האתגרים של החקלאות המודרנית

חקלאות מודרנית
squash

האתגרים של החקלאות המודרנית

חקלאות היא עסק מורכב ובלתי צפוי. חקלאים חייבים להתאים את עצמם לצרכים הגלובליים המשתנים הציפיות והדרישות של רגולטורים, צרכנים, תעשיות המזון וקמעונאים. ענף החקלאות אף נתון ללחצים הולכים וגוברים כתוצאה מתופעות כדוגמת שינויי האקלים, סחיפת קרקעות, אובדן המגוון הביולוגי וכן, כתוצאה מטעמם המשתנה של הצרכנים ביחס למזון והחששות בנוגע לאופן הייצור. בנוסף על אלה, הסביבה הטבעית בה פועלת החקלאות – צמחים, מזיקים ומחלות - מציבה אף היא אתגרים מורכבים בפני החקלאי.

חקלאות מודרנית מציעה אמנם מגוון רחב של פתרונות לאתגרים הללו, אך לא פעם ייחודיות שטח הגידול - פני הקרקע, האדמות, הטכנולוגיות הזמינות לשימוש והיבול הפוטנציאלי – מובילה לתוצאות בלתי צפויות בפועל.

אילו בעיות הניצבות בפני החקלאים?

בפעילותם היומיומית נאלצים חקלאים להתמודד עם מגוון בעיות ואתגרים, ובין היתר:

  • התמודדות עם שינויי האקלים, סחיפת קרקעות ואובדן המגוון הביולוגי.

  • התאמה לטעמו וציפיותיו המשתנים של הלקוח.

  • מתן מענה לדרישה הגוברת למזון רב יותר באיכות גבוהה יותר.

  • השקעה בהגדלת פריון המשק.

  • לימוד והטמעה של טכנולוגיות חדשות.

  • גילוי כושר עמידה לנוכח משברים כלכליים עולמיים.

  • עידוד ותמיכה להתגבשות דור החקלאים הבא של ישראל.

young pepper plant

חקלאים נדרשים להתאים את פעילותם לשינויי האקלים

שינויי האקלים משפיעים באופן ישיר על יכולתם של חקלאים לגדל את המזון שכולנו זקוקים לו. אירועי מזג אוויר קיצוניים ומשתנים, כדוגמת הצפות ובצורת, יוצרים שינויים בעונת הגידול, מגבילים את הזמינות למים, ומובילים לשגשוג עשבים, מזיקים ופטריות אשר פוגעים ביבול.

סחיפת קרקעות מפחיתה את כמות האדמה הזמינה לחקלאות וצמצום המגוון הביולוגי משפיע על האבקת הגידולים. במקביל להתפתחויות אלה, חקלאים מצויים תחת לחצים הולכים וגוברים לצמצום צריכת המים והשימוש בתשומות חקלאיות כדוגמת דשנים וחומרי הדברה.

בשעה שהם מסתגלים לשינויים הללו, מצופה מחקלאים לפעול להפחתת פליטת גזי החממה שנוצרו במסגרת הפעילות החקלאית, באמצעות אימוץ פרקטיקות מטיבות עם הסביבה שעבור רבים הן מסע אל מחוזות בלתי מוכרים.

עובדות חשובות - 

  • אדמות – 12% בלבד מאדמות כדור הארץ יכולות לשמש לחקלאות.

  • מים – 70% מהמים הטריים בעולם משמשים לחקלאות.

  • פליטות גזי חממה – 12% מכלל גזי החממה הנפלטים מדי שנה נגרמים כתוצאה מחקלאות.

צרכי הצרכנים והציפיות שלהם מניעות את שרשרת הערך של המזון

חקלאים נדרשים לתת מענה לביקוש הגובר למזון רב יותר באיכות גבוהה יותר. בכל הנוגע ליבול חקלאי וייצור מזון אנו עדים בשנים האחרונות להפניית הזרקור מכמות לאיכות. החברה מציבה רף ציפיות גבוה ביותר לחקלאים לצמצום דריסת הרגל הסביבתית, הגדלת הערכים התזונתיים בגידולים למזעור שאריות חומרי הדברה ודישון בתוצרת ועל הסביבה.

משק חקלאי הוא עסק לכל דבר

תחום האגטק מעלה בשנים האחרון את הפריון ביבול, אך חקלאים נדרשים להשקיע בטכנולוגיות אלה, החל מזרעים מטופלים, מוצרים להגנת היבול וכן באפליקציות לניתוח נתונים וריסוס מדויק. השקעות ניכרות אלה מתאפשרות לרוב לחקלאים המנהלים משקים בהיקפים גדולים. לאור כל המגבלות והקשיים שהוזכרו, חקלאים חייבים ללמוד כיצד למקסם את השימוש בטכנולוגיות הללו על מנת לשפר את העסק שלהם. בדיוק מטעמים אלה, חברת זרעים גדרה-סינג'נטה מספקת למגדלי הירקות בישראל פתרונות טכנולוגיים המסייעים בקבלת החלטות ומקסום פוטנציאל הגידול.

ניהול עסק חקלאי מושפע, בין היתר, מגורמים כלכליים גלובליים ומקומיים, כדוגמת תנודות במחירי הסחורות ובעיות סחר, והעובדה כי הקטיף עשוי להיות מושפע ממזג האוויר, מחרקים או ממחלות.