מהי חקלאות בת קיימא וכיצד זרעים גדרה פועלת ליישמה?

חקלאות מודרנית
חקלאות בת קיימא

פיתוח בר קיימא עוסק בשימור משאבי הקרקע, מקורות המים, צמחים ובעלי חיים ופועל מתוך עקרונות צמצום הפגיעה בסביבה, ישימות כלכלית והסכמה חברתית. המודעות הרבה והכלל עולמית ביחס לגורמים המאיימים על המשך ההתנהלות החקלאית המתועשת הנהוגה, והפגיעה ההולכת ומתפשטת במערכות האקולוגיות, גורמת למדינות רבות, כמו גם למוסדות ותאגידים לשאת את עיניהם לחקלאות בת קיימא. כאשר אנחנו מדברים על חקלאות בת קיימא, אנו מדברים על חקלאות שמטרתה לספק את הצרכים הקיימים בהווה מבלי לסכן את היכולת העתידית להמשיך ולספק את אותם הצרכים. אמצעים שזרעים גדרה-סינג'נטה מפתחת ומטמיעה בקרב לקוחותיה מאפשרים למגדלים בישראל להמשיך ולעמוד בחזית המגמות הבינלאומית בתחום חקלאות מקיימת, תוך התמודדות עם האתגרים המקומיים.

מהי חקלאות בת קיימא?

ישנן הגדרות רבות מאוד לחקלאות בת קיימא, בכולן מושם דגש ביחס להמשך קיומן של המערכות האקולוגיות והחקלאיות לאורך זמן. ארגון המזון והחקלאות העולמי (FAO) קבע חמש עקרונות מרכזיים לחקלאות מקיימת:

  1. ייעול השימוש במשאבים.

  2. פעילות מכוונת לשימור, הגנה וטיפוח המשאבים הטבעיים.

  3. קידום כושר ההתאוששות של אנשים, קהילות ומערכות אקולוגיות.

  4. שיפור בפרנסת החקלאים ועידוד צמיחה כלכלית מכלילה.

  5. התאמת מנגנוני ממשל לאתגרים החדשים.

מדוע חקלאות בת קיימא חשובה?

חקלאות בת קיימא שמה דגש על רמת ייצור נאותה עבור החקלאי תוך שמירה על משאבי הקרקע, המים, האוויר והמגוון הביולוגי. לפעילות החקלאית יש הקשרים סביבתיים וחברתיים ייחודיים. במידה רבה, החקלאות קובעת את אופי הסביבה בה היא מצויה – לטוב או לרע. מחקרים רבים מצביעים על ההשלכות שיש לשטחים החקלאיים, לניצול או בזבוז המשאבים בשטח, התמודדות עם מזיקים, ריסוסים ועוד. בעוד שבאופן מסורתי, חקלאות מתועשת רואה את תפקידה כמי שאמורה לייצר ולספק תוצרת חקלאית ומוצרי מזון בעלות הכלכלית הנמוכה תוך השאת רווחים טובים למגדל, הרי שחקלאות בת-קיימא מרחיבה את היריעה ונותנת חשיבות רבה גם לשמירה על הסביבה ודאגה לרווחה חברתית וכלכלית של הקהילה.

כיצד זרעים גדרה מקדמת חקלאות בת קיימא?

מתוך החשיבות הרבה שאנו רואים בחקלאות בר קיימא, זרעים גדרה-סינג'נטה מתמקדת בפעילות המושתתת על שלוש אבני יסוד - אנשים - גנטיקה – פתרונות גידול.

אנשים: היכרות מעמיקה עם הזנים והאגרוטכניקה הנכונה לגידולם המסייעים במניעת בזבוז משאבים מיותרים במהלך הגידול וניהול בזבזני של כוח אדם. כך למשל, אנו יודעים להנחות את המגדל ביחס לזנים שזקוקים ליותר או פחות דילול עלים או ביצוע "כתר" בתחתית הצמח, יותר/פחות דישון, יותר/פחות השקיה – ככל שההיכרות עם צרכי הזן גבוהה יותר ניתן להגשים בפועל את החזון לחקלאות בת קיימא.

גנטיקה: טיפוח זנים איכותיים המתאימים לחקלאות בת קיימא – זנים התואמים את צרכי השוק, בעלי עמידויות למחלות וצריכת משאבים מצומצמת. בכך אנו מאפשרים למגדל שימוש בפחות דשן, מים וחומרי ריסוס. כמו כן, אנו מטפחים זני צמחים וויגוריים הניתנים לשליטה ואיזון וזנים בעלי גמישות גבוהה, הניתנים לגידול באזורים בעלי תנאי גידול מאוד שונים ומגוונים.

פתרונות גידול: שילוב והטמעת טכנולוגיות, דוגמת מערכת ׳גרופיט׳ המסייעת למגדל בתהליך קבלת ההחלטות בצמתים קריטיים בכל הנוגע לדישון והשקיה. וכן, ניהול מים בצורה נכונה יותר לאור רמות הקרינה במבנה ומניעת תקלות, למשל, באמצעות זיהוי רגיש של חריגה במדדי המים בקרקע.

פעילויות תומכות חקלאות בת קיימא

פרט להתנהלות השוטפת שלנו בתחום החקלאות בת הקיימא, זרעים גדרה-סינג׳נטה עורכת כנסים מקצועיים לחקלאים שנועדו להנגיש את הידע האגרוטכני הקיים בחברה. באמצעות כנסים אלה אנו מסייעים למגדלים המשתתפים להתמודד עם האתגרים השונים אותם הם פוגשים בשטח כל יום ומעניקים תמיכה וכלים לצורך התקדמות לעבר חקלאות בת קיימא. מבין הכנסים החשובים שקיימנו ניתן למנות את כנס סיכום עונת הפלפל הנערך מדי שנה בערבה ובבקעה ובנוסף מסורת שהתחילה השנה עם סדרת כנסי ׳עגבנייה+׳ עבור מגדלי העגבנייה באזור הבשור, לשם אנו מביאים את מיטב המומחים והחוקרים בתחום. אנו מאמינים בשיתוף מלא של הידע הרב הנצבר יחד עם המגדלים.