וירוס צהבון אמיר העגבנייה (TYLCV)

פגעים, ווירוסים ומחלות
וירוס צהבון אמיר העגבניה

וירוס צהבון אמיר העגבנייה - Tomato yellow leaf curl virus) TYLCV) משתייך לווירוסים ממשפחת וירוסי הצמחים, ה-Geminiviridae. הווירוס מועבר על ידי בוגרי כנימת עש הטבק ונחשב כווירוס ההרסני ביותר עבור גידולי העגבנייה ברחבי העולם. וירוס צהבון האמיר מוביל לעצירת הגידול ולצמיחה של עלים צהובים, קטנים, ומעוותים ופגיעתו קשה במיוחד עבור צמחים צעירים. התגוננות בפני המחלה כרוכה בעיקר במעבר לגידול זנים בעלי עמידות, כדוגמת הזנים טילקראם, נופר, וטורי וכן באמצעות מיגון ומניעת חדירת אוכלוסיית עש הטבק לבית הגידול.

מיהי כנימת עש הטבק המעבירה את הווירוס?

כנימת עש הטבק הינה חרק זעיר המשתייך למשפחת כנימות העש (Aleyrodidae). חרק בוגר מגיע לאורך של 1.2-0.9 מ״מ ולו כנפיים לבנות באורך 3.0-1.8 מ״מ, המכסות את גופו שבצבע צהוב בהיר. הזכרים קטנים מעט מהנקבות. הכנימות מצויות בעיקר בחלק התחתון של העלים והן נוהגות להתעופף במהירות מהצמח במקרה של הפרעה. אוכלוסיית כנימת עש הטבק ניזונה ממגוון רחב של צמחים ויבולים כדוגמת עגבניות, חצילים ומלפפונים והצמחים המזינים חשופים לווירוסים שמעבירה הכנימה. אוכלוסיית כנימת העש משגשגת לרוב באביב ובקיץ עם ריבוי משמעותי באוכלוסייה בעונות אלה.

כיצד הכנימה רוכשת ומעבירה את הווירוס?

הכנימה רוכשת את הווירוס באמצעות הזנה מפלואם צמח נגוע ולרוב נדרשים בין 15 ל-30 דקות של הזנה לצורך מעבר הווירוס לגופה של הכנימה. לאחר 24 שעות ממועד ההזנה ורכישת הווירוס הכנימה מתחילה להיות מדבקת. בשלב זה, חלקיקי ווירוס מתמקמים בבלוטות הרוק של הכנימה, מועברים דרך צינורית הרוק ומוזרקים עם הרוק אל פלואם הצמח כך שנוצרת הדבקה. התקופה בה הכנימה מדבקת נמשכת כשבועיים לאחר רכישת הווירוס ותתארך בהתאם עם כל הזנה נוספת מצמח נגוע.

מהם תסמיני וירוס צהבון האמיר?

לוירוס צהבון האמיר השפעה ניכרת על היבול בשל הפחתה משמעותית של מספר הפירות בצמח. הפירות שצמחו טרם ההדבקה יישארו על הצמח אך מעט מאוד פירות יצמחו לאחר מכן. ניתן לזהות את המחלה בקלות בעיקר כאשר היא פוגעת בצמחים צעירים. בצמחים אלה יהיה עיכוב צמיחה משמעותי, הצהבה, וצמיחת עלים קטנים ומעוותים. העלים הנגועים עשויים להיות מסולסלים מעלה או פנימה ונשירת פרחים אף היא אופיינית. אם ההדבקה נעשית כאשר הצמח מבוגר יותר, פירות שצמחו קודם להדבקה יתפתחו באופן נורמלי.

כיצד ניתן להיערך כנגד הווירוס?

ההתמודדות העיקרית מול הווירוס כיום היא באמצעות בחירה בזני עגבניות עמידים לווירוס צהבון האמיר. זנים אלה שומרים על תכונות אגרוטכניות מקובלות וביניהם ניתן למנות את הזנים נופר, טורי וטילקראם כמובן.

בנוסף, לשם מניעת החדירה של כנימת עש הטבק אל שטח הגידול ומגע עם הצמח, ניתן להתקין רשתות ודלתות כפולות, לחפות את קרקע ביריעות צהובות וכן לכסות צמחים ברשתות אגריל לפרק זמן מוגבל. מומלץ אף לבצע טיפולי הדברה, בייחוד בחודש הגידול הראשון, ולהחליף בין קבוצות שונות של תכשירים בכדי למנוע שבירת עמידות של הזנים והיווצרות אוכלוסיות של כנימות עש העמידות לתכשירי הדברה.

לחברת זרעים גדרה-סינג'נטה צוות אגרונומים מקצועי אשר תומך ומלווה את המגדלים בכל שאלה ובעיה.