מהי מחלת הדוררת (Verticillium)?

פגעים, ווירוסים ומחלות
דוררת וורטציליום

מחלת הדוררת (שם מדעי: Verticillium Wilt) נגרמת על ידי הפטרייה Verticillium dahliae הפוגעת בלמעלה מ-400 מיני צמחים ברחבי העולם, ביניהם, עגבניות, תפוחי אדמה, עצי זית, מנגו, אבוקדו ועוד וגורמת לנזקים כלכליים כבדים. הפטרייה גורמת למחלת שורש המתבטאת בסתימת תעלות ההובלה בצמח ומניעת הגעת מים וחומרי הזנה אל הגבעול והנוף ובכך מובילה לקמילה ומוות בתוך מספר ימים. מדובר במחלה קשה מאוד לניהול ועד כה טרם נמצא לה פתרון יעיל לשליטה ביולוגית או כימית. כמו כן, נבגיה של פטריית  ה- Verticillium dahliae הם בעלי עמידות גבוהה באדמה ויכולים לשרוד בה במשך שנים ארוכות גם ללא נוכחות של צמח מארח. לפיכך, הדרך היעילה ביותר למניעת המחלה היא בחירה בזנים המשווקים עם עמידות קיימת ומוכחת מפני מחלת ה-Verticillium.

כיצד ניתן לזהות את פגיעת מחלת הדוררת?

פטריית ה- Verticillium היא פתוגן החי בקרקע, היא חודרת לצמח דרך השורש ומתפשטת דרך מערכת ההובלה בצמח, חוסמת את הובלת חומרי ההזנה והמים ובכך מובילה למותו. מסימניה המוקדמים של הדוררת הם הצהבתם של עלים מבוגרים וכמישה בקודקודי הצמיחה. יראו כתמים צהובים על חלקו התחתון של העלה ותתפתח החמה של צינורות ההובלה. בהמשך, העלים נוטים להתעוות ולהתקפל כלפי מעלה ולהפוך לחומים עד לנשירתם. צמיחתם של צמחים נגועים מעוכבת ופירותיהם נוטים להיות קטנים מהרגיל. בחיתוך הגבעול בצמח נגוע ניכרת הפגיעה בצינורות הובלת המים בצמח אשר נצבעים בגווני חום כהה עד שחור. לעיתים סימני הקמילה של הצמח ייראו במהלך היום עם הטבה במשך הלילה. לתנאי התפתחות הפטרייה תורמים תנאי מזג אוויר קריר, לחות, אך סימני הכמישה בעלים עלולים שלא להופיע עד להתפתחות מזג אוויר שמשי וחם ובתנאי עקה.

 

VERTICILLIUM

כיצד מתפתחת מחלת ה- Verticillium?

במחקר שפורסם לאחרונה על ידי צוות חוקרים ספרדי אשר חקר את התפתחות מחלת הדוררת בעצי זית, נמצא כי הליכי המחלה מורכבים בהרבה ממה שהניחו תחילה וכי ישנה מעורבות משותפת של גורמים ופתוגנים רבים בנוסף לפטריה Verticillium dahlia. נמצא כי המחלה פורצת בתחילה על ידי הפטרייה, אך במהרה מצטרפים אליה מיקרואורגניזמים רבים נוספים אשר תוקפים ביחד את העץ הנגוע. התוצאות מצביעות כי מדובר בתהליכים ביולוגיים במסגרתם מתרחשות אינטראקציות מורכבות בין האורגניזמים התוקפים. בין היתר, נמצאה מעורבותם של מספר מיני פטריות נוספות, בקטריות ופרוטוזואות. כמו כן, נמצאה מעורבותם של מיקרובים אופורטוניסטים נוספים כדוגמת נמטודות ואמבות אשר אינם משתתפים בזיהום הראשוני, אך ניזונים מהחומרים שתפקידם להגן על עצי הזית מפני תקיפות המזיקים. לבסוף, נמצא כי פטריות מועילות, אשר בימים כתיקונן מקיימות קשרים סימביוטים עם שורשי העץ, מתחילות אף הן בשלב מסוים של פגיעת המחלה לתקוף את העץ ולהזיק לו.

איקראם – עגבניה משובחת שעמידה בפני Verticillium

מחלת הדוררת נחקרת במשך שנים, אך עד כה לא נמצא פתרון יעיל המאפשר שליטה ביולוגית או כימית במחלה. לצד זאת, ידוע כי נבגי הפטרייה מגלים עמידות גדולה וממושכת ונמצא כי הם יכולים להמשיך ולשרוד בקרקע במשך שנים גם ללא מפגש עם צמח מארח. לנוכח המציאות המורכבת הזו מושקעים בשנים האחרונות משאבים רבים לשם פיתוח זנים עמידים בפני המחלה, בין היתר בזני העגבנייה, גידול שסבל רבות וקשות ממחלת ה-Verticillium. זן האיקראם הכולל מספר עמידויות פורצות דרך, בין היתר, למחלת הדוררת, הוא זן עגבנייה מצליח ביותר המתאפיין ביבול גבוה, פרי מוצק ביותר בעל צבע אדום עז, וכן, חיי מדף ארוכים וביקוש רב.

לחברת זרעים גדרה-סינג'נטה צוות אגרונומים מקצועי אשר תומך ומלווה את המגדלים בכל שאלה ובעיה.