הינך נמצא כאן

Share page with AddThis

מאמרים מקצועיים

עמודים

 • מהו מדד בריקס (Brix) ומה ניתן ללמוד מתוצאותיו?

  מאמרים מקצועיים
  02.03.2020

  מדד בריקס (Brix) הוא מדד מקובל ברחבי העולם לצורך מדידת ריכוזי הסוכר בתוצרים של תעשיות שונות. בענף החקלאות משמש מדד בריקס להערכת פירות וירקות, יינות, דבש ועוד. גידולים בעלי ערכי...

 • מהי חקלאות מדייקת?

  מאמרים מקצועיים
  03.02.2020

  חקלאות מדייקת היא גישה ניהולית מעשית המאפשרת לחקלאים לעשות שימוש מיטבי בגורמים כדוגמת השקיה, דישון והדברה במטרה להגביר את היעילות, האיכות וכמות היבול של התוצרת החקלאית. לצורך הש...

 • וירוס צהבון אמיר העגבנייה

  מאמרים מקצועיים
  20.01.2020

  וירוס צהבון אמיר העגבנייה - Tomato yellow leaf curl virus) TYLCV) משתייך לווירוסים ממשפחת וירוסי הצמחים, ה-Geminiviridae. הווירוס מועבר על ידי בוגרי כנימת עש הטבק ונחשב כווירוס...

 • זרעי מכלוא - ייצור זנים חדשים על ידי הכלאה

  מאמרים מקצועיים
  06.01.2020

  זרעי מכלוא הם זרעים אשר הופקו באמצעות הליך רבייה סלקטיבי של צמחים באמצעות הכלאת מכוונת משני צמחי הורה מזנים טהורים (הומוזיגוטיים) שונים. מטרת ההכלאה היא ליצור תמהיל גנטי מיטבי ש...

 • מהי כנימת עש הטבק וכיצד היא פוגעת בגידול?

  מאמרים מקצועיים
  07.10.2019

  כנימת עש הטבק הינה מזיק רב פונדקאי משמעותי ביותר בחקלאות הכלל עולמית הטומן בחובו השלכות כלכליות הרות גורל עבור המגדלים, בשל פגיעות נרחבות בגידולים רבים. רוצים להבין קצת יותר על...

 • מחלות נפוצות בגידול הפלפל

  מאמרים מקצועיים
  09.09.2019

  על אף מעמדו החשוב של הפלפל בקרב החקלאים בישראל, הוא מציב בפני המגדלים אתגרים לא פשוטים. אחד מאותם אתגרים הוא החשיפה למחלות ולמזיקים אשר פוגעים בצמח וביבול ועלולים להסב נזקים למג...

עמודים

Subscribe to מאמרים מקצועיים