מחלות ומזיקים בגידול עגבניה – מילון מונחים

פגעים, ווירוסים ומחלות
סטמפיליום בעגבניה

גידול העגבניה מתבצע בעיקר בחממות ובתי רשת. לאורך כל השנה, העגבניה עלולה לסבול מפגיעות שונות כאשר הרגישות יכולה להשתנות בין הזנים ובין אזורי הגידול. במילון מונחים זה ריכזנו חלק מן המחלות הנפוצות אשר עלולות לפגוע בגידול העגבניה.

מחלות וירוס

מחלות אשר נגרמות על ידי וירוסים שמועברים בין האזורים החקלאיים על ידי חרקים קטנים בעלי כנפיים, תריפסים. תסמיני הפגיעה כוללים עיכוב בגדילה, כתמים על הפרי ונבילה. 

וירוס כתמי נבילת העגבניה – Tomato Spotted Wilt Virus TSWV

הווירוס מועבר על ידי תריפסים ומוביל לפגיעה בפירות, בעלים ובסופו של דבר לנבילה של הצמח.

וירוס צהובון אמיר העגבניה – Tomato Yellow Leaf Curl Virus TYLCV

הווירוס מועבר על ידי כנימת עש הטבק ומוביל לפגיעה בצמח אשר מתבהר, נחלש ונובל. הפירות אשר החלו להתפתח לפני ההדבקה לא נפגעים מהווירוס. 

 

וירוס צהבון אמיר העגבניה TYLCV
בתמונה: וירוס צהובון אמיר העגבניה – Tomato Yellow Leaf Curl Virus TYLCV

מחלות חיידקים

מחלות אשר נגרמות על ידי חיידקים שתוקפים את גידולי העגבניה. 

כיב חיידקי קלביבקטר – Bacterial Canker Clavibacter Michiganesis

מחלה המאפיינת את חודשי הקיץ, מופצת בתנאי רטיבות בעיקר על ידי העובדים. סימנים – כתמים חומים בין עורקי העגבניה. באי טיפול, העלים עלולים להתייבש ולהוביל לנבילה של הצמח.

נמק הליבה – Pith Necrosis Pseudomonas Corrugata

מחלה המופיעה בלילות קרים ובתנאים של עודף חנקן. החיידקים חודרים אל הצמח דרך פתחים או פצעים ומתקדמים דרכם אל שאר חלקיו. הצמח עשוי להיראות בתחילה במצב טוב אך ככל שהמחלה תתפתח כך הוא יהפוך לצהוב ונבול. סימנים – כתמים חומים כהים על הגבעולים, בסמוך לאזור חדירת החיידקים והאזור שנפגע נהיה רך.

מחלות עלים

מחלות עלים בעגבניה יתקפו בעיקר את העלים, אך עם התפתחותן עלולים להיווצר סדקים בעלוות ופגיעה בגבעול ובפירות. מחלות עלים משפיעות על הגידול, על התוצרת ודורשות זיהוי וטיפול מוקדם.

חלפת הסולניים – Early Blight Alternaria Solani

המחלה מאפיינת עלים בוגרים שכבר נפגעו מגורם אחר. באי טיפול תתקדם המחלה אל עבר הגבעולים והפירות. סימנים – כתמים חומים הנראים יבשים שמסביבם ישנו אזור בהיר (צהוב עד לבן).  

כמשון – Late Blight Phytophthora Infestans

המחלה נפוצה בעיקר באזורים בעלי לחות גבוהה וטמפרטורה אשר נעה בין 25-12 מעלות. המחלה מתחילה מאזור העלים ומתקדמת דרך הפטוטרות אל הגבעול. עם הגעה אל הגבעול היא גורמת לתמותה של הצמח. סימנים – על העלים יופיעו כתמים חומים מופשטים וסביבם כתם ירוק בהיר עד לבן. לעתים אפשר לזהות בחלק התחתון של העלה מעטה צמרירי שנושא את נבגי הפטרייה. עם הגעת כמשון לגבעולים יופיעו עליו כתמים חומים, כהים, ארוכים. 

כימשון בעגבניה
בתמונה: כמשון בעגבניה
כימשון בעגבניה
בתמונה: כמשון בעגבניה

סטמפליום, כתמי עלים אפורים – Grey Leaf Spot Stemphylium Botryosum

המחלה שייכת לעונת הקיץ ותופיע כשישנם תנאי חום ולחות גבוהים. סימנים – נקודות חומות קטנות אשר מופיעות בעיקר בחלק העליון של הצמח. בהתפשטות הכתמים יהיו נרחבים ובולטים לעין. יש לטפל בהקדם כדי למנוע נזק משמעותי לצמח ולצמחים שלצידו. 

סטמפיליום בעגבניה
בתמונה: סטמפיליום

עובש בעלים – Leaf Mold Fulvia Fulva

המחלה מופיעה בתנאי חום ולחות גבוהים. המחלה יכולה להופיע כיחידה ובשילוב עם סטמפליום אשר מופיע באותם תנאים אקלימיים. סימנים – כתמים בהירים על העלה כשבצד התחתון יכולים להופיע כתמי עובש אפורים/ חומים. 

עובש עלים בעגבניה
בתמונה: עובש עלים

קימחון העגבניה – Powdery Mildew Oidium Neolycopersici

המחלה היא תוצאה של פטרייה אשר חיה על גבי העלה, בלי לחדור אליו. סימנים – הופעת שכבת לבד אפורה/ לבנה בחלקו העליון של העלה.

קימחון בעגבניה
בתמונה: קימחון בעגבניה

קמחונית – Powdery Mildew Leveillula Taurica

המחלה תופיע בתנאים של טמפרטורה בינונית (22-18 מעלות) בשילוב עם לחות גבוהה בשעות הבוקר. סימנים – כתמים צהובים בחלק העליון של הצמח וכתמים לבנים/ אפורים בחלקו התחתון.

מחלות נבילה

מחלות נבילה יובילו לריקבון של הצמח והריגתו. התפתחות המחלה עשויה להוביל לנזק משמעותי ופגיעה מהותית ביבול.

עובש אפור – Grey Mold Botrytis Cinerea

פטריה אשר חודרת אל הצמח דרך פצעים, חתכים או סדקים, לרוב בגבעול. העובש יופיע לרוב בעונת החורף ובלחות גבוהה וזאת כיוון שהפטרייה זקוקה למים כדי לחדור אל הצמח. סימנים – עובש אפור, המתחיל בדרך כלל באזור הגבעול ובאי טיפול יתקדם ויוביל לנבילת הצמח.

ריקבון כתר – Crown and Root Rot of Tomato, Fusarium Oxysporum sp. Radicis-lycopersici

מחלת קרקע אשר מאופיינת באזור בטמפרטורות קרקע נמוכות עד בינוניות והיא גורמת להתייבשות של הצמח והפיכתו ל"חלול". המחלה יכולה להופיע בצמחים חלשים אשר סובלים ממחלות אחרות. סימנים – הצמח נראה "צמא" וככל שהמחלה מתקדמת כך העלים מתבהרים וקמלים. חתך של הגבעול יעיד על ליבה יבשה ולבנה כשאזור השורש יתגלה כרקוב, חום ויבש. 

התמודדות עם מחלות עגבניה

התמודדות עם מחלות עגבניה נחלקת לשלושה שלבים: מניעה, זיהוי וטיפול. ככל האפשר, יש להעניק לעגבניה את התנאים האופטימליים, לבצע בקרה על הגידול ודישון על פי הצורך. בדיקה קבועה של צמח העגבניה מאפשר לזהות מחלה בשלב מוקדם ולהחליט על דרך הטיפול. הטיפול יתבצע בהתאם למחלה, למידת הפגיעה והתנאים הסביבתיים.