מרווחי שתילה והדליה נכונה בגידול עגבניות

הנחיות גידול

מבין הכלים החשובים והפשוטים שיש בידי המגדל לטיוב תנאי גידול עגבניות, צמצום מזיקים ופגעים והגדלת היבול הם תכנון מרווחי שתילה והצבת הדליה מתאימה. צמח העגבניה הוא צמח חובב חום אך רמות הקרינה הגבוהות ועומסי החום בקיץ הישראלי עלולים להוביל לחריגה מהרמות המומלצות ולפגיעה ביבול ומחייבים שימוש בפתרונות כדוגמת צמצום מרווחים בשתילת קיץ. כמו כן, מרבית הפגעים והמזיקים המאיימים על צמח העגבניה ועל הפירות מצויים בקרקע והדליה נכונה מעניקה הגנה טובה יותר לצמח ומאפשרת יציבות ועמידות במשא הפירות הכבדים. בשורות הבאות אנו מזמינים אתכם ללמוד מהמומחים כיצד לקבוע מרווחי שתילה ולבצע הדליית Y מוצלחת בגידול עגבניות.

מהי החשיבות של בחירת מרווחי שתילה מתאימים?

רמות הקרינה המומלצת לצמח העגבנייה נעות בין 600 ל- 1,200 מיקרו איינשטיין. בקיץ הישראלי רמות הקרינה עשויות להגיע לכ- 1600 מיקרו-איינשטיין בשעות השיא. רמות אלה עלולות להוביל לעומסי חום כבדים, פגיעה באבקה ובחיוניות האבקה ופגיעה בצמח. עומסי החום הכבדים גורמים לצמח לעבוד קשה מאוד על מנת להיפטר מהחום העודף והמשמעות בשטח היא פגיעה בגידול. על מנת להקל על צמחי העגבניה במצבים אלה אנו ממליצים על שתילת קיץ צפופה יותר.

play_circle
זרעים גדרה-סינג'נטה - טיפים לגידול עגבניה בקיץ - מרווחי שתילה והדלייה נכונה

מהם המרווחים המומלצים לשתילת צמחי עגבניה?

כאשר אנו עוסקים באומדי השתילה המומלצים של צמחי העגבניה בשטח הגידול, ההמלצה היא לרוב תלוית עונה. בחורף אנו ממליצים על שתילת צמחים מורכבים מפוצלים כל מטר, משמע, ענף כל 50 ס״מ ואם מדובר בענף בודד – שתיל כל 50 ס״מ. בקיץ, המלצתנו היא לצופף את אומדי השתילה ולשתול צמח מפוצל כל 80 ס״מ, משמע, ענף כל 40 ס״מ. באמצעות שתילה צפופה יותר נוצרת בשטח הצללה הדדית של צמחי העגבניה שמקדמת יצירת מיקרו אקלים טוב ומתאים יותר לתנאי הגידול האופטימליים עבור הצמח.

כיצד נכון לבצע הדליה של צמחי עגבניה?

הדליה נכונה של עגבניה מעניקה לצמח את התמיכה לה הוא זקוק כדי להתפתח היטב, להחזיק כמות פירות משמעותית וכן להתרחק ממזיקים המצויים בקרקע. בכך, הדליה איכותית תעלה את כמות היבול ותצמצם פגעים ומזיקים בצמח. הדליית Y נמצאה יעילה במיוחד בצמחי עגבניה ומומלצת גם לשתילת הקיץ. הדליית Y מבוצעת כך שמעל השורות בחלקו העליון של המבנה אנו מושכים שני כבלים מקבילים לאורכה של השורה, במרחק של כ-50 ס״מ זה מזה. אל שני הכבלים הללו אנו מעלים ומחברים את ההדליה של שני הענפים, כך שהם יוצרים ביחד את הצורה של האות Y – כלומר, מותחים את כבלי ההדליה לרוחבה של השורה כך שהם מתחילים קרובים זה לזה מבסיסי הענף והולכים ומתרחקים עד לחיבורם לכבל העליון המקביל.