מהו טוטה אבסולוטה וכיצד ניתן לטפל בו?

פגעים, ווירוסים ומחלות
טוטה אבסולטה 1

עש הטוטה אבסולוטה הוא מזיק בעל חשיבות כלכלית נרחבת אשר מצוי באופן נרחב באמריקה הלטינית, אירופה ואגן הים התיכון. טוטה אבסלוטה, המכונה בעברית עש מנהרות העגבנייה, שייך לסדרת הפרפראים (Lepidoptera) למשפחת העשבחניניים (Gelechiidae). למשפחה זו משתייכים עשים מזיקים נוספים כדוגמת עש הפקעות. הפונדקאי המרכזי של הטוטה אבסולוטה הוא העגבנייה, אך לעש פונדקאים נוספים ממשפחת הסולניים בין היתר, סולניים תרבותיים כדוגמת תפוח אדמה, חציל וכן צמחי בר המשתייכים למשפחה. לטוטה אבסולוטה פוטנציאל התרבות משמעותי - כל נקבה עשויה להטיל עד כ- 300 ביצים ובין 10 ל-12 דורות יכולים להתפתח בכל שנה. הזחל יוצר מנהרות ותעלות אופייניות על גבי העלים וכן חודר לגבעולים והפירות. בעגבניות העש עשוי לתקוף כל חלק בגידול בכל שלב ועלול לגרום להרס של עד 100% מהיבול ללא טיפול מתאים.

מחזור החיים של טוטה אבסולוטה

צבעם של הפרטים הבוגרים חום-אפרפר ואורכם 7-5 מ״מ. מחזור חיים מלא, הכולל 4 שלבים, מושלם בטווח שבין 24 ל-38 ימים, למעט בחודשי החורף שאז יכול מחזור החיים להתארך אף למעלה מ-60 ימים. הטמפרטורה המינימלית הנדרשת לעש לפעילותו הביולוגית היא 4 מעלות צלזיוס. לאחר ההזדווגות, הנקבה מטילה עד 300 ביצים אובליות-גלגליות שצבעם קרמי-צהבהב, לרוב לאורך השדרה (rachis). צבעם של זחלים (larvae) שבקעו זה עתה צהוב או ירוק ואורכם 0.5 מ״מ. עם התבגרותם, צבע הזחלים הופך ירוק כהה ופס כהה יותר ניכר סביב ראשם. כל עוד הם מצויים בסביבת מזון הזחלים אינם נכנסים למצב דיאפאוזה. שלב ההתגלמות עשוי להתרחש באדמה, על גבי העלה או בסביבות שונות. נקבות חיות 15-10 ימים ואילו הזכרים 7-6 ימים. בכל שנה עשויים להתפתח כ-12-10 דורות של העש.

נזקים וסימפטומים של טוטה אבסולוטה

הטוטה אבסולוטה הוא מזיק חדש יחסית בישראל אשר פוגע בעיקר בצמחי העגבנייה, אך גם בירקות וצמחים אחרים ממשפחת הסולניים. גידולים בשטחים פתוחים נתונים יותר לפגעים של העש בהשוואה לגידולים חסויים. לצד זאת, ישנם מקרים רבים שאטימה בלתי מספקת של המבנה עשויה להוביל לחדירה ופגיעה קשה של טוטה אבסולוטה. הדבקה ופגיעה בגידולי עגבנייה עשויה להתרחש לאורך כל עונת הגידול. נזקי ההאכלה נוצרים על ידי כל שלבי החיים של הטוטה אבסולוטה בכל חלקי הצמח.  הזחל יוצר מנהרות ותעלות אופייניות על גבי העלים וכן חודר לגבעולים והפירות. החדירה לפרי נעשית לרוב דרך עוקץ העגבנייה ולכן קשה לזיהוי. הזנת הזחלים מרקמת המזופיל של העלה פוגעת בפעילות הפוטוסינתטית של הצמח ומובילה להפחתת היבול. הפגיעה בקודקודי הצמיחה פוגעת בהתפתחות התקינה של הצמח והנבירה בפירות גוררת אילוח משני בגורמי מחלה הגורמים לריקבון בפרי. פוטנציאל הפגיעה ביבול בעגבנייה, מבחינה כמותית ואיכותית, ניכר ביותר ועשוי להגיע עד 100% במקרה בו לא נערך טיפול הולם באוכלוסיית המזיק.

כיצד נימנע מפגיעת טוטה אבסולוטה?

ישנם צעדים חשובים שיש לנקוט בהם על מנת למנוע נגיעות והתפתחות אוכלוסיית טוטה אבסולוטה בבית הגידול. בין היתר:

  • איטום חממות ובתי רשת בצורה איכותית באמצעות פרישת רשתות מתאימות לגודלו של טוטה אבסולוטה.

  • הצבת מלכודות פרומונים יעילות לניטור וללכידה המונית (mass trapping).

  • יצירת מרווח של 6 שבועות לפחות בין מחזורי הגידול כדי למנוע העברת המזיק בין עונות הגידול.

  • ביצוע סניטציה של החממה ושטחים מקיפים.

  • ניקוי בית הגידול וסביבתו משאריות של צמחי עגבנייה וסולניים אחרים.

  • ביצוע מעקב מתמיד אחר הגידולים לצורך גילוי מוקדם של נגיעות בבית הגידול.

  • לטוטה אבסולוטה אויב טבעי, הרכנף הטורף (Nesidiocoris tenuis) אשר מדביר את העש ביעילות ומותאם היטב לצמחי העגבנייה.

לחברת זרעים גדרה-סינג'נטה צוות אגרונומים מקצועי אשר תומך ומלווה את המגדלים בכל שאלה ובעיה.