הצללה בגידול עגבניות בקיץ

הנחיות גידול

סוגיית ההצללה בעגבניה הייתה ועודנה שנויה במחלוקת בקרב מגדלי עגבניה רבים. במהלך עבודתנו בשטח אנו פוגשים הן מגדלים שמקפידים לפרוס רשתות צל מעל גידולי עגבניה בעונת הקיץ וכאלה שנמנעים מכך בכל מחיר וחושבים שמדובר במהלך מיותר ואף מזיק. ניסויים שנערכו ומידע שהולך ונצבר מהשטח מוכיחים כי האמת בנושא הצללה בגידול עגבניות מצויה באמצע – מציאת איזון הולם בין חשיפת הצמח לעוצמת הארה יעילה לבין מניעת רמות קרינה שחורגות מהרמה האידיאלית לגידול. בעיצומה של תקופה זו של גידול עגבניות קיץ נרצה נפרוש בפניכם בשורות הבאות את העקרונות החשובים להצללה נכונה בגידול עגבניות.

גידול עגבניה במבנה – מהו תפקיד ההצללה?

בעשורים האחרונים, במטרה להגן על גידולי ירקות מפני מזיקים, פגעים וקרינה עודפת, עברו מגדלים רבים מגידול בשטח פתוח לגידול בבתי צמיחה ובבתי רשת. בגידולי עגבניות העלייה בשכיחות וירוס צהבון האמיר של העגבנייה המועבר על ידי כנימת עש הטבק, הובילה למעבר לגידול במבנים מוגנים. החיסרון המרכזי של במבנים שכאלה הוא הגבלת תנועת האוויר והצטברות עומס חום ולחות בתוך המבנה. אלה עלולים לפגוע בחנטה, באיכות הפרי ובהתאם, להוביל לירידה ניכרת ברווחים. על מנת להקטין את עומס החום ורמות הקרינה במבנה נמצא כי, באקלים הישראלי, ההצללה במבני הגידול בעונה החמה משפרת את איכות הפרי מבלי לפגוע בגודלו ומעלה את כמות היבול. לצד זאת, חשוב לזכור שנתונים אלה רלוונטיים ונכונים לעונת הקיץ ולרוב, בחורף לא יהיה צורך בהצללה.

מהן רמות הקרינה המומלצות עבור גידולי עגבניה?

רמת קרינה מומלצת לצמח העגבנייה על פי הספרות המקצועית נעה בין 600 ל- 1,200 מיקרו איינשטיין. כאשר נמדדים ערכים נמוכים מ- 600 מיקרו איינשטיין בשעות השיא ביום נוצר מצב בו הצמח עלול לנשום יותר מהכמות אותה הוא מסנטז ובכך עלולה להיפגע או להיפסק גדילת איברי הצמח. בערכי קרינה נמוכים שכאלה נראה שהצמח שואף כלפי מעלה ולכן תיווצר הסטה לכיוון של צימוח על חשבון פריחה, חנטה והתפתחות הפרי. אל מול זאת, ברמות קרינה החורגות מהמומלץ (מעל 1,200 מיקרו איינשטיין) עלולה להיגרם פגיעה באבקה, חיוניות האבקה ופגיעה בצמח. במצב שכזה הצמח ייאלץ לעשות מאמצים ניכרים על מנת להיפטר מעודפי החום ותיגרם פגיעה בגידול.

כיצד לבצע הצללה נכונה בגידולי קיץ?

בישראל רמות הקרינה בקיץ יכולות להגיע לכ- 1600 מיקרו-איינשטיין בצהרי היום. רמות קרינה אלה חורגות מהמומלץ עבור גידול עגבניה ועלולות להוביל לפגיעה בגידול. על מנת להימנע מחריגות הקרינה ועומס החום במבנה בחודשי הקיץ רצוי במקרים רבים להשתמש בהצללה באמצעות רשת צל. פריסת רשת צל ואחוזי ההצללה צריכים להיות מותאמים לעונה ולמבנה. ככלל, כאשר מדובר במבנה חדש עם רשת חדשה, רמות הקרינה בעונת הקיץ תהיינה גבוהות מאוד. לכן, בשתילות קיץ במבנה שכזה מומלץ בהחלט לפרוס רשת צל מתאימה כך שתיווצר הצללה אך כזו שאינה גבוהה מדי – כ- 10%-15 צל. במבנה ישן המחופה ברשת ישנה ומאובקת, פריסת רשת צל עלולה להביא לרמות הצללה גבוהות מדי, של 50-40% אחוז ולכן רצוי להימנע מפריסת רשת צל גם בשתילות קיץ.