מחלת צמחים בירקות - עזרה ראשונה: שלבים בזיהוי והתמודדות ראשונית

פגעים, ווירוסים ומחלות

כל מגדל יודע כי גידולי ירקות כרוכים בהתמודדויות וסיכונים שונים לאורך העונה. אחד האתגרים  הגדולים הוא התמודדות עם מחלת צמחים. בישראל נפוצות מחלות צמחים רבות אשר להן גורמים שונים - לרוב, מזיקים, פטריות, וירוסים וחיידקים ולא פעם גם מחסור במינרלים חיוניים עלול להוביל לתסמינים דומים. גילוי מחלה בצמח דורש התייחסות וטיפול מיידי. במרבית המקרים גילוי מוקדם וטיפול מתאים יובילו לצמצום משמעותי של נזקים פוטנציאלים. אלה הדברים שחשוב לדעת.

הקדימו תרופה למכה באמצעות מניעה

ככלל, לכל צמח יש את קבוצת המזיקים והמחלות שנוטים לתקוף אותו כתלות, בין היתר, במשפחה או הזן, המיקום הגיאוגרפי ועונת השנה. לצד מיפוי הסיכונים לפגעים ישנם צעדי מניעה מקובלים בהם מומלץ לנקוט במטרה לצמצם את הסיכוי לפגיעה ולאפשר איתור מוקדם. בין אפשרויות המניעה נוכל למנות צעדים כדוגמת הכנת השטח והקרקע טרם השתילה, תיחום וגידור, הקפדה על סניטציה, הצבת רשתות ודלתות כפולות, פריסת השתילים בית הגידול, הקפדה על אוורור ומניעת לחות חופשית, משטר השקיה ודישון, ריסוס מנע, מלכודות, טיפוח אוכלוסיית אויבים טבעיים וכן בקרה קבועה של מצב הצמח והפרי.

איתור וזיהוי של מחלות בשטח

כאשר מנגנוני המניעה והבקרה פועלים כיאות (לרוב מומלץ לבצע בקרה על בסיס שבועי) יהיה קל לאתר פגעים בצמח ולטפל בהם במהרה. לרוב ניתן יהיה לזהות את סוג המחלה או המזיק באמצעות התסמינים השונים שיופיעו על חלקי הצמח - העלווה, הגבעול או הירק. גם בדיקה מעמיקה יותר באמצעות מיקרוסקופ תוכל לעיתים לשפוך אור על הגורם לנזק, במקרים בהם יהיה קושי לזהותו.

מה ניתן לעשות מיד לאחר גילוי הנגע בצמח?

מחלות צמחים רבות מתפשטות ממקור אחד למקורות סמוכים באמצעות מזיקים שונים, רוח, לחות ועובדים בשטח. כאשר מאותר צמח פגוע חשוב לפעול במהרה ובמקביל בכמה מישורים. ראשית, ביצוע סניטציה באמצעות הסרת עלים, קטעי גבעולים וירקות שנפגעו וסימון ותיחום הצמח הפגוע. כמו כן, חשוב ליידע את העובדים ולהנחות על ביצוע חיטוי מתאים של כלי העבודה במהלך הפעולות האגרוטכניות וטיפול בשטחים ובצמחים נגועים בסוף יום העבודה כדי למנוע הדבקת חלקות ומבנים שבהם צמחים צעירים ובריאים. במקביל, חשוב לפעול כמה שיותר מהר לאיתור מקור הנגע על מנת להעניק לצמח את הטיפול המתאים ובכך לשקם אותו ולמנוע פגיעה בצמחים נוספים. כתלות בסוג המזיק או המחלה, ישנם פתרונות שונים, החל מריסוסים כימיים, שילוב אוכלוסיית מדבירים טבעיים וחיזוק תשתית המניעה בבית הגידול.

אילו מחלות ירק נפוצות במיוחד?

כאמור, ישנם סוגים רבים של מחלות צמחים אשר הגורמים להם הם מזיקים כדוגמת נמטודות, אקריות או עש וכן כנימות וביצים, מחלות ממקור פטרייתי, וירוסים וחיידקים. להלן כמה דוגמאות נפוצות של מזיקים ומחלות צמחים בירקות:

אקרית הקורים - פרוקי רגליים קטנים הנוהגים לפגוע בגידולים כדוגמת עגבנייה, אבטיח, מלפפון ופלפל. האקריות טוות קורים על תחתית העלה המספקות הגנה לביצים שלהן. הנזקים הטיפוסיים הם הצהבה, התייבשות, הפסקת הצימוח ופגיעה באיכות וכמות היבול. האקרית מושפעת ממשק המים של הצמח, מהלחות באוויר וחובבת טמפרטורות גבוהות יחסית. טיפול נעשה לרוב באמצעות הדברה ביולוגית משולבת בסיועה של המועילה - האקרית הטורפת (Phytoseiulus persimilis).

כנימת עש הטבק (Whitefly Bemisia tabaci) - עש מזיק ביותר עבור צמחים שונים בשל היותו נשא וירוסים קשים כדוגמת צהבון האמיר, ווירוס הכלורוזה בעגבנייה או הצהבת העלים של הדלועיים. העש נפוץ בעיקר החל מחודש יולי ועד לסוף אוקטובר באזורים נרחבים בארץ. לשם מניעה יש למגן היטב את המבנה מפני חדירת המזיק וכן לקטול מיידית בוגרים מעופפים. בנוסף, ניתן לבצע ריסוסים בקבוצות שונות של תכשירים לחילופין כתלות בסוג הצמח ובהיקף הפגיעה.

קימחון - זיהום ממקור פטרייתי אשר פוגע בדלועיים ומלונים, בצלים, גפן ועוד. התסמין המרכזי למחלה הוא אבקה לבנה או אפורה-חומה המכסה את חלקי הצמח הנגועים. פטריות הקימחון מתפתחות בעיקר בסביבה עם לחות גבוהה וטמפרטורות מתונות. לשם טיפול יש לבצע סניטציה של עלים נגועים וניטור הלחות בבית הגידול. כמו כן, ניתן להשתמש בתרסיסי קוטלי פטריות כימיים.

לחברת זרעים גדרה-סינג'נטה צוות אגרונומים מקצועי אשר תומך ומלווה את המגדלים בכל שאלה ובעיה לכל אורך הגידול.