האם כבר התקדמת לחקלאות מודרנית?

חקלאות מודרנית
grofit_2

היכרות או הבנה בסיסיים עם ההיסטוריה האנושית ומבנה החברה האנושית מצביעים בבירור על החשיבות העצומה שתופסת החקלאות בחיינו והתלות המוחלטת בה. על פי הערכות של מומחים בתחום, העשורים הקרובים צפויים להציב אתגרים ניכרים בחקלאות שעלולים להידרדר עד לכדי רעב בחלקים נכבדים בעולם. אתגרים אלה נובעים בעיקר מגידול משמעותי באוכלוסייה לצד תהליכי צמצום השטחים החקלאיים, מחסור במים וקשיי אקלים. כבר כיום ברור לכל שהפתרון למשבר טמון בהטמעת טכנולוגיות חדשות לענף החקלאות. משמעותה של חקלאות מודרנית כיום היא חקלאות מתקדמת אשר יודעת לרתום לטובתה פיתוחים טכנולוגים חשובים לצורך דיוק רב יותר בביצוע הפעולות החקלאיות, השבחה והתייעלות.

חקלאות מתקדמת - לאן פנינו מועדות?

החקלאות המודרנית נדרשת באופן קבוע להגדיל תפוקות, להתייעל ולצמצם השפעות סביבתיות. לצד אלה, המחסור במים, איבוד שטחים חקלאיים, שינויי האקלים המתרחשים, וביניהם, תקופות של מזג אוויר קיצוני, מאיימים כבר בעתיד הנראה לעין על ענף החקלאות ועלולים לשבש את אספקת התוצרת. אלה משפיעים גם על אוכלוסיות מזיקים המשגשגים בעומסי חום כבדים ובתקופות ממושכות של טמפרטורות גבוהות לאורך השנה. במקביל, על מנת להתמודד עם אתגרים אלה גוברת בשנים האחרונות המגמה של חדירת טכנולוגיות מגוונות מתעשיות שונות לצורך שימוש בחקלאות המודרנית. בין היתר, הסמארטפון, ה-GPS, רחפנים וטכנולוגיות חכמות נוספות וכן, השבחת זנים במטרה לשפר את העמידות ולהתאימם לסביבת הגידול.

 

grofit 3

אגרוטק - כשחקלאות פוגשת טכנולוגיה

סקטור טכנולוגיות החקלאות והמזון המכונה גם אגרוטק, הוא אחד מפלחי השוק הגדולים והחשובים בכלכלה העולמית וכולל תחומי עיסוק רבים ומגוונים הנוגעים לכל שרשרת הייצור החקלאית. אגרוטק עוסק, בין היתר, במחקר, פיתוח וייצור בתחומים הבאים:

  • חקלאות מדייקת - פיתוח טכנולוגיות המשמשות לאופטימיזציה ואוטומטיזציה בשיטות הטיפול וצריכת המשאבים בשטחי הגידול לצורך ניהול ושליטה מרחוק של תשומות ותפוקות חקלאיות.

  • הגנת הצומח - ההתמודדות עם מזיקים הפוגעים בצמח, בכמות ואיכות היבול הראוי לשיווק.

  • השקיה ומים - עיסוק במערכות השקיה מתקדמות וטיהור מים.

  • זרעים - פיתוח זנים חדשים באמצעות טיפוח ועל ידי הכלאה בין זנים.

  • דישון - פיתוח וייצור חומרי הזנה להעשרת קרקעות הגידול.

  • מיכון חקלאי - פיתוח והתקדמות בתחום הכלים והמיכון החקלאי.

  • משק חי - טכנולוגיות ופתרונות לניהול משק החי ולשיפור תוצריו.

  • חקלאות מים - פיתוח שיטות לגידול במי ים ובמים מליחים.

  • Post-harvest - פתרונות לטיפול, שימור ואריזת תוצרת חקלאית.

גרופיט - דרך חדשנית לחקלאות מדייקת 

החקלאי הישראלי נאלץ להתמודד עם תנאי גידול קשים כדוגמת קרינת שמש חזקה, איכות מים ירודה ומכסות מים מצומצמות. כל אלה מחייבים דיוק רב ויעילות רבה, כמעט ללא מרווח טעות שכן כל החלטה שגויה עלולה להביא להפחתה משמעותית ביבול. בעבר, חקלאים היו מקבלים החלטות במהלך העונה על סמך אומדנים, הערכות בשטח או ניסיון קודם. אלה עלולים להוביל לא פעם לאובדן משמעותי של יבול ופגיעה כלכלית. החקלאי המתקדם כיום רוצה לדעת בדיוק מה מצב הדשן והמים בקרקע, כמות הקרינה המדויקת במבנה וכו'. גרופיט היא מערכת חיישנים מקומית המודדת את המיקרו-אקלים במבנה ואת מתח המים בקרקע (טנסיומטרים) בטכנולוגיית IOT (האינטרנט של הדברים) וכן מאפשרת באמצעות אפליקציה לסמארטפון לבצע מעקב אחר המדדים השונים ולשמש בכך כלי לתמיכה בקבלת החלטות גידול.

חקלאי, זה הזמן להתקדם לחקלאות מתקדמת!

זרעים גדרה-סינג'נטה מעניקה ללקוחותיה המגדלים ליווי צמוד של אגרונום מומחה ותמיכה בהטמעת מערכות "חקלאות מדייקת" איכותיות כמערכת גרופיט, לצד מחקר ופיתוח מהמתקדמים בעולם. כל אלה תורמים בצורה מוכחת לקבלת ההחלטות הנכונה בשטח, דיוק רב ביותר בביצוע פעולות ובקרה בזמן אמת, שימוש נכון וחיסכון במשאבים, שיפור איכות היבול וכמובן, הגדלת היבול והרווח לחקלאי.