נהלי חיטוי קרקע בגידול פלפל

הנחיות גידול
חיטוי קרקע

מאז ימי ראשית דרכו בארץ ועד ימינו, הפך הפלפל לגידול איכותי מוביל והתרחב לשטחי גידולי רבים. בזכות ההתפתחויות בשוק בעשורים האחרונים וזנים שטופחו בארץ מתאפשרת כיום הספקה רציפה של זני פלפלים רבים ואיכותיים לשוק המקומי במשך כל חודשי השנה וכן היקפים גדולים מאוד של פלפלים המיועדים לייצוא. במטרה להביא לצמצום הוצאות הייצור נעשה מעבר בעיקר לגידול בבתי רשת בהדליה ספרדית והולנדית. בזכות אלה, הפלפל נעשה מקור פרנסה עיקרי לתושבי הערבה וחקלאים באזורים נוספים ברחבי הארץ. במרבית קרקעות הגידול ידועה כיום חשיבות ביצוע חיטוי הקרקע בסיום הגידול על מנת לצמצם את הסיכון להידבקות גידולים עתידיים בצמחי קרקע. אלה הדברים שחשוב לדעת בנוגע לחיטוי קרקע בגידול פלפל.

מהי חשיבות חיטוי הקרקע?

פתוגנים מחוללי מחלות כדוגמת חיידקים, פטריות, נמטודות, וירוסים וצמחים טפיליים שורדים בקרקע ועלולים להוות סכנה להידבקות גם עבור גידולים עתידיים. סכנה זו מתעצמת בייחוד כאשר מדובר בגידולים אינטנסיביים של מונו-קולטורה- כלומר, התמחות בגידול חד ענפי בשטח הגידול. מטעמים אלה נהוג לבצע חיטוי קרקע במספר אמצעים אשר מבטיחים את קטילת הפתוגנים השורדים בה. חיטוי קרקע פותח בשנות ה-70 של המאה ה-19 ובמשך שנים נהגו לבצעו באמצעות שתי גישות עיקריות- השיטה הכימית והשיטה הפיסקלית. בעבר נהגו לבצע חימום של הקרקע באמצעות קיטור. כיום, החיטוי הסולרי הפך לחלק בלתי נפרד מהתהליך.

שלבים הקודמים לחיטוי

קודם להליך החיטוי מומלץ לבצע את שלבי ההכנה הבאים:

  1. סילוק שאריות צמחים מהשטח - לאחר סיום הגידול נרצה לבצע סילוק מלא של שאריות הצמח כולל השורשים, על מנת להפחית את אילוח הקרקע במחלות שורש, וירוסים ונמטודות. ככל שכמות המידבק בקרקע קטנה יותר בעת החיטוי, יעילות ההליך גוברת.

  2. בחינת שורשי הצמחים לאיתור פגעים - על מנת להתאים את סוג החיטוי נרצה למפות את סוגי הפגעים, תפוצתם ומיקומם.

  3. הזנת הקרקע בקומפוסט - לשם מילוי יסודות ההזנה בקרקע, החדרת מיקרואורגניזמים מועילים והעלאת תכולת החמצן באזור בית השורשים.

  4. עיבוד הקרקע - עיבוד הקרקע מאפשר חלוקה מאוזנת של החומר האורגני, מחדיר חמצן ומאוורר, חושף את גורמי המחלה לחומר החיטוי ומאפשר חדירה טובה יותר של מים לעומק הקרקע היוצרים שטיפה יעילה יותר של המלחים שהצטברו במהלך העונה. ישנן קרקעות בהן לא מומלץ לבצע עיבוד ולכן רצוי להתייעץ עם מומחה.

  5. פריסת צינורות טפטוף - תכשירי החיטוי המקובלים כיום מיושמים דרך מערכת ההשקיה ולכן שלב מקדים חיוני בהליך החיטוי הוא פריסה וחלוקה נכונה של שלוחות הטפטוף באופן שיאפשר כיסוי מלא של הקרקע המחוטאת. לשם כך, יש לפרוס לכל הפחות שתי שלוחות טפטוף לערוגה.

אילו סוגי חיטוי קרקע מומלצים כיום?

  • חיטוי סולארי - חיטוי סולארי נמצא יעיל בקטילתם של פתוגנים רבים ועשבים שוטים. החיטוי נערך באמצעות חימום הקרקע על ידי חיפויה ביריעות פוליאתילן למשך 6 שבועות, בחודשים יוני-אוגוסט. במהלך תקופה זו הקרינה המקסימאלית מובילה לחימום הקרקע לטמפרטורות גבוהות אשר חודרות אף לעומק הקרקע. ניתן לשלב חיטוי סולארי עם תכשירי חיטוי כימי כאשר החיטוי הסולרי מחליש את גורמי המחלה בקרקע ובכך מגביר את רגישותם לתכשירים הכימיים. לפיכך, שילוב זה מביא לרוב לתוצאה טובה בהליך החיטוי.

  • חיטוי כימי - פיזור חומרי חיטוי כימיים. מבין החומרים המורשים לייצוא פלפל ניתן למנות את מתאם סודיום המדביר מני פטריות, טלון אשר מדביר מני נמטודות, מזיקי קרקע, עשבים קשי הדברה כדוגמת העלקת וכן את הפלדין המדביר את כל מיני הנמטודות, מזיקי קרקע ועשבים כדוגמת רגילת הגינה ושיבות שועלת.


זרעים גדרה-סינג'נטה מציעה מדריך פלפל דיגיטלי מקיף עבור כל הזנים המסחריים. להרחבה במאמר לחצו כאן