח על הצמיחה של השתיל באופן ששומר על איזון טוב בין הצימוח של השתיל – וגטציה, לבין הגנרציה – ייצור הפרחים והפירות.

- השתמש במד לחץ ובמכשיר לבדיקת הקרקע כדי להשגיח על היבול.

- הימנע מעודף השקיה, בייחוד באדמות בינוניות-כבדות. 

- מנע עודף לחות.

- אוורר את החממה ומנע הצטברות של לחות גבוהה.

- המרווח בין השתילים חשוב כדי לאפשר חדירה טובה ששל אור ואוורור מספיק. 

- הסר את העלים התחתונים ולפעמים עלים גבוהים יותר כאשר צפיפות העלים גבוהה ומונעת אוורור טוב יותר וחדריה של אור. 

- הימנע מזנים פגיעים.

* כל ההמלצות הנכללות בפרסום זה הן בגדר ייעוץ מקצועי בלבד. על כל מי שפועל לפיהן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים. ביצוע על פי הייעוץ דלעיל, הינו על אחריות המבצע בלבד. תנאים ונסיבות מקומיות משפיעים במידה רבה על התוצאה הסופית של הגידול. לפיכך, לא תישא חברת זרעים גדרה בכל אחריות לתוצאות הגידול.