גידול פלפלים - כיצד להיערך לקראת שתילה?

הנחיות גידול

לפני תחילת של העונה וטרם שתילת הפלפלים נרצה להכין את החלקה לשתילה ולקליטת השורשים בקרקע. לשם כך חשוב להקדיש זמן ומשאבים להכנת המבנה והכיסויים, ביצוע בקרה ותיקון המערכות במבנה ובפרט, מערכות ההשקיה והדישון, ביצוע כיול למערכות השונות וכן שטיפת הקרקע מעודפי המלחים בה. על מנת להבטיח תנאים מיטביים עבור קליטת שתילי הפלפל החדשים שלכם, נפרט את הפעולות החשובות להיערכות לקראת השתילה.

הכנת המבנה ובדיקתו

לצורך הגנת הצומח מפני מזיקים ובקרה על טמפרטורת הקרקע חשוב לבצע טרם השתילה פריסה של רשתות ההיקף ובדיקת תקינות הרשתות. הקפדה על איטום מוחלט ברשתות היקף המבנה תבטיח כי החלקה תישאר לאורך העונה נקייה מחרקים, נברנים וציפורים. יש לבדוק את תקינות הכיסוי ולהחליף חלקים בלויים או כאלו שאינם מספקים איטום מיטבי. כמו כן, רצוי להחזיק חלקי החלפה מתאימים לצורך מתן מענה מיידי במקרה של פגיעה בכיסוי במהלך העונה. 

בדיקת תקינות מערכות ההשקיה

על מנת לספק לשתילים הצעירים את התנאים הנדרשים לעונה מוצלחת ואיכותית יש לוודא עוד טרם השתילה את תקינותן של מערכות ההשקיה בשטח. הבקרה על תקינות מערכות ההשקיה נעשית בכמה מישורים:

  • בדיקת דליפות מים ממערכת ההשקיה - יש לוודא שאין דליפת מים מאחד הרכיבים של מערכת ההשקיה.

  • כיול מערכת ההשקיה - יש לבצע כיול באמצעות איסוף מי טפטפת לתוך כוסות בשלוש שלוחות של הברז- בתחילת, אמצע וסוף שלוחה ולבדוק שכמות המים המתמלאת בכוסות זהה בכולן ומתאימה לספיקת הטפטפת על פי הצהרת היצרן.

  • בדיקת לחץ - הפרש הלחץ בין התחלת הקו הראשון בברז לסוף שלוחות ההשקיה האחרונה צריך להיות קטן מ 10%- . הפרשים גדולים יותר טעונים טיפול.

  • פתיחת טפטפות סתומות - טפטפות סתומות יש לפתוח בהתאם לפרוטוקול הניקוי בהוראות היצרן.

  • שטיפת השלוחות - משקעים וגבישים שמגיעים עם מי ההשקיה נוטים להצטבר בסופי השלוחות. על מנת לשמור על אחידות ההשקיה לאורך כל השלוחה, בעת הפעלת השקיה יש לפתוח את הסגירה הסופית של כל שלוחה בנפרד עד אשר יוצאים מים נקיים ללא משקעים.

בדיקת מערכת הדישון

בשלב זה תרצו לוודא שמערכת הדישון בקרקע פועלת בצורה טובה ומאפשרת לצמחים לקבל דישון אחיד ומתאים. לשם כך נדרש לבצע את הפעולות הבאות: 

  • כיול ספיקת משאבת דשן - חיבור המשאבה לדלי של 10 ליטר מים, הפעלת תכנית דישון של 2 ליטר לקוב בדיקה שבכל מעבר קוב מים, נגרעים 2 ליטרים מן הדלי.

  • בדיקת תקינות דישון פרופורציונלי - פעולה זו דורשת מעקב אחר המוליכות החשמלית (EC) בדלי ובטפטפת על פי תוכנית דישון של 1 ליטר/קוב עד 4 ליטר/קוב. משאבה מכוילת אמורה לספק ערכים דומים בתנאים השונים. אם זה אינו המצב יש לקרוא לאיש מקצוע לצורך כיול.

הכנת הקרקע - שטיפת עודפי המלחים בעומק הקרקע

סמוך ככל האפשר למועד השתילה יש לבצע שטיפת הקרקע משאריות מתאם סודיום. את השטיפות רצוי לבצע בזמן שיריעות הפוליאתילן עדיין פרוסות שכן הן מביאות ליעילות רבה יותר של ההליך. שטיפת הקרקע צריכה להתבצע במינון של 50-40 קוב לדונם. יש להציב משאבים בעומק של 15 ו-30 ס"מ באזורים שונים של המבנה ולאחר סיום השטיפה לבדוק את רמת המוליכות החשמלית (EC). רמת ה-EC בעומקים אלה צריכה להיות זהה לרמתה במי הקו. ככל שהמוליכות החשמלית שנמדדה במשאבים גבוהה מזו של מי הקו, יש להמשיך ולבצע שטיפות.


זרעים גדרה-סינג'נטה מציעה פרוטוקול גידול מדוייק ומקיף עבור כל הזנים המסחריים שלה. למעבר למאמר המרחיב בנושא לחצו כאן