תהליך הרכבה של צמח עגבנייה על כנה - היתרונות למגדל

מאמרים מקצועיים
הרכבה על כנה

העגבנייה היא אמנם מוצר בסיסי המבוקש במשך כל ימות השנה בכל מטבח בישראל אך רבים אינם מודעים לכך שמדובר בצמח המציב אתגרים לא פשוטים בפני המגדלים. מדובר בגידול רגיש מאוד החשוף במיוחד לפגעים ולמחלות. רק בשנים האחרונות גידולי עגבניות בישראל סבלו ממחלות הרסניות שפגעו בגידולים, הסבו נזקים רבים לחקלאים המגדלים ואף הובילו לצמצום שטחי הגידול. בשל הרגישות הגבוהה למחלות ולפגעים, גידול עגבנייה דורש השקעה ביצירת תנאים סטריליים ובמתן הגנה איכותית עבור הצמח. אחת הדרכים הטובות ביותר להגן על הצמח היא באמצעות הרכבה על כנה, אשר מחזקת את הצמח, מסייעת לו להתגונן בפני מחלות ותנאי גידול קיצוניים ומבטיחה עגבנייה בריאה ומוצקה כל ימות השנה.

מהו תהליך הרכבה?

הרכבה היא חיבור חלקים מצמחים שונים היוצרת איחוי שלהם לכדי צמח אחד. החלק העליון של ההרכבה הוא ה"רוכב" והחלק התחתון ובעל בית השורשים הוא ה"כנה". ככלל, על מנת שההרכבה תצליח, על הכנה והרוכב להיות קרובי משפחה - בעלי התאמה גנטית המכונה "שארות". פעולת ההרכבה נפוצה מאוד, בעיקר בעצי פרי ומיני ירקות, במטרה להעניק לצמח המורכב תכונות טובות הן מהכנה והן מהרוכב.

העגבנייה - כיצד נכנסה לחיינו?

צמח העגבנייה משתייך למשפחת הסולניים אליו משתייכים גם ירקות מאכל כדוגמת תפוחי האדמה, הפלפל והחציל. מקורה של העגבנייה בדרום אמריקה משם הובאה לראשונה לאיטליה במאה ה-16 והתפשטה למדינות אירופה. לאזורנו הגיעה העגבנייה במאה ה-19 ובמרוצת השנים השתלבה היטב בחקלאות המקומית, כבשה את לב הקהל הישראלי והיא זוכה לביקוש רב ביותר. בישראל כ־18 אלף דונמים לגידול עגבניות, מרביתם בתי גידול ושטחים פתוחים ובעיקר בבשור, רמת הנגב והערבה. בארץ גדלים סוגים שונים של עגבניות ובין היתר, זנים שונים של עגבניות בודדות - עגבניות עגולות וגדולות יחסית הנמכרות בתפזורת כדוגמת ה"טורי", עגבניות אשכול כדוגמת ה"איקראם" וה"נופר", ועגבניות השרי באשכול כדוגמת ה"אקירה" ושרי בודדת דוגמת ה"נבולה" .

 

כנה לגידול עגבניה

לחברת זרעים גדרה-סינג'נטה שתי כנות מובילות לגידול עגבניות, בעיקר עבור זן האיקראם. שתיהן כנות ווגטטיביות בעלות מערכות שורשים מפותחות העמידות לתנאי גידול קיצוניים ובעלות סל עמידויות רחב למחלות ופגעים שונים. ההבדל העיקרי בין כנות אלו הוא בעונת הגידול. כנת הבופון מתאימה לשתילה בעונת החורף ואילו כנת הקארדיה מתאימה לשתילה בעונות אביב וקיץ.

עמידויות

ריקבון כתר העגבניה

Fusarium Crown and Root (Oxysporum f. sp. radicis-lycopersici)

For

מוזאיקת העגבניה

Tomato Mosaic Virus

ToMV: 0-2

פוזריום הנבילה

Fusarium Wilt (Oxysporum f. sp. Lycopersi)

Fol: 0-1

דוררת – וורטציליום

Verticillium Wilt

V (a, d)

שורש משועם

Corky Root (Pyrenochaeta Lycopersici)

PL

נמטודת העפצים

Meloidogyne

M (a, I, j)

עובש עלים

Leaf Mold (Fulvia fulva)

* Ff: A-E

* בופון בלבד

יתרונות עבור המגדל

הרכבה של צמח עגבניה על כנה היא הדבר הנכון ביותר עבור המגדל. העמידות הגבוהה לתנאי הגידול והמחלות השונות מאפשרות לצמח העגבניה לספק יבול גבוה של פרי איכותי, מוצק מאוד, בעל ״חיי מדף״ ארוכים על הצמח ולאחר הקטיף. כמו כן, הכנה מסייעת לצמח במתן המשכיות טובה כך שיספק את אותה רמת איכות גם לקראת סוף עונת הגידול. בזכות תכונות אלו המגדל זוכה לוודאיות גדולה יותר בגידול, לשליטה במועדי הקטיף ובביטחון גבוה יותר בשיווק הפרי.

לחברת זרעים גדרה-סינג'נטה צוות אגרונומים מקצועי אשר תומך ומלווה את המגדלים לאורך כל עונת הגידול.